SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE DOCTORAT

Susţinerile publice ale tezelor de doctorat


Teze ordonate după data susținerii (din 2012 până în prezent)


1094   Total sustineri de teze

4 iulie 2014, 11:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSȚINERII Institutul de Cercetări Europene
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT NEACȘU Cristian - George
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Implicarea Patriarhului Miron Cristea în viaţa publică a României (1918-1939)
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. PECICAN Ovidiu
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. PĂUN Nicolae
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Conf. univ. dr. BRIE Mircea
(Universitatea din Oradea)
C.Ş. I dr. BATHORY Ludovic
(Institutul de Istorie George Bariţ, Academia Română, Cluj - Napoca)
Prof. univ. dr. NICOARĂ Toader
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
4 iulie 2014, 09:00
FACULTATEA Psihologie și Științe ale Educației
LOCUL SUSȚINERII Sala 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BRACHA Einat
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT A Sense of Coherence in Teaching Situations as Predictor of 1st Year Teaching Interns Burnout
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. FELEZEU Călin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. BOCOȘ-BINȚINȚAN Mușata-Dacia
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. CIOLAN Lucian
(Universitatea din București)
Prof. univ. dr. EZECHIL Liliana
(Universitatea din Piteşti)
Prof. univ. dr. ALBULESCU Ion
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Psihologie-Pedagogie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
4 iulie 2014, 10:30
FACULTATEA Psihologie și Științe ale Educației
LOCUL SUSȚINERII Sala 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT HOFFENBARTAL Dganit
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT The development of a sense of coherence in teaching situations among special education pre-service teachers
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. FELEZEU Călin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. BOCOȘ-BINȚINȚAN Mușata-Dacia
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. CIOLAN Lucian
(Universitatea din București)
Conf. univ. dr. LANGA Claudiu
(Universitatea din Piteşti)
Conf. univ. dr. GLAVA Cătălin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Psihologie-Pedagogie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
3 iulie 2014, 14:00
FACULTATEA Drept
LOCUL SUSȚINERII Amfiteatrul Traian Pop
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT FLOARE G. Marius - Ioan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Buna și reaua - credință în negocierea și executarea contractelor de drept comun, în noul Cod civil și în dreptul comparat
DOMENIUL DE DOCTORAT Drept
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. FLORIAN Emese
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. POP Liviu
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. MOTICA Radu
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Conf. univ. dr. MUNTEANU Cornelia
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Conf. univ. dr. POPA Ionuţ - Florin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Drept
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Excelent
3 iulie 2014, 12:00
FACULTATEA Drept
LOCUL SUSȚINERII Amfiteatrul Traian Pop
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT COSTAȘ Cosmin Flavius
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Dreptul la soluționarea cauzelor intr-un termen rezonabil
DOMENIUL DE DOCTORAT Drept
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. CATANĂ Radu - Nicolae
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. STRETEANU Florin - Ioan
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. GUȚAN Bianca
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Conf. univ. dr. VALENTIN Constantin
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Conf. univ. dr. CHIRIȚĂ Radu - Liviu
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Drept
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Excelent

Teze ordonate după autor


 
print