noutăţi


Informaţiile din aceasta pagină de Noutăţi nu sunt redactate de Institutul de Studii Doctorale (ISD) ci de entităţi partenere. Prin urmare, implicarea ISD se limitează doar la a le face mai cunoscute publicului, în forma publicată de către aceşti parteneri.

 

 

Call for application - Şcoala de vară Teme fundamentale ale istoriei evreilor din România (Landmarks in the History of Romanian Jewry),
Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România.

 • Perioada: 2-9 august 2015
 • Locație: Cristian (Braşov)CISER

Şcoala de vară îşi propune ca obiectiv clarificarea unor momente mai puţin cunoscute sau mai puţin aprofundate din istoria evreilor
din România, în acelaşi timp, dorind să deschidă o perspectivă mai largă asupra unor probleme generale ale culturii şi
trecutului poporului evreu. Programul va cuprinde o serie de cursuri şi comunicări susţinute de profesori şi cercetători specializaţi
în domeniul istoriei evreilor.


Dezbaterile se vor concentra pe chestiuni legate de dinamica internă a societăţii evreieşti: structuri sociale, economice, culturale
dar şi aspecte ce privesc antisemitismul şi Holocaustul.


Se va organiza, de asemenea, o vizită la comunitatea evreiască din Braşov, pentru a cunoaşte îndeaproape realităţile actuale
ale vieţii evreieşti din România.


Cursurile școlii de vară se adresează masteranzilor, doctoranzilor şi tinerilor cercetători interesaţi de istoria evreilor dar şi de domenii conexe.
Încurajăm astfel aplicaţii din sfera:

 • istoriei
 • antropologiei
 • ştiinţelor politice
 • sociologiei
 • teologiei
 • studiilor culturale
  şi nu numai.

Costurile de cazare şi masă, precum și vizitele efectuate în cadrul programului vor fi suportate de către organizatori. Selecţia participanţilor la cursurile şcolii de vară se va realiza pe baza unui CV şi al unui eseu (aprox. 500 cuvinte) în care candidații sunt invitați să prezinte felul în care privesc istoria evreilor din România în context european.

 

Trimiterea aplicaţiilor se poate face până la data de 17 mai 2015 la adresa scoaladevara.csier@gmail.com. Aplicaţiile vor fi evaluate de către o comisie formată din cercetători ai Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România.

 

Pentru mai multe detalii ne puteţi contacta la adresa scoaladevara.csier@gmail.com.

 

Detalii: [1]

 

The 4th Transylvanian Political Science Conference
Cluj, 28-29 May, 2015

 

Organizers:           

 • Association of Hungarian PhD Students and Young Researchers of Romania (RODOSZ)
 • The Regional Committee in Cluj of the Hungarian Academy of Sciences (KAB), Political Science Section

Partners:

 • Babeș-Bolyai University, Political Science Department, Hungarian Line of Studies
 • Sapientia – Hungarian University of Transylvania, International Relations and European Studies Department
 • Hungarian Political Science Association in Romania – POLITEIA
 • Association of Hungarian Political Science Students from Cluj (KoMPoT)

Registration

 

In order to register, please visit the Conference’s homepage, fill out the electronic registration form and submit it online.


Paper proposals should be submitted by the 31 March 2015.


Selected papers will have to be submitted by 15 May 2015. The papers will be circulated among participants, in order to ensure feedback and discussion.

 

Details: [1]

 

21st International Student Conference on Environmental Protection and Rural Development

 

The College of Szolnok, keeping up its tradition, is organising the 21st International Student Conference on Environmental Protection and Rural Development,
29 May 2015.

 

We kindly invite talented college, university and PhD students to the conference who intend to give lectures and/or to present posters in the fields of nature and
environmental protection as well as rural development.


The objective of the conference is to provide opportunities for college, university and PhD students - as part of talent management during the course of their studies
- to take part in professional programmes, exchange different ideas and develop national and international scientific relations.


The official languages of the conference are Hungarian and English.

 

The application form for the conference (downloadable: http://titk.szolfportal.hu/kezdolap) should be returned by 4th of May 2015 to:

 

Details: [1], [2], [3]

 

Călători și călătorii. A privi, a descoperi

 

Departamentul de Științe ale Comunicării din Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, are  plăcerea să vă aducă la cunoştinţă organizarea Conferinței internaționale de Științe ale Comunicării și Studii Culturale cu tema ”Călători și călătorii. A privi, a descoperi”. Acest eveniment anual al Departamentului de Științe ale Comunicării se află la a X-a ediţie şi va fi găzduit la Bucureşti în perioada 23-24 octombrie 2015.

 

Calendar:

 • Deadline pentru trimiterea rezumatelor: 1 mai 2015;
 • Confirmarea acceptării rezumatelor: 1 iunie 2015;
 • Trimiterea textelor integrale: 15 noiembrie 2015;
Limbile conferinței:
 • româna;
 • engleza;
 • franceza.

Volumul de studii rezultat în urma congresului va fi publicat la Editura Universității din București (cotată în categoria B, conform standardelor CNCS), 2016. O parte dintre lucrări vor fi publicate și în revista Studii de Biblioteconomie și Știința Informării / Library and Information Science Research, indexată în mai multe baze de date (ProQuest, EBSCOhost, C.E.E.O.L, RePEc, DOAJ).

 

Detalii

 

2nd Winter School of PhD Students in Informatics

 

The Section of Mathematical and Information Sciences of the Association of Hungarian PhD and DLA Students organizes the 2nd Winter School of PhD Students in Informatics and Mathematics, which will be held between 20th-22th March, 2015 at the Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary. 

 

This year’s topic is "Optimization", and the intensive course is taught by members of the Department of Differential Equations, Budapest University of Technology and Economics. The course will be held in Hungarian language

.

The aim of our winter school is dual: 
 • improve the multidisciplinary scientific network of PhD students by inviting them to present their work in poster sessions
 • improve professional skills in an intensive course (which is accredited as a doctoral course and thus serves as an integral part of the doctoral training).

Further information is available on our website: http://www.doszmito.hu/wsps2

The deadline for the registration is the 16th of March.

 

Conferința Internațională Studențească "Participarea tinerilor - cercetare și intervenție psihosocială în societatea contemporană"

 

Atelierul Studenţesc de Cercetare şi Intervenţie Psiho-Socială (ASCIPS), în parteneriat cu

 • Asociația Studenților la Asistență Socială (ASAS)
 • Departamentul de Asistență Socială a Universității "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca

invită persoanele interesate la:

 • Conferința Internațională Studențească "Participarea tinerilor - cercetare și intervenție psihosocială în societatea contemporană"

care va avea loc în Cluj-Napoca, în perioada 21-22 aprilie 2015.

 

Conferința salută lucrări care explorează unul sau mai multe dintre temele de mai jos:

 • Intervenții și exemple de bune practici în abordarea diverselor probleme cu care se confruntă tinerii: sărăcia, șomajul, intimidarea, excluziunea socială, abuzul de substanțe, persoanele fără adăpost etc.
 • Experiențe legate de voluntariat: pentru, cu sau prin intermediul tinerilor
 • Exemple de inițiative conduse de tineri care abordează probleme sociale majore (organizații ale tinerilor, antreprenoriat social, proiecte media conduse de tineri, campanii de promovare pentru tineri etc).
 • Tinerii împotriva discriminării - prezentari de proiecte, discutii
 • Exemple de lucru cu grupuri de tineri dezavantajați, incluzând dar fără să fie limitat la: minorități etnice, GLBT (minorități sexuale), tineri cu handicap, infractori tineri, tineri cu părinți migranți, tinerii fără educație, fără loc de muncă sau cursuri de formare.
 • Oportunități și sanse pentru tinerii cu dizabilități.
Teme alternative sunt de asemenea încurajate; studenții sunt invitați să propună ei înșiși teme de discuție și workshop-uri.

Instrucțiuni de aplicare:


Studenții interesați sunt încurajați să se înscrie la conferință trimițând un rezumat de 250 de cuvinte despre prezentarea lor până la 15 martie 2015 pe adresa besocialcluj@yahoo.com.


Pentru orice informații suplimentare vă stăm de asemenea la dispoziție.

 

Suntem entuziasmați să vă întâlnim la Cluj-Napoca, Capitala Europeană a Tineretului în 2015!

 

Detalii: [1], [2]

 

Conferinta „Puncte de tangență" a studenților doctoranzi de la Școala doctorala de Filosofie

 

Conferința doctoranzilor organizată în colaborare cu:

 • DOSZ Filozófiatudományi Osztály (Uniunea Națională a Doctoranzilor, Secția de Filosofie)
 • Universitatea "Babeș-Bolyai", Facultatea de Istorie și Filosofie, Școala Doctorală de Filosofie; Departamentul de Filosofie în limba maghiară
 • Asociaţia Doctoranzilor și Tinerilor Cercetători Maghiari din România (RODOSZ)
 • Societatea Filosofică Maghiară din Transilvania (EMFT)

Mentor: Prof. univ. dr. Veress Károly (directorul Școlii Doctorale de Filosofie)

 

Data conferinței: 27–28 martie 2015


Locație: Clădirea Centrală a UBB (Str. M. Kogălniceanu nr. 1., 400084 Cluj-Napoca), Sala "Böhm Károly"

 

Detalii

 
01 Flyer_Reformation an der Peripherie

We are happy to announce the 1st International Conference on Non-communicable diseases:

Lessons learned from non-communicable diseases research and practice to improve population’s health (ICONiC).


The conference will be held in Cluj-Napoca, Romania during May 19 – 20, 2015 and will focus on the preventable
lifestyle risk factors for non-communicable diseases.

 

We invite you to submit an abstract for oral or poster presentations.

 

The deadline for abstract submission is March 15th. For more information regarding abstract submission please
access the following link.  

 

The conference offers possibilities for active participation and networking. Thus, if you want to register
for workshops and keynote presentations without submitting and abstract, please access the following link.

 

The registration deadline is April 25th.

 

Please feel free to add this information to your website or distribute it within your network.

In case of any questions, please contact ICONiC office at: iconic@publichealth.ro

 
Supunem atentiei dumneavoastra existenta unui program de finantare pentru cercetare studenteasca: http://www.trajectories-of-change.de
 

Vă anunțăm că Institutul de Studii Doctorale vă poate elibera la cerere Legitimația de student pentru reducerea la transport - model MEN și carnete cu cupoane pentru reducerea cu 50% la transportul cu compania CFR Călători. Au dreptul să folosească aceste documente cetățenii până la împlinirea vârstei de 26 ani.


Pentru aceasta, vă rugăm să trimiteți la Institutul de Studii Doctorale o fotografie pe hârtie fotografică 2 cm/3 cm, iar începând de joi, 27 noiembrie 2014 documentele vi se pot elibera însă numai personal, prezentând:

 • cartea de identitate
 • legitimația de student-doctorand eliberată de Institutul de Studii Doctorale.
Programul eliberărilor:
 • Joi 27 nov. - între orele 08:30 și 15:30
 • Vineri 28 nov. - între orele 08:30 și 15:30
Începând din data de 2 decembrie 2014, în fiecare zi lucrătoare de:
 • Marți - între orele 9:00 și 12:00
 • Miercuri - între orele 9:00 și 12:00
 • Joi - între orele 9:00 și 12:00

În funcție de numărul solicitărilor, documentele menționate se vor elibera pe loc sau a doua zi.

 

Asociatia Universitatilor, Institutelor de Cercetare, Dezvoltare si Bibliotecilor Centrale Universitare din Romania “Anelis Plus”, in calitate de beneficiar, si SC E‐nformation SRL, in calitate de furnizor, anunta continuarea accesului la literatura stiintifica de cercetare pentru anul 2014.

Universitatea beneficiaza de acces online, in perioada 08.05.2014–31.12.2014, la urmatoarele baze de date, avand ca scop sustinerea activitatii de informare si documentare necesara realizarii temelor de cercetare - dezvoltare:

 • Science Direct,01 Flyer_Reformation an der Peripherie
 • Springerlink,
 • ProQuest Central,
 • American Physical Society,
 • American Institute of Physics,
 • Oxford Journals,
 • Wiley Journals,
 • Emerald,
 • MathSciNet,
 • Reaxys,
 • American Chemical Society,
 • Ebrary,
 • Web of Science,Journals Citation Reports, Derwent Innovation Index,
 • Scopus.

 

SC E-­NFORMATION SRL, in calitate de reprezentant in Romania al editurilor stiintifice ce produc bazele de date mai sus mentionate, va sustine o serie de sesiuni de instruire despre continutul, modul de utilizare si instrumentele oferite de fiecare resursa electronica de documentare.

 

Tema sesiunii de instruire va fi: Acces electronic la literatura stiintifica pentru sustinerea si promovarea sistemului de cercetare si educatie din Romania

conform programului stabilit, prezentarea va avea loc vineri 21.11.2014, ora 14.00 Amfiteatrul Eugen Stoicovici, Departamentul de Geologie (langa Muzeul de Mineralogie), Cladirea Centrala a Universitatii “Babes-­‐Bolyai”, str. M. Kogalniceanu, nr. 1.

 

Invitam pe aceasta cale cadrele didactice, cercetatorii, doctoranzii, masteranzii, studentii si bibliotecarii din Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca si bibliotecarii din BCU Lucian Blaga din Cluj-Napoca sa participe la aceasta prezentare interactiva.

 

Detalii: [1]

 

Programe de cercetare și burse acordate de Fundația Alexander von Humboldt

01 Flyer_Reformation an der Peripherie


Vă invităm la prezentarea programelor de cercetare și a burselor acordate de Fundația Alexander von Humboldt, care va avea loc
vineri, 14 noiembrie 2014, ora 11:00,
în sala 026 din cadrul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor.


Prezentarea se adresează tuturor cadrelor didactice și de cercetare precum și doctoranzilor în ultimul an de studiu și postdoctoranzilor.
Pentru științele naturii/științele exacte nu este necesară cunoașterea limbii germane, aceasta este însă o condiție pentru științele
umaniste. Mai jos aveți o scurtă prezentare a programelor fundației.


Fundația Alexander von Humboldt promovează cooperarea științifică între cercetători străini și germani la nivel de excelență.
Fundația acordă în fiecare an peste 700 de burse de cercetare și premii, menite să sprijine cercetători din străinătate să meargă
în Germania pentru a lucra într-un proiect de cercetare împreună cu cercetători germani în cadrul unui institut-gazdă, la un proiect
de cercetare la alegerea cercetătorului străin. Fundația Alexander von Humboldt a sprijinit de-a lungul timpului cercetători din toate
disciplinele din peste 140 de țări, creând astfel o rețea de oameni de știință care cuprinde la ora actuală peste 26.000 de cercetători,
printre aceștia numărându-se 50 de laureați ai premiului Nobel.


Un singur lucru contează pentru a deveni membru al familiei Humboldt:  realizări individuale excelente. Nu există cote de țară, nici
cote pentru diferitele discipline academice. Comisiile de selecție, formate din cercetători din toate disciplinele, hotărăsc în mod
independent acordarea de burse, unicul criteriu fiind calitatea științifică a candidatului/candidatei. Sunt promovate persoane și nu
proiecte. După prima finanțare a unui stagiu de cercetare, programele pentru alumni sprijină într-un mod flexibil cariera și dezvoltarea
humboldtienilor și cooperarea între aceștia după sloganul ales "odată humboldtian, pentru totdeauna humboldtian". Prin aceasta,
Fundația dorește nu numai să creeze o rețea științifică, să întărească legăturile foștilor bursieri cu Germania, ci să întărească și
relațiile dintre cele două culturi.


Informații detaliate puteți găsi și pe site-ul Fundației (http://www.humboldt-foundation.de) sau puteți primi prin poștă electronică, scriind la adresa info@avh.de.

 

Fellowship Funding for Holocaust Research


The Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference) is offering a limited number of fellowships for Ph.D. and Post Doctoral Candidates Conducting Research on the Holocaust.


The application deadline: January 5, 2015 for the academic year of 2015-2016.
Maximum Award Amount: $20,000 Per Year.


The Saul Kagan Claims Conference Fellowship for Advanced Shoah Studies aims to strengthen Shoah studies and Holocaust memory throughout the world. Our mission is to support the advanced study of the fate of Jews who were systematically targeted for destruction or persecution by the Nazis and their allies between 1933 and 1945, as well as immediate post-war events.


Studies covered by the Fellowships can include the immediate historical context in which the Holocaust took place and encompass political, economic, legal, religious and socio-cultural aspects, as well as ethical and moral implications. The Fellowship also supports awardees in learning languages necessary to studying original Holocaust- related documents, such as languages of the former Soviet Union and certain European countries. Candidates can be pursuing a degree in a variety of fields, including History, Sociology, Philosophy, Judaic Studies, Political Science, Government, Women’s Studies and other fields. Candidates focusing on the immediate aftermath of the Holocaust will also be considered.


Fellowships are awarded to outstanding candidates around the world who have a strong personal commitment to Shoah memory, who have demonstrated excellence in academic achievement, and who possess the potential to provide outstanding professional leadership that will shape the future of Holocaust awareness and scholarship.


As part of the program,Kagan Fellows are invited to attend an all-expenses-paid, annual 5-day summer workshop alternately hosted at the U.S. Holocaust Memorial Museum and Yad Vashem in Jerusalem. Fellows are invited to present their research to and network with leading scholars and peers in Holocaust related fields.


For application information, please visit fellowships.claimscon.org or email Chavie.brumer@claimscon.org

 
DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst / Serviciul German de Schimb Academic) are si anul acesta o oferta atractiva de burse pentru doctoranzi, cercetatori si cadre didactice.
 
Am dori sa va atragem atentia indeosebi asupra urmatoarelor programe de bursa:
Bursele acestea sunt accesibile tuturor doctoranzilor si tinerilor cercetatori inscrisi in sistemul romanesc.

Termenul limita de aplicare este 15 noiembrie 2014.

Doctoranzii trebuie sa faca dovada unui accept de cercetare la o institutie de invatamant superior/ institut de cercetare din Germania. Contactul trebuie stabilit de candidati; DAAD nu intermediaza locuri de cercetare. Candidatii pot aplica si pentru un stagiu de cercetare in limba engleza, daca din acceptul institutiei germane reiese explicit faptul, ca proiectul de cercetare poate fi desfasurat in aceasta limba.
 
Bursele DAAD sunt compatibile cu alte burse, finantate de statul roman si/ sau UE. Pentru detalii suplimentare puteti contacta biroul DAAD la info@daad.ro.
 

Studii de doctorat: Deschiderea anului universitar 2014-2015

 

Studenţii-doctoranzi sunt invitaţi la o întâlnire cu prilejul deschiderii anului universitar 2014-2015.

 

Data:

vineri 3 octombrie 2014   

 

Ora:

15:00   

 

Locaţia:

Aula Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Strada Teodor Mihali nr. 58-60

 

 

Scoala doctorală de Filosofie

 

Pentru locul bugetat cu frecvență redusă (FR) alocat domnului prof. dr. Virgil Ciomoș, dar rămas neocupat,

se stabilește încă o perioadă de înscriere: 22-24 septembrie 2014. Concursul de admitere se va desfășura

în 26 septembrie 2014, ora 10, în Laboratorul de Analiza a practicilor Culturale (Cladirea Centrala, sala 131).

 

Detalii: [1]

 

One year scholarship program sponsored by the Free State of Bavaria 2015/16

 

Dear Madam or Sir,

 

The Bavarian Academic Centre for Central, Eastern and Southeastern Europe (BAYHOST) would like to ask you to pass this information to your students and other parties interested.

 

The Free State of Bavaria invites applications for its one-year scholarship program for students from Central, Eastern and Southeastern Europe for the academic year 2015/16 via BAYHOST.

 

Graduates from Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia and Ukraine are eligible to apply. The scholarships are meant to finance doctoral or postgraduate studies at Bavarian universities.

One year scholarships can be extended twice for up to 3 years.

 

Please find enclosed our Flyer and further information can be found on the BAYHOST website www.bayhost.de respectively here: http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html

 

The application deadline for first time applications is the 1st December 2014 (date of receipt!).

 

I would appreciate it if you could forward the application to all students and persons who might be interested.

 

Additionally, we could send you some flyers by separate post on request.

 

Should you have further questions or comments, you are welcome to contact us any time via doeppe@bayhost.de.

 

Details: [1]

 
 • EN

Scholarship Announcement


The Leibniz Institute of European History (IEG) awards Research fellowships for international PhD-students for a research

stay in Mainz from January 2015 or later.

 

The deadline for applications is August 1st 2014.

 

Contact:


Leibniz-Institut für Europäische Geschichte | Referat Stipendien
Alte Universitätsstraße 19 | 55116 Mainz –Germany
E-Mail: ieg3@ieg-mainz.de | Tel. 0049 (0)6131 - 3939365

 

For further information on the fellowship program and application see: www.ieg-mainz.de/stipendienprogramm

 

Details: [1]

 • GE

Stipendienausschreibung

Das Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG) vergibt Forschungsstipendien für Doktoranden aus dem In- und

Ausland für einen Forschungsaufenthalt in Mainz ab Januar 2015 oder später.

 

Bewerbungsschluss für den nächsten Auswahltermin ist der 1. August 2014.

 

Anschrift und Kontakt:


Leibniz-Institut für Europäische Geschichte | Referat Stipendien

Alte Universitätsstraße 19 | 55116 Mainz –Deutschland
E-Mail: ieg3@ieg-mainz.de | Tel. 06131 - 3939365

 

Weitere Informationen zu Stipendienprogramm und Bewerbung unter www.ieg-mainz.de/stipendienprogramm

 

Mehr: [1]

 
 • RO

Biserică şi politică la periferie

 

Reforma şi puterea la „frontiera“ zonei de influenţă germanoprotestantă. O comparaţie între modernitatea timpurie şi prezent. 01 Flyer_Reforma si puterea la periferie

25-28.09.2014

 

Loc de desfăşurare:

 

Academia Evanghelică Transilvania,

Strada Livezii 55, RO- 550042 Sibiu;

Fax: 0040 269 22 87 30,

e-mail: eas@neppendorf.de


Înscrieri

 

Data limită: 18.09.2014

 

Detalii: [1]

 

 • GE

Kirche und Politik an der Peripherie

01 Flyer_Reformation an der Peripherie

Reformation und Macht an den „Grenzen“ der deutschen, protestantischen Einflusszone im Vergleich von Frühneuzeit und Gegenwart
25.-28.September 2014

 

Veranstaltungsort:

 

Evangelische Akademie Siebenbürgen,

Strada Livezii 55, RO- 550042 Sibiu;

Fax: 0040 269 22 87 30,

e-mail: eas@neppendorf.de


Anmeldung

 

Anmeldefrist: 18. 09. 2014

 

Mehr: [1]

 

ARCADIA Annual Conference 2014
The development approach of CEE donors:

Priorities, actors and frameworks
15-16   June 2014, Cluj-Napoca, Romania

The Romanian Association for International Cooperation and Development – ARCADIA in collaboration with the Department of Political Sciences of Babeș Bolyai University’s Faculty of Political, Administrative and Communication Sciences is launching the present Call for Workshops for ARCADIA’s 3rd Annual Conference. The event will focus on CEE donors’ approach to delivering development results taking into consideration their interests translated in national strategies for international cooperation and development, implemented through different frameworks by a wide variety of actors. After approximately 10 years of paradigm shift from aid recipients to aid donors, the Annual conference of ARCADIA wants to provide a platform for knowledge exchange and dialogue reviewing the realities of development policies implemented by the new European donors so far and at the same time indentifying new opportunities and ways to advance development assistance

The conference agenda is  available HERE.
https://arcadianetworkdotorg.files.wordpress.com/2012/09/agenda-arcadia-conference_15-16-june-2014_cluj-napoca.pdf


Confirm your participation HERE
https://docs.google.com/a/arcadianetwork.org/forms/d/1fN2fS-0hh1A3gJJuGazxgCyGOW_UBAz4wD-V-K6e6P0/viewform?usp=send_form


 

Faculty of Economics and Business Administration has the honor to invite you to attend the second edition of the
doctoral workshop entitled: "Academic writing techniques used in economic research". The event will take place on 14th of May 2014,
starting with 09.00 a.m. according to attached program. The workshop is considered a venue for academics and PhD students to meet
and exchange their researches, ideas and beliefs about techniques, theories and methodologies used in economic studies.

 

We look forward to meeting you! 

 

Detalii: [1]

 

În cadrul Zilelor Studentului, Consiliul Studenților din UBB organizează în data de 15 mai 2014, la ora 16:00, în Aula FSEGA (strada Teodor Mihali, nr. 58-60), o reuniune pentru promovarea admiterii la doctorat.

Informații suplimentare sunt disponibile la adresa:
http://csubb.ro/2014/05/doctorand-la-ubb/

 

masa rotundaServiciul de Informaţii Externe organizează, în ziua de 20 mai 2014, orele 11.00, în Aula „Ferdinand” a Facultăţii de Istorie şi Filosofie
din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, situată pe str. Napoca nr. 11, o prezentare a oportunităţilor de angajare oferite
de instituţie.

Sunt aşteptaţi studenţii din anii terminali, cu rezultate universitare bune şi foarte bune, cunoscători cel puţin ai unei limbi străine,
rezistenţi la stres, la eforturi fizice şi intelectuale şi care îşi doresc o carieră deosebită.

 

Detalii: [1]

 
A fost lansata competitia pentru finantari POSDRU.

Detaliile sint publicate la adresa de Internet http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/doctorat/burse_doctorale_postdoctorale
 

Stimati colegi,.

 


Va invitam sa participati la Prima editie a Conferintei Internationale " Migration Dynamics and New Trends in European (In)Security"

din cadrul ModululuiJean Monnet European Security, National and Ethnic Minority Issues (2013-2016), Module leader, prof.Adrian Ivan,

care va avea loc in data de 07 Mai 2014, Departamentul de Studii Internationale si Istorie Contemporana, Universitatea Babes-Bolyai. 

 


Va rog sa gasiti atasat Call for abstracts si Fisa de inscriere la conferinta.

 


In speranta ca ne veti fi alaturi,
Va multumim si va asteptam!
 

Aide à la mobilité des post-doctorants Roumanie- France

La Fondation Maison des sciences de l’homme à Paris (Programme Europe) et l’Institut Français de Roumanie (IFR) proposent
deux bourses de recherches postdoctorales de courte durée pour des jeunes chercheurs roumains à haut potentiel  spécialisés
dans le domaine des sciences humaines et sociales.

 

Ces bourses s’adressent à des chercheurs ayant soutenu leur thèse au plus tard  6 ans auparavant. Les boursiers seront accueillis
et pris en charge en France par la FMSH.

Chaque boursier s’engage à soumettre le résultat de ses recherches sous forme d’un Working Paper qui sera ensuite publié sur
le site de la FMSH.

 

La bourse :

 • 3.408 euros (soit 1.704 euros d’allocation de vie par mois).
 • Statut de Boursier du Gouvernement Français (permettant un accès facilité à un logement,  une couverture sociale et le recouvrement d’une partie des frais bibliographiques).

 Pour plus d’informations : http://www.institutfrancais-roumanie.com/cms/articleview/id/4753

 

Detalii: [1]

 

The Third Edition of International Conference on Analytical and Nanoanalytical Methods for Biomedical and Environmental Sciences“IC-ANMBES 2014”

Dear Colleague,


It is our privilege and pleasure to invite you and your colleagues to attend the third edition of International Conference on Analytical and Nanoanalytical Methods for Biomedical and Environmental Sciences “IC-ANMBES 2014” during June 13th-15th, 2014, Brasov, Romania, organized by Transilvania University of Brasov, Romania and COST ACTION TD 1104 (electroporation.net) in partnership with University of Perpignan, France; University of Wisconsin-Milwaukee, USA  and National Institute for Research and Development of Isotopic and Molecular Technologies (INCDTIM) Cluj-Napoca, Romania and Romanian Society of Pure And Applied Biophysics, Romanian Physical Society, American Biophysical Society, Romanian Society of Biochemistry and Molecular Biology.

 

Website: http://icanmbes.unitbv.ro

 

The conference is designed as an international forum for effective exchange of knowledge and experience among researchers, from all over the world, active in various theoretical and applied areas of biophysics, biochemistry, medicine, engineering, environmental protection, and food safety. One special session is devoted to electroporation and its application. 

 

The conference will offer a good opportunity to know more about the COST Action TD 1104,  to learn about the possibilities of networking offered by this project. A very exciting list of oral presentations will be sustained by prodigious researchers in the topic of microfluidics in conjunction with electroporation for various analytical applications. A list of these talks together with all prestigious speakers can be found on the conference website.

 

Conference main topics:

 • Analytical and Nanoanalytical Methods for Biophysical and Biomedical Applications
 • Analytical and Nanoanalytical Methods for Environmental and Food Safety Publication (All manuscripts will be peer-reviewed by at least two external referees.)
 • Analytical Letters
 • Romanian Journal of Biophysics

Proceeding of IC-ANMBES 2014

 

Important dates:

 

 • April   11th, 2014:
 • Extended abstract submission deadline.• April 18th, 2014:
 • Notification of abstract acceptance.• May   1st, 2014: 
 • Deadline for early registration fee.• May 30th, 2014: 
 • Deadline for late registration fee (for contributions included in Abstracts Book).
If you plan to participate at IC-ANMBES 2014, please fill-in the registration form posted on the conference website that will help us in organizing the conference. We are very happy that the impressions of participants of former editions of Conference are very positive and that obliges and motivates us to organize IC-ANMBES 2014 better. We would be extremely grateful if you could display this document in your laboratory and forward it to your collaborators. Any questions can be addressed to the IC-ANMBES 2014 committee at the following address: ic_anmbes@yahoo.com. Sincerely yours, The IC-ANMBES 2014 Scientific and Organization committees.

 

Conferinta Internationala Interdisciplinara "Challenges of Transition: The Post-Communist Experience(s)"

 

bt

Termenul limita de trimitere a lucrărilor s-a prelungit până în data de 27 aprilie 2014.

 

Detalii: [1], [2]

 

Conferinta Internationala Managerial innovations: Stakes and Prospectsconferinta

 

Conferinta Internationala Managerial innovations: Stakes and Prospects este organizata de Universitatea Sf. Kliment Ohridski din Sofia
si Institutul Francez din Bulgaria, si va avea loc in data de 26 iunie 2014 la Sofia.

 

Detalii: [1]

 

Conferinta Internationala Interdisciplinara "Challenges of Transition: The Post-Communist Experience(s)"

bt

Şcoala Doctorală de Ştiinţă Politică din cadrul Universităţii din Bucureşti are plăcerea să anunţe
cea de a doua ediţie a Conferinţei InternaţionaleInterdisciplinare "Challenges of Transition: The Post-communist Experience(s)".

 

Evenimentul va avea loc în zilele de 30 şi 31 mai 2014 la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti (Str. Spiru Haret, nr. 8).
În cadrul festivităţii de încheiere, toţi participanţii vor primi o diplomă din partea Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti.
Apoi, în urma evaluării Comitetului Ştiinţific, lucrările vor fi publicate într-un volum colectiv.

 

Detalii: [1], [2]

 
3rdARCADIA Annual Conference 2014
The development approach of CEE donors:
Priorities, actors and frameworks
15th June, Cluj-Napoca, Romania
Call for Papers

 

The Romanian Association for International Cooperation and Development -ARCADIA in collaboration with the Department of Political Sciences of Babes Bolyai University’s Faculty of Political, Administrative and Communication Sciences is launching the present Call for Papers for ARCADIA’s 3rdAnnual Conference. The event will focus on CEE donors’ approach to delivering development results taking into consideration their interests translated in national strategies for international cooperation and development, implemented through different frameworks by a wide variety of actors. After approximately 10 years of paradigm shift from aid recipients to aid donors, the Annual conference of Arcadia wants to provide a platform for knowledge exchange and dialogue reviewing the realities of development policies implemented by the new European donors so far and at the same time indentifying new opportunities and ways to advance development assistance.

 
Under the overarching topic, the papers can focus on, yet are not limited to, one of the following areas and sub-themes:
 
 • Forging donor’s identity: connecting and voicing their democratic transition experiences, foreign policies, economic interest and development cooperation in agenda making and practice at national and European level.
 • Facilitating development through regional cooperation initiatives: new actors, frameworks of cooperation and institutions
 • Building national capacity by encouraging synergies between different actors involved in the field of international development; Steps toward defining a collaborative vision for development policy;
 • CEE donors’ approach and contribution to the global development themes: climate change, gender, youth and civil society, conflict and peacebuilding, employment and the role of private sector in development.
 
Academics, researchers, experts, young professionals, and students who have a special interest in these topics are invited to submit a paper proposal until 4th of April 2014 at conference@arcadianetwork.org. There are no conference registration fees. The working language of the conference will be English.
 
All proposals should contain: paper title, name, affiliation and contacts of the person submitting the paper, a maximum of 300 words abstract and a short biography of the proponent. Please indicate “Paper Submission for ARCADIA Conference 2014” as the email subject.
 Accepted papers will be announced by 14th of April 2014.
 
In case of any questions regarding the conference and the application process, please contact us via email atconference2014@arcadianetwork. org.
 
You can learn more about ARCADIA by visiting our website, www.arcadianetwork.org.
The 3rd ARCADIA Conference is organized as part of the “Training Romanian young professionals in international development” project, financed by the Romanian Ministry of Foreign Affairs through the ODA budget and implemented by ARCADIA in partnership with UNDP Bratislava Regional Centre.
 
 
Daniela Cervinschi
Asistent manager proiect ARCADIA
Tel: 0040742-845-810
Email: daniela.cervinschi@arcadianetwork.org
Website: www.arcadianetwork.org
Facebook: https://www.facebook.com/arcadia.org

Online platform: www.arcadianetwork.ning.com

 

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Provocări şi strategii în ordinea şi siguranţa publică

 

Continuând tradiţia ultimilor ani, Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” organizează Conferinţa ştiinţifică internaţională „Provocări şi strategii în ordinea şi siguranţa publică, în perioada 15-16 mai 2014.

 

În temeiul relaţiilor de bună colaborare dintre instituţiile noastre, suntem onoraţi să adresăm cadrelor, doctoranzilor şi cercetătorilor instituţiei dumneavoastră invitaţia de a participa la această manifestare ştiinţifică.

 

Lucrările sesiunii se vor desfăşura la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuzadin Bucureşti, sectorul 1, strada Aleea Privighetorilor nr. 1A. Alte detalii privind organizarea şi desfăşurarea  conferinţei, precum şi domeniile care urmează a fi abordate sunt prezentate în invitaţia anexată precum şi pe site-ul Academiei de Poliţie la adresa: http://www.academiadepolitie.ro/

 

Pliant RO, Pliant EN

 

Centrul de Excelenţă Academică

 

Centrul de Excelenţă Academică, asociaţie non-profit, neguvernamentală şi necondiţionată politic, a fost înfiinţat în anul 2010 la iniţiativa unui grup de cadre universitare şi tineri absolvenţi ai Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, precum şi ai Universităţii din Bucureşti. Preşedintele Centrului de Excelenţă Academică este Prof.univ.dr. Ioan Alexandru. 

 

Centrul îşi propune să reunească personalităţi academice din ţară şi străinătate, care împărtăşesc aceleaşi idealuri cu privire la necesitatea dezvoltării de programe dedicate sprijinirii şi încurajării progresului academic. Principalele sfere de interes ale Centrului privesc ştiinţele administrative, juridice, politice, economice, relaţiile internaţionale, studiile europene şi comunicarea.

 

În fiecare an Centrul încearcă să pună pe agenda publică o serie de subiecte actuale, atât la nivel naţional cât şi internaţional, îmbinând puncte de vedere din mediul academic, autorităţi publice şi societatea civilă. Dintre evenimentele desfăşurate în anul 2013, amintim workshop-ul Academic Excellence – Fostering Internationalisation of Romanian Universities, conferinţa Cultura Organizaţională în România: Studiu Comparativ Organizaţii Publice - Organizaţii Private.

 

Revista Reflecţii Academice (ISSN 2284 – 9610; ISSN–L = 2284 – 9610)

 

Centrul de Excelenţă Academică invită membrii comunităţii academice din România la deschiderea drumului cunoaşterii, alături de colegii din comunităţile educaţionale europene.

 

În cuprinsul Revistei Reflecţii Academice, veţi regăsi intervenţiile de la conferinţele organizate de Centru, precum şi contribuţii ştiinţifice ale experţilor, cadrelor didactice şi tinerilor cercetători. Fiecare număr va fi dedicat unei teme de interes major pentru societatea românească sau europeană.

 

Din numerele precedente, pe care va îndemnăm să le consultaţi la acest link, amintim următoarele teme abordate: reformarea sistemului electoral si crearea unei culturi electorale, politica economica a Uniunii Europene, reforma constituţională, cultura organizaţională.

 

Numărul din primăvara 2014, ce se află în pregătire (Vol. III, Nr. 1/2014), va fi dedicat următoarei teme: Politica de energie – strategii, diversificarea resurselor şi evoluţii viitoare.

 

Call for papers

 

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor - doctoranzi din Şcoala doctorală Ştiinţe politice şi ale comunicării, ediţia III, 2014

 

FSPACFSPACFSPAC

 

 

Proiectul de cercetare “Open School for Academic Self-Improvement Research, Academic Writing and Career Management

 

In cadrul proiectului de cercetare “Open School for Academic Self-Improvement Research, Academic Writing and Career Management“ vor fi organizate o serie de cursuri pe tema scrierii academice (academic writing) pentru tineri cercetatori din cadrul UBB (cu precadere doctoranzi, dar si masteranzi si alti cercetatori aflati la inceput de cariera). Seria de cursuri se va derula in perioada martie – iunie 2014 (sambata) si va avea ca obiectiv principal cresterea abilitatilor de scriere academica in limba engleza si in limba germana a participantilor, contribuind astfel la asigurarea unor sanse mai bune de publicare in reviste stiintifice de prestigiu. Inscrierile pentru selectia cursantilor se vor face in 12-28 februarie prin intermediul site-ului proiectului, localizat la www.academic-writing.ro.


Cursurile vor fi gratuite pentru cei selectati, iar pentru cei cu rezultate deosebite se vor acorda si premii. Va rugam pe aceasta cale sa diseminati in randul doctoranzilor si colegilor interesati oportunitatea de mai sus. Proiectul “Open School for Academic Self-Improvement. Research, Academic Writing and Career Management - OPENRES“ este un proiect de cercetare al Universitatii Babes-Bolyai finantat prin programul PN-II-PT-PCCA-2011-3 al Ministerului Educatiei din Romania. Proiectul isi propune sa formeze abilitati de scriere academica, sa testeze eficienta programului de formare in baza rezultatelor experimentale obtinute si sa propuna un program eficient de imbunatatire a unor abilitati esentiale pentru cei care doresc sa urmeze o cariera in cercetare.

 

Universitatea Babeș-Bolyai organizează conferirea diplomelor de doctor în cadrul unei ceremonii festive, pentru persoanele cărora li s-a atribuit titlul de doctor prin OMEN Nr. 5581 din 03.12.2013, respectiv prin OMEN Nr. 20 din 21.01.2014 și sunt înscrise în lista sau lista.

 

Această ceremonie va avea loc în Aula Magna luni 24 februarie 2014, ora 13:30. Sunt invitați să participe absolvenții de pe liste împreună cu conducătorii lor de doctorat. 

 

EUROINVENT ®, European Exhibition of Creativity and Innovation

 

Suntem onorati sa va invitam la a 6-a editie a EUROINVENT ®, European Exhibition of Creativity and Innovation, ce va avea loc la Iasi in perioada 22-24 mai 2014. Expozitia este organizata de Forumul Inventatorilor Români, Europe Direct Iasi (European Commission Information Center), Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi si Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi. Expozitia promoveaza creativitatea româneasca în context European prin expunerea contributiilor scolilor consacrate de educatie si cercetare de nivel academic, dar si a inventatorilor individuali. La editia a 5-a au fost prezentate peste 300 de inventii.


Anul acesta evenimentul are loc la Palas Mall Iasi , unde sunt asteptati peste 40.000 de vizitatori! Puteti prezenta:

 • inventii, brevetate in ultimii 7 ani sau în curs de brevetare;
 • proiecte de cercetare (Master, PhD sau corporate);
 • produse care sunt deja lansate pe piata si sunt inovatoare.

Acestea pot fi prezentate ca:

 • produse/prototipuri;
 • prezentari multimedia;
 • postere.

Inventiile si proiectele dumneavoastra vor fi evaluate de Juriul International si pot primi Premii sau Medalii! Taxa de participare este de 300 RON/inventie


Dupa trimiterea formularelor de inregistrare primiti confirmarea sumei de plata. Se poate achita prin transfer bancar. Perioada de inregistrare: 1 Ianuarie - 1 Aprilie 2014 http://www.eudirect.ro/euroinvent/registration.html


Evenimentul va incepe joi 22 mai - programul este disponibil la: http://www.eudirect.ro/euroinvent/program.html


Scop:

 • Diseminarea si promovarea rezultatelor cercetarii.
 • Încheierea de parteneriate;
 • Crearea unor noi directii de cercetare-dezvoltare-inovare;
 • Transfer tehnologic;
 • Implementarea inventiilor.

De asemenea, alaturi de expozitia de inventii si cercetari, vor avea loc si

 • Salonul National de Carte Tehnico-Stiintifica, Artistica si Literarara - vor fi evaluate si premiate volume publicate in ultimii 2 ani
 • Workshop: Cercetarea stiintifica, Tehnologica si de Inovare în Actualul Context European - vor fi publicate articole cu tematica inovarii si cercetarii inovative - in volumul EUROINVENT, cu ISBN.
 • European Visual Art Exhibition - expozitie de arta a artistilor ieseni.

DETALII: [1], [2], [3]

 

“Emerald & Pathway to getting published”

 

Va invitam sa participati la workshop-ul cu tema: “Emerald & Pathway to getting published” ce va avea loc in data de 18 februarie 2014, incepand cu orele 10:00, la Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor a Universitatii Babes-Bolyai, Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60, sala 118.

Manifestarea se adreseaza cercetatorilor care doresc sa publice in revistele Emerald, precum si tuturor celor interesati de probleme actuale referitoare la:

 • cunoasterea tendintelor pe plan international privind activitatea editoriala;
 • modul de scriere a unui articol stiintific in vederea publicarii în reviste de specialitate internationale;
 • descrierea procesului de peer-review;
 • elaborarea planurilor editoriale in contextul publicarii in open access.

 

Pentru a contribui la buna organizare a evenimentului, sunteti invitati sa confirmati participarea pana la data de 14 februarie 2014, completand formularul disponibil la adresa:

http://www.form2pay.com/publish/publish_form/123856 (Pentru mai multe detalii, contactati diana.butnariu@e-nformation.ro)

 

Detalii: [PDF]

 

UBB anunţă 16 posturi disponibile în cadrul proiectului Marie Curie ITN "Răspunsuri socio-economice şi politice cu privire la polarizarea regională în Europa Centrală şi de Est"

 

În cadrul proiectului sunt disponibile 13 posturi pentru cercetători începători (early stage researcher, doctorat) şi 3 posturi pentru cercetători cu experienţă (experienced researchers, post-doc).  

 

Detalii: [PDF]

 

Ofertele de burse pentru stagii de studii sau cercetare in strainatate, pentru anul universitar 2014/2015


Aceste burse se adreseaza studentilor, masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor didactice si cercetatorilor.

Detalii pe site-ul: http://www.roburse.ro/

 

Sesiunea de instruire: Acces electronic la literatura științifică pentru susținerea și promovarea sistemului de cercetare și educație din România

 

Conform programului stabilit, prezentarea va avea loc joi 05.12.2013, ora 10.00 la Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, Sala de conferințe, Hotel Universitas, str. Pandurilor nr. 7.


Detalii: [PDF]

 

 

The 3rd Transylvanian Political Science Conference Cluj/Kolozsvár, February 20-23, 2014

 

Organizer: The Regional Committee in Cluj of the Hungarian Academy of Sciences (KAB), Political Science Section

 

Call for proposals The 3rd Transylvanian Political Science Conference

 

Partners:
 • Babeș-Bolyai University, Political Science Department, Hungarian Line of Studies
 • Sapientia – Hungarian University of Transylvania, International Relations and European Studies Department
 • Association of Hungarian PhD Students and Young Researchers from Romania (RODOSZ)
 • Hungarian Political Science Association in Romania – POLITEIA
 • Association of Hungarian Political Science Students from Cluj (KoMPoT)

Interpretations of Democracy in Central and Eastern Europe

 

After the regime changes of 1989, the states of Central and Eastern Europe embarked on the path of liberal democracy and free market capitalism. However, the two decades that have passed since then revealed that the transitions in the region did not take place smoothly and cannot be considered uniform, as the historical-cultural and economic peculiarities of the specific countries left their mark on most components of the democratization process. Yet, beside the differences, one can also detect the impact of general phenomena, too. In spite of catching up (to varying degrees) with the European Union, the democratic institutional systems of Central and Eastern European states often falter, autocratic reflexes resurface in certain countries of the region, and after a brief euphoria citizens started to gradually turn away from politics.

 The main goal of the conference is to investigate the process of transition and the consolidation that followed, as well as the system of democratic institutions that emerged as a result, paying special attention to the following aspects:

 • the interpretations of the concept of democracy specific to the analyzed countries
 • the functioning of democratic institutions and of the rule of law
 • the party systems and the content of ideologies
 • the evolution of electoral behavior
 • the situation and evolution of civil society
 • the relationship between democracy and ethno-cultural diversity
 • the issue of the boundaries of the political communities in the context of activist kin-state policies
 • democracy deficit in the EU, prospects for surmounting these issues
 • are there alternatives to democracy?

The primary working language of the conference is English, however, presentations in Hungarian or Romanian are accepted upon prior request.

 Registration

In order to register, please visit the Conference’s homepage (http://epkkonferencia.wordpress.com/), download and fill out the electronic registration form and submit it online. If you are having trouble submitting it, send it to the following email address: epkkonferencia@gmail.com.

 Final deadline for applications: January 15, 2014

The registration fee is 30 RON (2000 HUF), and covers participation at the conference, conference materials and (partially) the meals served during the event.

Organizers are unable to provide accommodation for conference participants. Participants are asked to arrange their accommodation for the duration of the eventindividually; organizers will provide a list of accommodation facilities on the website of the conference.

 Conference participation grants

The organizers offer a limited number of participation grants for young researchers and PhD students. The grant consists of a waiver of the participation fee and also covers the accommodation of the participant. Please indicate the intention to apply for this grant during the online registration process.
 
Creditul pentru studii „Gaudeamus”
bt

Ai nevoie de bani pentru continuarea studiilor in tara sau strainate,
doresti sa iti inscri copilul la o institutie de invatamant cu taxa?

Banca Transilvania iti ofera credite pentru studii in invamantul de stat sau privat,
romanesc sau din alte tari, intr-o institutie de invatament preuniversitara, universitara sau postuniversitara.

 

detalii [PDF]

 
Oferta de burse DAAD pentru anul universitar 2014-2015

Stimata Doamna/ Stimate Domn,

DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst / Serviciul German de Schimb Academic) are si anul acesta o oferta atractiva de burse pentru doctoranzi, cercetatori si cadre didactice.

Am dori sa va atragem atentia indeosebi asupra urmatorului program: Burse de cercetare pentru doctoranzi si tineri cercetatori. Bursele de 1-10 luni sunt accesibile tuturor doctoranzilor inscrisi in sistemul romanesc. Termenul limita de aplicare este 15 noiembrie 2013. Doctoranzii trebuie sa faca dovada unui accept de cercetare la o institutie de invatamant superior/ institut de cercetare din Germania. Contactul trebuie stabilit de candidati; DAAD nu intermediaza locuri de cercetare. Candidatii pot aplica si pentru un stagiu de cercetare in limba engleza, daca din acceptul institutiei germane reiese explicit faptul, ca proiectul de cercetare poate fi desfasurat in aceasta limba.

Bursele DAAD sunt compatibile cu alte burse, finantate de statul roman si/ sau UE. In aceste cazuri se tine cont de urmatoarele prevederi: Exista o suma de bani pana la care orice bursa, care provine din alte surse decat cele ale statului german, nu interfereaza cu bursa DAAD. Aceast plafon este stabilit la 400 EUR. Tot ceea ce se situeaza peste aceasta suma, trebuie scazut din valoarea bursei DAAD, diferenta rezultata fiind suma finala pe care o primeste bursierul.

Exemplu: Unui doctorand ii este acordata o bursa de catre universitatea sa, finantata din fonduri europene, in valoare de 750 EUR/luna. Acest doctorand primeste de asemenea o bursa DAAD, a carei valoare este, de regula, 1000 EUR/luna. Din bursa acordata de universitate se scade suma care nu interfereaza cu bursa DAAD: 750 EUR- 400 EUR= 350 EUR. Prin urmare 350 EUR este suma care trebuie dedusa din valoarea bursei DAAD: 1000 EUR - 350 EUR = 650 EUR. In concluzie, doctorandul ar urma sa primeasca lunar, pe langa bursa acordata de universitatea sa (750 EUR), din partea DAAD 650 EUR/luna, ajungand la max. 1400 EUR/luna.
Oferta completa de burse 2014/2015 poate fi vizualizata aici: http://issuu.com/daadromania/docs/brosch_re_rumaenisch_pdf?mode=window&viewMode=doublePage

Speram ca in acest nou an academic oportunitatile oferite de bursele DAAD sa fie cat mai vizibile, pentru un numar cat mai mare de doctoranzi si cercetatori. Ne-am bucura sa transmiteti mai departe informatia doctoranzilor si potentialelor persoane interesate din cercul Dumneavoastra.

In speranta unei bune colaborari, va multumim pentru sprijin si va dorim un an academic plin de realizari!
DAAD
Cu deosebita consideratie,

Katja Lasch Director Centrul de Informare DAAD Bucuresti

detalii [1], [2], [3]

 

Burse de cercetare pentru doctoranzi şi tineri cercetători
Research Grants for Doctoral Candidates and Young Academics and Scientists

 

detalii

 

CONFERINTA INTERNATIONALA LITERATURE, DISCOURSE AND MULTICULTURAL DIALOGUE (LDMD - I)

Studenţii-doctoranzi sunt invitaţi să participe la conferinţa ce se va desfăşura în perioada 5-6 decembrie a.c. la Tîrgu Mureş, în organizarea Şcolii Doctorale de Studii Literare din cadrul Universităţii "Petru Maior" şi a Institutului de Studii Multiculturale Alpha.

 

Domenii de cercetare: filologie, comunicare, relatii publice, jurnalism, istorie, psihologie, relatii internationale, studii europene.

 

Volumul conferintei va fi indexat ISI - Web of Science si va fi inclus in mai multe baze de date internationale. 

 

detalii

 

STUDII DE DOCTORAT
Studenţii-doctoranzi sunt invitaţi la o întâlnire cu prilejul deschiderii anului universitar 2013-2014.

Data: luni 7 octombrie 2013
Ora: 15:00
Locaţia: Aula Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Strada Teodor Mihali nr. 58-60

 

detalii
 

BURSE DE CERCETARE DOCTORALĂ ȘI POSTDOCTORALĂ
Persoane de contact:
- la UEFISCDI, dna Monica Cruceru (e-mail: monica.cruceru@uefiscdi.ro, tel: 021. 308.05.61).

- la Universitatea Babes-Bolyai, Oana Jecan (e-mail: oana.jecan@ubbcluj.ro, tel: 0264.405.300, interior 5110)

detalii


 

The First International Conference for PhD Students, Sibiu

detalii

 

IICCMER oferă burse tinerilor studenţi doctoranzi

 

detalii       |      regulament

 

The International Congresses on Civilization

January 17- 19, 2014, in Istanbul

 

Dear Colleagues,

The historical role of Istanbul as one of the oldest and most beautiful cities of the world which has served as the capital of multiple civilizations makes it a unique gathering place. For this reason as well as the responsibility implicated in its very name, Istanbul Medeniyet University has taken up the duty of periodically organizing The International Congresses on Civilization. 

The first of this series of Congresses will be held between January 17- 19, 2014, in Istanbul. The focus of the first congress is to evaluate the notion of “civilization” from different angles, taking the historical and evaluative perspectives formed in different cultural settings into consideration. This focus will provide a guideline for mankind to identify, diagnose and resolve the civilization-centered crises taking place today. Having acquired a great deal of experience throughout history, in this respect Istanbul plays an advantageous pioneering role.

This first scientific Congress on Civilization will combine novel approaches and ideas with the unique historical heritage and natural beauties of Istanbul, offering a great deal of knowledge and an exciting and unforgettable scientific event.

On behalf of the organizing and advisory committees of the Congress, I invite all interested scholars, academics and researchers to take part in the International Congress on Civilization in Istanbul, to share the wisdom and experience as well as the enthusiasm of contributing to the enhancement of knowledge towards the betterment of humanity.

With regards,

Prof. Dr. Hamit OKUR

Rector,

Istanbul Medeniyet University

 

Sesiunea de comunicări științifice studențești Comunicare, mass-media și influență socială ,
30 mai
, Ediția I-a, națională

Sunt invitați să participe studenți, masteranzi și doctoranzi din Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din Universitatea din București sau din alte centre universitare din țară, cu lucrări în următoarele domenii: Jurnalism, Relații publice, Publicitate

detalii

 

Interdisciplinary Doctoral Conference 2013
The Doctoral Student Association of the University of Pécs (PTE DOK) is organizing an academic conference involving more scientific fields. The name of the conference is Interdisciplinary Doctoral Conference (IDK 2013) which will happen on the 15th - 17th of May, 2013.

detalii

 

Central Europe and the English-Speaking World
An International Conference
29 July-02 August 2013
Debrecen, Hungary

The conference will be organized by Debrecen Summer School in association with the Institute of English and American Studies, University of Debrecen (Hungary),
Poznan University College of Business (Poland) and Emanuel University (Romania)

detalii   |   Application form

 

A TREIA SESIUNE NAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE A DOCTORANZILOR
10 – 16 iunie 2013

Organizată pentru a treia oară în cadrul Universității de Vest din Timișoara, conferința dedicată studenților doctoranzi din România se dorește a fi un excelent prilej pentru tinerii cercetători de popularizare a rezultatelor muncii în domeniile lor de activitate.

detalii

 

CNR si L'Oreal Romania au lansat, pentru al patrulea an consecutiv , PROGRAMUL DE BURSE NATIONALE 'PENTRU FEMEILE DIN STIINTA'.
Data limita de inscriere : 31 martie 2013 (data postei de expediere)

INFORMATII

 
Universitatea Babes-Bolyai organizeaza conferirea diplomelor de doctor in cadrul unei ceremonii festive, pentru persoanele carora li s-a atribuit titlul de doctor prin OMECTS Nr. 6508 din 19.12.2012 si sint inscrise in lista
Aceasta ceremonie va avea loc in Aula Magna simbata, 23 februarie 2013, ora 11. Sunt invitati sa participe absolventii de pe lista impreuna cu conducatorii lor de doctorat.
 

Universitatea Babeş-Bolyai organizează conferirea diplomelor de doctor în cadrul unei ceremonii festive, pentru persoanele cărora li s-a atribuit titlul de doctor prin OMECTS 5743 din 12.09.2012 şi sunt înscrise în lista

Această ceremonie va avea loc în Aula Magna luni, 29 octombrie 2012, ora 12. Sunt invitaţi să participe absolvenţii de pe listă împreună cu conducătorii lor de doctorat.

 

O descriere completă a ofertei de burse oferite de Serviciul German de Schimb Academic pentru anul academic 2013/2014 o puteti găsi la adresa:

Sunt finanţate atât cursuri de limbă, programe de masterat, cât şi stagii de cercetare în cadrul programelor de doctorat.

Bursele DAAD sunt compatibile cu alte burse, obtinute in regim POSDRU sau acordate de catre universitatea din Romania din alte fonduri. In aceste cazuri se tine cont de plafonul pana la care orice bursa, care provine din alte surse decat cele ale statului german, nu interfereaza cu bursa DAAD. Aceast plafon este stabilit la 400 EUR.

Bursele de cercetare pentru doctoranzi si tineri cercetatori, avind durata de de 1-10 luni, sunt accesibile tuturor doctoranzilor inscrisi in sistemul romanesc, fie ca ocupa un loc cu sau fara taxa. Termenul-limita de aplicare este 15 noiembrie 2012. Doctoranzii trebuie sa faca dovada unui accept de cercetare la o institutie de invatamant superior/ institut de cercetare din Germania. Contactul trebuie stabilit de candidati; DAAD nu intermediaza locuri de cercetare. Candidatii pot aplica si pentru un stagiu de cercetare in lb. engleza, daca din acceptul institutiei din Germania reiese explicit ca proiectul de cercetare poate fi desfasurat in aceasta limba.

 

Despre Burse DAAD    |    OBŢINEREA UNEI BURSE DAAD

 

UBB împreună cu colaboratori de la Universitatea din Poznan (Polonia), Trieste (Italia) şi din reţeaua Santander Group organizează în Cluj-Napoca Balkan Summer School în perioada 27 august - 1 septembrie. Această şcoală de vară se adresează studenţilor-doctoranzi.

GUIDELINES FOR SG SUMMER SCHOOL GRANTS

CALL FOR SG SUMMER SCHOOL

Concurs public pentru ocuparea funcției de director al Consiliului pentru Studii Universitare de doctorat

Universitatea Babeş-Bolyai anunţă scoaterea la concurs a postului aferent funcţiei de director al Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD).

Informaţiile despre concurs se pot consulta în site-ul universitatii www.ubbcluj.ro

 

În Monitorul Oficial al României nr. 226/04.04.2012 a fost publicat Ordinul Ministrului Educaţiei Cercetării şi Sportului nr. 3504/2012 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea validării tezelor de doctorat.


Acest regulament se aplică pentru validarea tezelor de doctorat susţinute public începând cu 4 aprilie 2012.

Site-ul Institutului de Studii Doctorale a fost actualizat, ţinându-se seama de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Codul studiilor universitare de doctorat şi noul Regulament de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în Universitatea Babeş-Bolyai.

Top