SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE DOCTORAT

Susţinerile publice ale tezelor de doctorat


Teze ordonate după data susținerii (din 2012 până în prezent)


930   Total sustineri de teze

8 noiembrie 2013, 12:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSȚINERII Sala de Consiliu (sala 30, etaj I) a Facultății de Teatru și Televiziune
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT LAKATOS Róbert - Árpád
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Dokumentum- és játékfilmes rendezői módszerek kölcsönhatása a közép-kelet-európai filmművészetben az ezredfordulót követő első évtizedben (Confluențe ale metodelor regizorale în filmul documentar şi cel de ficțiune în Europa Centrală şi de Est în primul deceniu al secolului XXI)
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. MALIȚA Liviu
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. CSEKE Péter
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. BÁRON György
(Universitatea de Teatru și Film Budapesta, Ungaria)
Conf. univ. dr. IGAZSÁG Radu
(Universitatea Naţională de Artă Teatrală și Cinematografică "I.L. Caragiale", București)
Prof. univ. dr. XANTUS Gábor
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
8 noiembrie 2013, 13:00
FACULTATEA Sociologie și Asistență Socială
LOCUL SUSȚINERII Sala 14, str. Plugarilor, nr. 34-36
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POP Cristian - Ioan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Social Classes in Romania: A Cohort Analysis
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. CULIC Irina
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. ROTARIU Traian
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Conf. univ. dr. TUFIȘ Paula
(Universitatea din București)
Conf. univ. dr. STOICA Cătălin Augustin
(Școala Naţională de Studii Politice și Administrative, București)
Conf. univ. dr. COMȘA Mircea
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Sociologie și Asistență Socială
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
7 noiembrie 2013, 10:00
FACULTATEA Istorie și Filosofie
LOCUL SUSȚINERII Sala Florian Ștefănescu Goangă
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VISKY Sándor Béla
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT A megbocsátás problémája Vladimir Jankélévitch morálfilozófiájában (Problema iertarii in filosofia morala a lui Vladimir Jankélévitch)
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Conf. univ. dr. DEMETER Attila
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. EGYED Péter
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Conf. univ. dr. HORVÁTH Gizella
(Universitatea Creştină Partium, Oradea)
Prof. univ. dr. FAZAKAS Sándor
(Debrecen Reformed Theological University, Ungaria)
Conf. univ. dr. UNGVÁRI - ZRÍNI Imre
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
7 noiembrie 2013, 16:00
FACULTATEA Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSȚINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MONE Sorina Diana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Performanța în marketing a IMM-urilor
DOMENIUL DE DOCTORAT Marketing
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Conf. univ. dr. RACOLȚA - PAINA Nicoleta
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. POP Marius - Dorel
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. ANGHEL Laurențiu - Dan
(Academia de Studii Economice, București)
Prof. univ. dr. ZAHARIA Răzvan
(Academia de Studii Economice, București)
Conf. univ. dr. BĂCILĂ Mihai Florin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Excelent
7 noiembrie 2013, 18:00
FACULTATEA Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSȚINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GORDAN D. Ana - Camelia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiu privind impactul orientării de piață și al strategiei de marketing asupra performanței instituțiilor de învățământ superior
DOMENIUL DE DOCTORAT Marketing
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Conf. univ. dr. RACOLȚA - PAINA Nicoleta
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. POP Marius - Dorel
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. ANGHEL Laurențiu - Dan
(Academia de Studii Economice, București)
Prof. univ. dr. ZAHARIA Răzvan
(Academia de Studii Economice, București)
Conf. univ. dr. BĂCILĂ Mihai Florin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine

Teze ordonate după autor


 
print