SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE DOCTORAT

Susţinerile publice ale tezelor de doctorat


Teze ordonate după data susținerii (din 2012 până în prezent)


1099   Total sustineri de teze

5 iulie 2014, 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSȚINERII sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DUMA Rodica - Mihaela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Words, Meanings and Discourses: Religious Ideological Assumptions in Same - Sex Marriage Parliamentary Debates
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. BRAGA Corin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. ZDRENGHEA Mihai
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. PORUCIUC Adrian
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Conf. univ. dr. PAVELESCU Lucia
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Conf. univ. dr. CHIRA Dorin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Excelent
4 iulie 2014, 09:00
FACULTATEA Psihologie și Științe ale Educației
LOCUL SUSȚINERII Sala 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BRACHA Einat
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT A Sense of Coherence in Teaching Situations as Predictor of 1st Year Teaching Interns Burnout
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. FELEZEU Călin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. BOCOȘ-BINȚINȚAN Mușata-Dacia
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. CIOLAN Lucian
(Universitatea din București)
Prof. univ. dr. EZECHIL Liliana
(Universitatea din Piteşti)
Prof. univ. dr. ALBULESCU Ion
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Psihologie-Pedagogie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
4 iulie 2014, 10:30
FACULTATEA Psihologie și Științe ale Educației
LOCUL SUSȚINERII Sala 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT HOFFENBARTAL Dganit
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT The development of a sense of coherence in teaching situations among special education pre-service teachers
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. FELEZEU Călin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. BOCOȘ-BINȚINȚAN Mușata-Dacia
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. CIOLAN Lucian
(Universitatea din București)
Conf. univ. dr. LANGA Claudiu
(Universitatea din Piteşti)
Conf. univ. dr. GLAVA Cătălin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Psihologie-Pedagogie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
4 iulie 2014, 13:00
FACULTATEA Știința și Ingineria Mediului
LOCUL SUSȚINERII Amfiteatrul Iustinian Petrescu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT NOVAC Corina - Elena (căs. RUGINĂ)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Evaluarea riscului expunerii populaţiei la compuşi organici volatili emişi în atmosferă de către unităţi industriale de prelucrare a lemnului
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţa mediului
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. ing. OZUNU Alexandru
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
C.Ş. I dr., prof. univ. asociat GURZĂU Eugen Stelian
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. POPA Monica
(Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. ing. MICLE Valer
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. BACIU Laurențiu Călin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Știința Mediului
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
4 iulie 2014, 09:00
FACULTATEA Știința și Ingineria Mediului
LOCUL SUSȚINERII Amfiteatrul Iustinian Petrescu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT HAVRILA Maria - Elisabeta (căs. LOVÁSZ)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Particularităţi ale utilizării şi expunerii la pesticide în mediul rural
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţa mediului
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. ing. OZUNU Alexandru
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
C.Ş. I dr.Prof.univ.asociat GURZĂU Eugen Stelian
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. BORZAN Cristina
(Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. ing. RUSU Tiberiu
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. ing. BACIU Laurențiu Călin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Știința Mediului
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine

Teze ordonate după autor


 
print