COLECŢIA REZUMATELOR TEZELOR DE DOCTORAT

Rezumate ale tezelor de doctorat
Domeniul Filologie

ARGYELAN Florina - Claudia

Spaţii emblematice în romanul românesc din a doua jumătate a secolului XX- deceniile VII şi VIII

rezumat summary  

BALOGH Andrea

Ironia în romanele lui Karácsony Benő

rezumat summary  
BATTO Iosefina
Simbolismul solstiţiului de varǎ. Lecturi comparative
rezumat summary  
BǍRBOS Dumitru
Melchisedec Ştefǎnescu şi raporturile româno-slave
rezumat résumé  
BICA Luminiţa (cǎs. TODEA)
A Semantic and Pragmatic Approach to Business English
rezumat summary  
DAN(căs.) TERIAN-DAN Simina-Maria
Semantica textemelor romȃneşti. Abordare în perspectivă integralistă
rezumat
summary  
DRǍGHICI Ovidiu
Scrierea românească actuală – sistem funcţional
rezumat résumé  
BARBU Mihai
Scriitorul subteran. Studiu de caz: Ion D. Sîrbu
rezumat
summary  
BERKI Timea
Din istoria contactelor literare în Transilvania secolului al XIX-lea
rezumat summary  

CODREANU Florina

Fenomenalitatea istorică şi politică a sângelui în spaţiul cultural contemporan

rezumat summary  
CRIŞAN Mihaela - Anca
Interaction et persuasion dans le débat électoral télévisé. Scène politique roumaine, française et américaine
rezumat résumé  
DEMETER Zsuzsa
Receptarea operei lui Gyöngyösi István. Problemele editării
Gyöngyösi István műveinek recepciótörténete. A kiadás kérdései
rezumat summary összefoglalás

DOCHINOIU (FUIOREA) Elena

English Military Terminology as an Essential Dimension of the Specialized Language

Terminologia militară englezǎ ca dimensiune esenţialǎ a limbajului specializat
rezumat summary  

ERDEI Edit-Zsuzsánna (cǎs. LÁSZLÓ)

Redactarea şi prezentarea textului radiofonic. Limbajul radioului public regional

rezumat summary összefoglalás

FARKAS Imola-Ágnes

Resultative constructions in english and romanian

rezumat summary  

IONESCU Denisa

Schimbǎri de nume. Numele ca mascǎ

rezumat riassunto  
ISAILǍ (COSTARU) Anca Elena
Studii de folclor comparat. Identitate şi alteritate culturală europeană
rezumat résumé  
JELER Roxana Florentina
Poezia pentru copii în literatura română – specificitate şi implicaţii didactice
rezumat summary  

KOZMA Csaba

A romániai magyar politikai kommunikáció nyelvhasználatának változása 1989-2044 között. Schimbǎri lexicale în comunicarea politicǎ maghiarǎ din România în perioada 1989-2004

rezumat summary  

LEU Cornelia - Maria

Cognitive Semantics and Pragmatics of English Idioms that Express Emotions

Semantica şi pragmatica cognitivǎ a idiomurilor din limba englezǎ care exprimǎ emoţii
rezumat summary  

LOGHIN Dorina

Fallacious and Non – Fallacious Argumentation. Debate Format Analysis

rezumat summary  

MAGYARI Sára

Specificul relaţiei limbă – gândire – mentalitate. Aspecte ale imaginii lingvistice a lumii în maghiarǎ şi românǎ

rezumat summary  
MARIAN Gelu Marius
Tragic şi religios în poezia lui Nichifor Crainic
rezumat résumé  
MARZAC (PǍCURAR) Corina
A Semantic and Pragmatic Analysis of The Newspaper
rezumat summary  
MǍLUŢAN Cristina
Analyse des interactions verbales en contexte didactique (licée)
rezumat résumé  

MǍRCEAN Nora-Sabina

Relaţia cauzalǎ: de la frazǎ la text

rezumat résumé  
MEZEI Adina - Maria
Perspectives In Fiction. A Linguistic Study Based On Fay Weldon’s Novel
The Life And Loves Of A She - Devil
rezumat summary  
MICU Iulia
Artistul şi moartea în imaginarul secolului XX
rezumat summary  
MUNTEANU Sonia Carmen
English for Science and Technology: Technical texts for academic purposes
rezumat summary  

NEAGU Maria - Ionela

Decoding Political Discourse: an Interplay of Arguments Structures, Conceptual Metaphors and Politeness Principles

rezumat summary  
NÉMETH Boglárka
Az aspektus a magyar nyelvben  - különös tekintettel a statikusságra
Aspectul în limba maghiară.  Problemele predicatelor stative
rezumat summary  
PETERLICEAN Andrea
English For Science And Technology: The Dicourse Of Mechanical Engineering In Romanian Higher Education. A Case Study
rezumat summary  

PLAINER Zsuzsa

Controlul culturii şi al sferei publice din România în perioada comunismului de stat. Descriere generală şi aspecte minoritare

rezumat summary  

POP – CURŞEU Ioan

Magie şi vrǎjitorie în cultura românǎ

rezumat résumé  
POPESCU Daniela
Influence of American English on British English
rezumat summary  
(COLCERIU) PUŞCAŞ Corina
Philip Roth’s Zuckerman Books and the Rhetoric of Fiction
rezumat summary  
RǍCǍTǍIANU Florentina
Cercul literar de la Sibiu şi spiritul Euphorionist
rezumat summary  
ROŞCA Lionel - Decebal
Criză şi identitate în cultura română modernă - Un avatar contemporan - Protocronismul
rezumat summary  
ROTARU Mihaela
Riturile de trecere în zona  etnografico-folclorică Sălaj
rezumat summary  
SIMU Petre  
Marile ritualuri de trecere: naşterea, căsătoria şi înmormântarea. Fundamentele religioase iudeo-creştine şi reflexele lor folclorice.
rezumat summary  

SIMUŢ Andrei

Romanul apocaliptic după 1945

rezumat summary  
SORBÁN Angella
Aspecte sociologice ale bilingvismului în învǎtǎmânt şi pe piaţa forţei de muncǎ
rezumat summary  
STANCIU Simiona Alba
Don Juan. Donjuanismul. Teatralitate şi manierism
rezumat summary  
STAVILǍ (PUI) Laura - Alexandra
Obiectiv şi subiectiv în discursul oratoric al lui Barbu Delavrancea
rezumat résumé  

STEGEREAN Cǎlin - Alexiu

Artele plastice şi revisteleliterare de avangardǎ din România interbelică

rezumat résumé  
SZALMA Anna-Mária
Forografia în viaţa cotidiană. O abordare antropologică
A fénykép a mindennapi életben. Vizuális antropológiai közelitések privát fényképkorpuszokhoz
rezumat summary összefoglalás
SZÁNTÓ (SALAMON) Biborka
Sinestezia din perspectiva lingvisticii cognitive
A szinesztézia kognitív szemantikai megközelítése
rezumat summary  

SZÉLL Anita Andrea

Contacte literare germano – maghiare: Heltai Gáspár scriitor şi editor

Német – magyar irodalmi kapcsolatok: Heltai Gáspár mint iró és könyvkiadó
rezumat summary  
ŞERAN Corina Viorica
Rituri funebre în Podgoria Aradului  
rezumat summary  
PUGHINEANU Oana
Trupul sufletesc. Perspective comparatiste
rezumat summary  
TEODORESCU Adriana
Poetica morţii ca principiu dialogic în opera lui Camus şi a lui Sartre
rezumat résumé  
TǍMǍIAN Gioconda - Ioana 
Modele configurative în discursul literar
rezumat summary  
Ligia TOMOIAGǍ
Elements of the Picaresque in Contemporary British Fiction
rezumat summary  

TÓTH Zsombor

Istorie şi antropologie. Analiza manuscriselor reformate din secolul al XVII-lea

rezumat summary  

TROŞAN Laura

Grâul şi pâinea în cultura tradiţionalǎ. Dimensiuni mitico - simbolice

rezumat summary  
TURCUŞ Claudiu
Norman Manea – Variante la un portret
rezumat summary  

VAJDA András

Funcţii şi roluri în cultura popularǎ scrisǎ a unei comunitǎţi

rezumat summary összefoglalás
VARGA CRISTINA
Discourse Analysis of Professional Web Forums as Internet
rezumat summary  

VOJ Elena

James Joyce’s europeanism

rezumat summary  

ZÖRGÖ Ildikó Noémi

Influenţarea grupurilor ţintă în campaniile politice

rezumat summary  

 

 

 

 

print
Top