SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE DOCTORAT

Susţinerile publice ale tezelor de doctorat


Teze ordonate după data susținerii (din 2012 până în prezent)


1094   Total sustineri de teze

31 ianuarie 2014, 12:00
FACULTATEA Sociologie și Asistență Socială
LOCUL SUSȚINERII sala de Consiliu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT FRIGY Szabolcs - István
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul valorii adăugate în liceele confesionale maghiare din Partium în oglinda mobilităţii sociale. A Partiumi magyar tannyelvű felekezeti iskolák vizsgálata a hozzáadott érték és társadalmi mobilitás tükrében
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Conf. univ. dr. VERES Valér
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. ALBERT - LŐRINCZ Enikö
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Conf. univ. dr. SZABO - TOTH Kinga
(Universitatea Miskolc, Ungaria)
Conf. univ. dr. PAPP Attila
(Universitatea Miskolc, Ungaria)
Conf. univ. dr. MAGYARI Tivadar
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
31 ianuarie 2014, 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSȚINERII sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DEMÉNY Péter
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Poezia lui Balla Zsófia. Balla Zsófia költészete
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. EGYED Emese
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. ORBÁN Gyöngyike Enikö
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Conf. univ. dr. BÁNYAI Éva
(Universitatea din București)
Conf. univ. dr. BOKA László
(Universitatea Creştină Partium, Oradea)
Conf. univ. dr. BERSZÁN István
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
29 ianuarie 2014, 10:00
FACULTATEA Chimie și Inginerie Chimică
LOCUL SUSȚINERII Sala 48
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT HANC - SCHERER .Florin - Alin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Conversia dioxidului de carbon prin electroreducere cu formare de compuși utilizabili în pile de combustie
DOMENIUL DE DOCTORAT Inginerie chimică
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. ing. SILAGHI - DUMITRESCU Luminița
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. ing. ILEA Petru
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. ing. VASZILCSIN Nicolae
(Universitatea Politehnica, Timișoara)
Prof. univ. dr. ing. VIȘAN Teodor
(Universitatea Politehnică, București)
Prof. univ. dr. MUREȘAN Liana Maria
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
25 ianuarie 2014, 11:00
FACULTATEA Teologie Romano-Catolică
LOCUL SUSȚINERII sala Márton Áron
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BOTÁR Gábor
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Activitatea surorilor franciscane sărace de la Mallersdorf numite după Sfânta Familie în Transilvania. A Szent Családról nevezett Mallersdorfi szegény ferences nővérek tevékenysége Erdélyben
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Conf. univ. dr. JITIANU Liviu
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. MARTON József
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. GERÉB Zsolt
(Institutul Teologic Protestant, Cluj-Napoca)
C.Ş. I dr. BATHORY Ludovic
(Academia Română, Filiala Cluj)
Conf. univ. dr. HOLLÓ László
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Teologie Romano-Catolică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
24 ianuarie 2014, 11:00
FACULTATEA Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSȚINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GLOGOVEȚAN Oana Eleonora
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Evoluția exploatațiilor agricole din România - element fundamental al economiei rurale
DOMENIUL DE DOCTORAT Economie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. PLĂIAȘ Ioan
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. SAMOCHIȘ Boris
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Conf. univ. dr. ARION Felix
(Universitatea de Știinţe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. MIHAI Costică
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Conf. univ. dr. MORTAN Maria
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine

Teze ordonate după autor


 
print