SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE DOCTORAT

Susţinerile publice ale tezelor de doctorat


Teze ordonate după data susținerii (din 2012 până în prezent)


290   Total sustineri de teze

24 septembrie 2014, 12:00
FACULTATEA Știința și Ingineria Mediului
LOCUL SUSȚINERII Amfiteatrul Iustinian Petrescu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SUCIU Liviu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Cercetări privind radonul și reducerea concentrației de radon în locuințe
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. OZUNU Alexandru
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. COSMA Constantin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. DULIU Octavian
(Universitatea din București)
Prof. univ. dr. OGRUTAN Petre
(Universitatea Transilvania, Braşov)
Prof. univ. dr. RISTOIU Dumitru
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Știința și Ingineria Mediului
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
24 septembrie 2014, 10:00
FACULTATEA Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSȚINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT AVRAM Ancuța - Raluca (căs. ȘANDRU)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Cercetări privind evaluarea entităților economice
DOMENIUL DE DOCTORAT Finanţe
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Conf. univ. dr. POP Fănuța
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. NISTOR Ioan
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. BREZEANU Petre
(Academia de Studii Economice, București)
Prof. univ. dr. COSMA Dorin
(Universtatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. CIUMAȘ Cristina
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
23 septembrie 2014, 10:00
FACULTATEA Biologie și Geologie
LOCUL SUSȚINERII Sala Alexandru Borza (Grădina Botanică)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT NEAG V. Ioana Adriana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Genurile Staurastrum Meyen și Staurodesmus Teiling (ord. Desmidiales) în România
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. RÁKOSY László
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. PÉTERFI Leontin Ștefan
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. CĂRĂUȘ Ioan
(Universitatea din Bacău)
Prof. univ. dr. GODEANU Stoica Preda
(Universitatea Ovidius, Constanţa)
Conf. univ. dr. MOMEU Laura
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Botanică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Bine
22 septembrie 2014, 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSȚINERII sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MATHÉ Zsolt
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Metaforikus structúrák a mai magyar nyelvben. Structuri metaforice în limba maghiară contemporană
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Conf. univ. dr. FAZAKAS Emese
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. PÉNTEK János
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Conf. univ. dr. KOCSÁNY Piroska
(Universitatea din Debrecen, Ungaria)
Conf. univ. dr. KIS Tamás
(Universitatea din Debrecen, Ungaria)
Prof. univ. dr. SZILÁGYI Sándor
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Excelent
22 septembrie 2014, 10:00
FACULTATEA Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSȚINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POPOVICI Ioana - Florina (căs. COITA)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Decizia de finanțare și performanța bursieră a societăților
DOMENIUL DE DOCTORAT Finanţe
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. CIUMAȘ Cristina
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. TULAI Constantin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. MOȘTEANU Tatiana
(Academia de Studii Economice, București)
Prof. univ. dr. TALPOȘ Ioan
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Conf. univ. dr. MARA Ramona
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine

Teze ordonate după autor


 
print
Top