Admitere

Date importante
Condiţii de înscriere la concursul de admitere Actele necesare înscrierii la concursul de admitere Taxele de studii pentru doctoranzii pe locuri cu taxa Distribuţia pe facultăţi a locurilor oferite pentru concursul de admitere Informaţii referitoare la admiterea cetăţenilor străini Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat (NOU! 2018)