SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE DOCTORAT

Susţinerile publice ale tezelor de doctorat


Teze ordonate după data susținerii (din 2012 până în prezent)


995   Total sustineri de teze

17 ianuarie 2014, 12:00
FACULTATEA Chimie și Inginerie Chimică
LOCUL SUSȚINERII Sala 97
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GOLBAN Ligia Mirabela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT SYNTHESIS AND STRUCTURAL ANALYSIS OF SOME NEW SPIRANES AND RECEPTORS WITH HYDROGEN BONDING BASED RECOGNITION ABILITIES
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. SILVESTRU Cristian
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. GROSU Ion
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. LIEBSCHER Jürgen
(Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. FĂRCĂȘANU Ileana
(Universitatea din București)
Conf. univ. dr. PAIZS Csaba
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Bine
17 ianuarie 2014, 08:00
FACULTATEA Istorie și Filosofie
LOCUL SUSȚINERII Aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT COZMA N. Ioana - Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Cultură și politică în România comunistă. Instituții ale propagandei în orașul Baia-Mare și împrejurimi, 1945-1955
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. IVAN Adrian Liviu
(Universitatea Babes - Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. CIPĂIANU Gheorghe
(Universitatea Babes - Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Conf. univ. dr. LEUȘTEAN Lucian
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
C.Ş. I dr. SUCIU Dumitru
(Institutul de Istorie George Bariţiu, Academia Română, Cluj - Napoca)
Prof. univ. dr. ȚÂRĂU Virgiliu Leon
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
16 ianuarie 2014, 11:00
FACULTATEA Teologie Reformată
LOCUL SUSȚINERII Sala Karácsany Sándor
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT JÁNOSI F. Csongor
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Alegerile episcopale în eparhiile Cluj și Oradea în anii 1960. Püspökválasztások a Kolozsvári és a Nagyváradi református egyházkerületekben az 1960-as években
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. MOLNÁR János
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. BUZOGÁNY Desideriu
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Conf. univ. dr. BARÁTH Béla
(Universitatea din Debrecen, Ungaria)
Conf. univ. dr. KOLUMBÁN Vilmos
(Institutul Teologic Protestant, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. CSUCSUJA István
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Reformată
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
16 ianuarie 2014, 12:00
FACULTATEA Chimie și Inginerie Chimică
LOCUL SUSȚINERII Sala 48
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT FŰSTŐS Melinda - Emese
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Biofunctionalization of carbon nanostructures (Biofuncționalizarea nanostructurilor de carbon)
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. ing. DĂRĂBANȚU Mircea
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. DIUDEA Mircea
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Conf. univ. dr. BUNEA Andrea
(Universitatea de Știinţe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. MEDELEANU Mihai
(Universitatea Politehnica, Timișoara)
Conf. univ. dr. ing. PAIZS Csaba
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Excelent
16 ianuarie 2014, 12:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSȚINERII Amfiteatrul Augustin Maior
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT OKOS Alexandru
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Synthesis and Characterization of Pb(V1-xMx)O3 (M = Ti, Fe) compounds (Sinteza si caracterizarea compusilor Pb(V1-xMx)O3, (M = Ti, Fe)
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. TETEAN Romulus
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. POP Aurel
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Directeur de recherche Dr BORDET Pierre
(Université de Grenoble, Franta )
Referenți:
Directeur de recherche Dr. MARTIN Christine
(CNRS, Caen)
Prof. univ. dr. ISNARD Olivier
(Université Joseph Fourier, Grenoble, Franta )
Conf. univ. dr. BUNOIU Mădălin
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Maître de Conférences dr. COLIN Claire
(Université Joseph Fourier, Grenoble, Franta )
Prof. univ. dr. POP Viorel
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine

Teze ordonate după autor


 
print