SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE DOCTORAT

Susţinerile publice ale tezelor de doctorat


Teze ordonate după data susținerii (din 2012 până în prezent)


993   Total sustineri de teze

16 ianuarie 2014, 11:00
FACULTATEA Teologie Reformată
LOCUL SUSȚINERII Sala Karácsany Sándor
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT JÁNOSI F. Csongor
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Alegerile episcopale în eparhiile Cluj și Oradea în anii 1960. Püspökválasztások a Kolozsvári és a Nagyváradi református egyházkerületekben az 1960-as években
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. MOLNÁR János
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. BUZOGÁNY Desideriu
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Conf. univ. dr. BARÁTH Béla
(Universitatea din Debrecen, Ungaria)
Conf. univ. dr. KOLUMBÁN Vilmos
(Institutul Teologic Protestant, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. CSUCSUJA István
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Reformată
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
16 ianuarie 2014, 12:00
FACULTATEA Chimie și Inginerie Chimică
LOCUL SUSȚINERII Sala 48
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT FŰSTŐS Melinda - Emese
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Biofunctionalization of carbon nanostructures (Biofuncționalizarea nanostructurilor de carbon)
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. ing. DĂRĂBANȚU Mircea
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. DIUDEA Mircea
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Conf. univ. dr. BUNEA Andrea
(Universitatea de Știinţe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. MEDELEANU Mihai
(Universitatea Politehnica, Timișoara)
Conf. univ. dr. ing. PAIZS Csaba
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Excelent
16 ianuarie 2014, 12:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSȚINERII Amfiteatrul Augustin Maior
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT OKOS Alexandru
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Synthesis and Characterization of Pb(V1-xMx)O3 (M = Ti, Fe) compounds (Sinteza si caracterizarea compusilor Pb(V1-xMx)O3, (M = Ti, Fe)
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. TETEAN Romulus
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. POP Aurel
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Directeur de recherche Dr BORDET Pierre
(Université de Grenoble, Franta )
Referenți:
Directeur de recherche Dr. MARTIN Christine
(CNRS, Caen)
Prof. univ. dr. ISNARD Olivier
(Université Joseph Fourier, Grenoble, Franta )
Conf. univ. dr. BUNOIU Mădălin
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Maître de Conférences dr. COLIN Claire
(Université Joseph Fourier, Grenoble, Franta )
Prof. univ. dr. POP Viorel
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
15 ianuarie 2014, 12:00
FACULTATEA Istorie și Filosofie
LOCUL SUSȚINERII Aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ANTAL Adriana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Cultul Venerei în provincia Dacia
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. GHITTA Ovidiu
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. BĂRBULESCU Mihai
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
C. Ş. I dr. MARINESCU Lucia
(Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti)
C. Ş. I dr. COCIȘ Sorin
(Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj)
Conf. univ. dr. DIACONESCU Alexandru
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Veche
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
15 ianuarie 2014, 10:00
FACULTATEA Istorie și Filosofie
LOCUL SUSȚINERII Aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GUI Monica
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Soldatul roman în Dacia. Aspecte de viață socială și viață cotidiană
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. NICOARĂ Toader
(Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. BĂRBULESCU Mihai
(Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
C.Ş. I dr. OPREAN Coriolan
(Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj)
C.Ş. I dr. PETCULESCU Liviu
(Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti)
Conf. univ. dr. BAJUSZ Istvan
(Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Veche
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine

Teze ordonate după autor


 
print