SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE DOCTORAT

Susţinerile publice ale tezelor de doctorat


Teze ordonate după data susținerii (din 2012 până în prezent)


987   Total sustineri de teze

13 ianuarie 2014, 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSȚINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GERGELY Z. Zoltán
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Karácsony kántálás a mezőségi magyarságnál (Colindatul la maghiarii din Câmpia Transilvaniei)
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. BUZOGÁNY Desideriu
(Universitatea Babes - Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. POZSONY Ferencz
(Universitatea Babes - Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. SZENIK Ileana
(Academia de Muzică Gheorghe Dima, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. SZALAY Zoltan
(Universitatea Transilvania, Braşov)
Conf. univ. dr. PÉTER Éva
(Universitatea Babes - Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
13 ianuarie 2014, 12:00
FACULTATEA Istorie și Filosofie
LOCUL SUSȚINERII Strada Napoca nr.11, Aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CHIRIAC Mihai
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Bazinul Târnavelor în epoca romană
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Conf. univ. dr. BUCUR Ioan - Marius
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. BĂRBULESCU Mihai
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
C.Ş. I dr. COCIȘ Sorin
(Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj)
C.Ş. I dr. MOGA Vasile
(Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia)
Conf. univ. dr. NEMETH Eduard
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istoria Veche și Istoria Artei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Bine
13 ianuarie 2014, 10:00
FACULTATEA Istorie și Filosofie
LOCUL SUSȚINERII Aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DEAC Dan Augustin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Prezența și influențele egiptene la Dunărea de Mijloc și de Jos. Provinciile pannonice, dacice și moesice (sec. I-IV e.n.)
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. NICOARĂ Toader
(Universitatea Babeș - Bolyai din Cluj - Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. BĂRBULESCU Mihai
(Universitatea Babeș - Bolyai din Cluj - Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. ZUGRAVU Nelu
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
C.Ş. I dr. MOGA Vasile
(Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia)
Conf. univ. dr. DIACONESCU Alexandru
(Universitatea Babeș - Bolyai din Cluj - Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Veche
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
13 ianuarie 2014, 10:00
FACULTATEA Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSȚINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DULĂU Maria Monica (căs. COROȘ)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Managementul cererii și ofertei turistice
DOMENIUL DE DOCTORAT Management
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. NISTOR Răzvan
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. ILIEȘ Liviu
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. ȚIGU Gabriela
(Academia de Studii Economice, București)
Prof. univ. dr. BIBU Nicolae
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Conf. univ. dr. STEGEREAN Roxana
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
11 ianuarie 2014, 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSȚINERII Sala 101, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TAMÁS Ágnes
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Politikai kommuniáció a közösségi oldalakon. A romániai magyar pártok és a Facebook közösségi oldal felhasználói közötti interaktivitás elemzése a 2012 március-május időszakban (Comunicarea politică în rețelele de socializare. Analiza interacțiunilor dintre partidele maghiare din România și utilizatorii rețelei de socializare Facebook în perioada martie-mai 2012)
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. EGYED Emese
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. CSEKE Péter
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. ROSTÁS Zoltán
(Universitatea din București)
Conf. univ. dr. BAKÓ Rozália
(Universitatea Sapientia, Miercurea Ciuc)
Conf. univ. dr. VINCZE - HANNA Orsolya
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine

Teze ordonate după autor


 
print