SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE DOCTORAT

Susţinerile publice ale tezelor de doctorat


Teze ordonate după data susținerii (din 2012 până în prezent)


930   Total sustineri de teze

29 noiembrie 2013, 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSȚINERII Sala David Ferenc a Bisericii Unitariene Maghiare , Bulevardul 21 Decembrie 1918, nr. 9
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SÁNDOR Krisztina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT A Keresztény Magvető az államhatalom hálójában 1971–1989 (Relația revistei „Keresztény Magvető” (Semănătorul Creștin) cu organele de stat între anii 1971−1989)
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. PÉNTEK János
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. CSEKE Péter
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Conf. univ. dr. BALOGH Brigitta
(Universitatea Creştină Partium, Oradea)
Conf. univ. dr. KOVÁCS Sándor
(Institutul Teologic Protestant Cluj)
Conf. univ. dr. SZABÓ Zsolt
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
28 noiembrie 2013, 10:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSȚINERII Biroul prodecanilor
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PIȚIGOI Elena - Alis (căs. COSTESCU)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT O abordare socio-culturală a performărilor identitare din lumile virtuale
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. PĂUN Nicolae
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. VINCZE Enikö
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Conf. univ. dr. GROSSECK Gabriela
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Associate Professor. Ph. D. MATEI Sorin Adam
(Purdue University, Indiana, SUA)
Prof. univ. dr. PECICAN Ovidiu Coriolan
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
27 noiembrie 2013, 11:00
FACULTATEA Psihologie și Științe ale Educației
LOCUL SUSȚINERII sala Dimitrie Todoran
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VLAICU Alexandrina - Ana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Optimizarea predării și învățării matematicii în liceu prin utilizarea predominantă a problematizării
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. FELEZEU Călin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. IONESCU Miron
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. TOMŞA Gheorghe
(Universitatea din București)
C.Ş. I dr. OPROIU Tiberiu
(Institutul Astronomic al Academiei Române, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. BOCOŞ - BINŢINŢAN Muşata - Dacia
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
26 noiembrie 2013, 13:00
FACULTATEA Sociologie și Asistență Socială
LOCUL SUSȚINERII sala nr. 13, str. Plugarilor nr. 34-38
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ȘTEFANI S. Claudiu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Consumul de droguri și delincvența juvenilă
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. ILUŢ Petru
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. ROTARIU Traian
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. ALEXIU Mircea
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. PASCARU - PAG Mihai
(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia )
Conf. univ. dr. POLEDNA Sorina
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
25 noiembrie 2013, 10:00
FACULTATEA Psihologie și Științe ale Educației
LOCUL SUSȚINERII sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SFETCU Raluca
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Understanding interprofessional collaboration in healthcare. An exploration of four profession related concepts (PRV): Professionalism, Identity, Status and Pride
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. FELEZEU Călin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. BĂBAN Adriana - Smaranda
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. KATSCHNIG Heinz
(Medical University of Vienna, Austria)
Prof. univ. dr. LĂZĂRESCU Mircea
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. CHIRICĂ Sofia
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine

Teze ordonate după autor


 
print