SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE DOCTORAT

Susţinerile publice ale tezelor de doctorat


Teze ordonate după data susținerii (din 2012 până în prezent)


1101   Total sustineri de teze

7 iulie 2014, 10:00
FACULTATEA Chimie și Inginerie Chimică
LOCUL SUSȚINERII Sala 97
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SZEKELY Georgeta - Maria (căs. MARES)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Electrod modificat cu hemină pentru detecţia amperometrică a H2O2
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. MUREȘAN Liana Maria
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. POPESCU Cătălin Ionel
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. VASZILCSIN Nicolae
(Universitatea Politehnica, Timișoara)
Prof. univ. dr. VIȘAN Teodor
(Universitatea Politehnică, București)
Conf. univ. dr. TURDEAN Graziella Liana
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
7 iulie 2014, 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSȚINERII sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TAKÁCS Ildikó - Csilla
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Idioms of Body Parts in English. A Cognitive Perspective (Expresii idiomatice ale limbii engleze privind corpul uman. Perspectvă cognitivă)
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. BRAGA Corin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. OLTEAN Ștefan
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. AVRAM Andrei
(Universitatea din București)
Conf. univ. dr. BUJA Elena
(Universitatea Transilvania, Braşov)
Conf. univ. dr. TĂTAR Cristina - Anda
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
5 iulie 2014, 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSȚINERII sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DUMA Rodica - Mihaela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Words, Meanings and Discourses: Religious Ideological Assumptions in Same - Sex Marriage Parliamentary Debates
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. BRAGA Corin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. ZDRENGHEA Mihai
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. PORUCIUC Adrian
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Conf. univ. dr. PAVELESCU Lucia
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Conf. univ. dr. CHIRA Dorin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Excelent
4 iulie 2014, 09:00
FACULTATEA Psihologie și Științe ale Educației
LOCUL SUSȚINERII Sala 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BRACHA Einat
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT A Sense of Coherence in Teaching Situations as Predictor of 1st Year Teaching Interns Burnout
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. FELEZEU Călin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. BOCOȘ-BINȚINȚAN Mușata-Dacia
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. CIOLAN Lucian
(Universitatea din București)
Prof. univ. dr. EZECHIL Liliana
(Universitatea din Piteşti)
Prof. univ. dr. ALBULESCU Ion
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Psihologie-Pedagogie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
4 iulie 2014, 10:30
FACULTATEA Psihologie și Științe ale Educației
LOCUL SUSȚINERII Sala 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT HOFFENBARTAL Dganit
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT The development of a sense of coherence in teaching situations among special education pre-service teachers
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. FELEZEU Călin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. BOCOȘ-BINȚINȚAN Mușata-Dacia
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. CIOLAN Lucian
(Universitatea din București)
Conf. univ. dr. LANGA Claudiu
(Universitatea din Piteşti)
Conf. univ. dr. GLAVA Cătălin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Psihologie-Pedagogie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine

Teze ordonate după autor


 
print