SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE DOCTORAT

Susţinerile publice ale tezelor de doctorat


Teze ordonate după data susținerii (din 2012 până în prezent)


995   Total sustineri de teze

23 noiembrie 2013, 12:00
FACULTATEA Istorie și Filosofie
LOCUL SUSȚINERII Sala Lucian Blaga (10)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MIRCEA Eugenia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT SEMN ŞI SENS ÎN IMAGINEA CINEMATOGRAFICĂ: DE LA SEMIOLOGIA STRUCTURALISTĂ LA POSTMODERNISM
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Conf. univ. dr. UNGVARI - ZRINYI Imre
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. CODOBAN Aurel
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. CLITAN Gheorghe
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. ZAHARIA Dumitru N.
(Universitatea de Arte George Enescu, Iaşi)
Prof. univ. dr. VERESS Carol
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
23 noiembrie 2013, 10:00
FACULTATEA Istorie și Filosofie
LOCUL SUSȚINERII Sala Lucian Blaga
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ULICI Claudiu Octavian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Scopul și geneza normei
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. VERESS Carol
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. CODOBAN Aurel
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. ZAHARIA Dumitru N.
(Universitatea de Arte "George Enescu", Iași)
Prof. univ. dr. CLITAN Gheorghe
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Conf. univ. dr. UNGVARI ZRINYI Imre
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
23 noiembrie 2013, 10:00
FACULTATEA Istorie și Filosofie
LOCUL SUSȚINERII Aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MITRACHE N. Marius - Mircea
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT L’ENJEU DE L’EUROPE CENTRALE-ORIENTALE POUR LA DIPLOMATIE FRANÇAISE SOUS FRANÇOIS MITTERRAND DANS LE CONTEXTE DE LA QUESTION ALLEMANDE
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale şi studii europene
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
C.Ş. I dr. NĂSTASĂ - KOVACS Lucian
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. SHAFIR Michael
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Maître de conférence habilité dr. MIȘCOIU Sergiu
(Université Paris Est, Franţa)
Referenți:
Conf. univ. dr. IVAN Ruxandra
(Universitatea din București)
Maître de Conférences dr. LAUNAY Stephen
(Université Paris Est, Franţa)
Conf. univ. dr. SĂLĂGEAN Marcela
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
22 noiembrie 2013, 11:00
FACULTATEA Matematică și Informatică
LOCUL SUSȚINERII Sala 5/I
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ÁFRA Attila
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT High - Performance Ray Tracing on Modern Parallel Processors
DOMENIUL DE DOCTORAT Informatică
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. PÂRV Bazil
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. POP Horia - Florin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. CICORTAȘ Alexandru
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. SZIRMAY - KALOS László
(Budapest University of Techology and Economic Sciences)
Conf. univ. dr. CSATO Lehel
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Matematică și Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
16 noiembrie 2013, 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSȚINERII sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT HAȘU - BĂLAN Mihaela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Direcţii majore în receptarea spiritului nipon în spaţiul literar şi publicistic românesc în perioada 1920-2010
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. BRAGA Corin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. BORBÉLY Ştefan
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. BABEŢI Adriana
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. BODIU Andrei
(Universitatea Transilvania, Braşov)
Prof. univ. dr. RAD Ilie
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine

Teze ordonate după autor


 
print