SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE DOCTORAT

Susţinerile publice ale tezelor de doctorat


Teze ordonate după data susținerii (din 2012 până în prezent)


290   Total sustineri de teze

5 iunie 2014, 11:00
FACULTATEA Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSȚINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT OFIR Ben Zion Iakov
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT The correlation between customers satisfaction from the quality of service and their loyalty to NISKO/ARDAN group of companies
DOMENIUL DE DOCTORAT Management
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. BORZA Anca
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. NISTOR Răzvan Liviu
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. DOBRIN Cosmin
(Academia de Studii Economice, București)
Prof. univ. dr. POPA Ion
(Academia de Studii Economice, București)
Conf. univ. dr. STEGEREAN Roxana
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
5 iunie 2014, 10:00
FACULTATEA Psihologie și Științe ale Educației
LOCUL SUSȚINERII Sala Todoran
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BARKANI Zahava Gi
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Student teachers exposure to "the other" via an academic program "The Voice of the Other"
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. FELEZEU Călin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. BOCOȘ-BINȚINȚAN Mușata-Dacia
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. DUMITRU Ion
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Conf. univ. dr. SOARE Emanuel
(Universitatea din Piteşti)
Conf. univ. dr. GLAVA Adina
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Psihologie-Pedagogie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
5 iunie 2014, 10:00
FACULTATEA Teologie Ortodoxă
LOCUL SUSȚINERII Aula Magna a Facultății de Teologie Ortodoxă
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MĂRUȚOIU Victor Constantin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Anghelologia Noului Testament. O perspectivă a teologiei biblice contemporane
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Pr. Prof. univ. dr. STANCIU Vasile
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Pr. Prof. univ. dr. TOFANĂ Stelian
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Pr. Prof. univ. dr. COMAN Constantin
(Universitatea din București)
Pr. Prof. univ. dr. MIHOC Vasile
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Pr. Prof. univ. dr. CHIRILĂ Ioan
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Teologie Ortodoxă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Excelent
5 iunie 2014, 10:00
FACULTATEA Matematică și Informatică
LOCUL SUSȚINERII Sala 5/I
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT NUȚ Gabriela - Florentina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Metoda multigrid pentru ecuații diferențiale
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. AGRATINI Octavian
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. BLAGA Petru
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. PETCU Dana
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. GAVREA Ioan
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. TRÎMBIȚAȘ Radu
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Matematică și Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
30 mai 2014, 09:00
FACULTATEA Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSȚINERII Sala 221
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CSŐSZ Csongor
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Evaluarea și reevaluarea activelor imobilizate corporale ale entităților economice din România și din Ungaria - cerință a imaginii fidele în contabilitate
DOMENIUL DE DOCTORAT Contabilitate
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. MATIȘ Dumitru
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. DUMBRAVĂ Partenie
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. MATEȘ Dorel
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. PEREȘ Ion
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. POPA Ioan
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine

Teze ordonate după autor


 
print
Top