SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE DOCTORAT

Susţinerile publice ale tezelor de doctorat


Teze ordonate după data susținerii (din 2012 până în prezent)


1057   Total sustineri de teze

9 mai 2014, 10:00
FACULTATEA Teologie Ortodoxă
LOCUL SUSȚINERII Sala 106
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CHERECHEȘ Ciprian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Activitatea misionară a Sfântului Apostol Pavel în mediul iudaic
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Pr. Prof. univ. dr. STANCIU Vasile
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Pr. Prof. univ. dr. BEL Valer
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Pr. Prof. univ. dr. BUCHIU Ștefan
(Universitatea din București)
Pr. Prof. univ. dr. PETRARU Gheorghe
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Pr. Prof. univ. dr. TOFANĂ Stelian
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Teologie Ortodoxă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Excelent
6 mai 2014, 10:00
FACULTATEA Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSȚINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GHERMAN Mihai
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contribuții privind perfecționarea sistemului managerial al unităților de poliție
DOMENIUL DE DOCTORAT Management
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Conf. univ. dr. STEGEREAN Roxana
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. ILIEȘ Liviu
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. IONESCU Gheorghe
(Universitatea de Vest Timișoara )
Prof. univ. dr. ABRUDAN Ioan
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. NISTOR Răzvan
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
5 mai 2014, 10:00
FACULTATEA Psihologie și Științe ale Educației
LOCUL SUSȚINERII Sala 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TODIRIȚĂ Izabela - Ramona (căs. LUPU)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Jocul patologic de noroc la copii și adolescenți - instrumente de măsurare, prevalență și prevenție
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. FELEZEU Călin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. OPRE Adrian
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. DEREVENSKY Jeffrey Lee
(McGill University, Montreal, Canada)
Prof. univ. dr. PAPUC Ionel
(Universitatea de Știinţe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. SZENTAGOTAI - TĂTAR Aurora
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Psihologie și Științe ale Educației
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
25 aprilie 2014, 12:00
FACULTATEA Sociologie și Asistență Socială
LOCUL SUSȚINERII str. Plugarilor nr. 34-36, sala 7
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT OLĂNESCU Mihai - Adrian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Dimensiuni sociale ale practicării activităților fizice sportive la populația studențească - cu privire specială la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Conf. univ. dr. POLEDNA Rudolf
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. ILUȚ Petru
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. BIRIȘ Ioan
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. MOISIN Viorel
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. COMȘA Mircea
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Sociologie și Asistență Socială
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
25 aprilie 2014, 11:00
FACULTATEA Istorie și Filosofie
LOCUL SUSȚINERII Sala 310
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ȚABREA Claudiu - Laurențiu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Guvernanța securității în vecinătatea europeană. Studiu de caz: parteneriatul estic
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale şi studii europene
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. ZĂPÂRȚAN Liviu Petru
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. IVAN Adrian Liviu
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
C.Ş. I dr. NASTASĂ - KOVACS Lucian
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. CIOROIANU Adrian
(Universitatea din București)
C.Ş. I dr. DOBRESCU Emilian
(Academia Română, București)
Conf. univ. dr. TONK Marton
(Universitatea Sapientia, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. VESE Vasile
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istoire Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary

Teze ordonate după autor


 
print