SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE DOCTORAT

Susţinerile publice ale tezelor de doctorat


Teze ordonate după data susținerii (din 2012 până în prezent)


987   Total sustineri de teze

16 noiembrie 2013, 10:00
FACULTATEA Istorie și Filosofie
LOCUL SUSȚINERII Aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT IOV Claudia Anamaria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT RETHINKING (IN)SECURITY IN THE EUROPEAN UNION: MIGRATION – IDENTITY –SECURITY NEXUS. CASE STUDY: “L’AFFAIRE DES ROMS” BETWEEN POLITICAL STAKE AND SOCIAL ISSUE, FRANCE 2007-2012
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale şi studii europene
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. SHAFIR Michael
(Universitatea Babes - Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. IVAN Adrian Liviu
(Universitatea Babes - Bolyai, Cluj-Napoca)
C.Ş. I dr. NĂSTASĂ - KOVACS Lucian
(Institutul de Istorie George Bariţ, Academia Română, Cluj - Napoca)
Prof. univ. dr. LOYER Barbara
(Universitatea Paris 8, Franța)
Referenți:
Prof. univ. dr. CHIGNIER - RIBOULON Franck
(Universitatea Blaise-Pascal, Franţa)
Prof. univ. dr. FRUNZETTI Teodor
(Universitatea Naţională de Apărare Carol I, București)
Prof. univ. dr. LIEBICH Andre
(Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva)
Prof. univ. dr. POEDE George
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Prof. univ. dr. ZĂPÂRȚAN Liviu - Petru
(Universitatea Babes - Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Excelent
15 noiembrie 2013, 10:00
FACULTATEA Istorie și Filosofie
LOCUL SUSȚINERII Sala Chamoux
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DIOȘAN Alexandru Cristian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT IMAGINAȚIA TRANSCENDENTALĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI CRITICIST KANTIAN
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. RAȚIU Dan
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. CIOMOȘ Virgil
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. BIRIȘ Ioan
(Universitatea de Vest, Timișoara)
C.Ş. I dr. ISAC Ionuț
(Institutul de Istorie George Bariţiu, Academia Română, Cluj - Napoca)
Conf. univ. dr. COPOERU Ion
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
15 noiembrie 2013, 09:00
FACULTATEA Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSȚINERII Sala 6
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BOTOȘ Horia Mircea
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Derivatele meteo - produs al convergenței pieței de asigurare cu piața de capital
DOMENIUL DE DOCTORAT Finanţe
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. TRENCA Ioan
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. CIUMAȘ Cristina
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. ANGHELACHE Gabriela
(Academia de Studii Economice, București)
Prof. univ. dr. ȘEULEAN Victoria
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Conf. univ. dr. FĂT Codruța - Maria
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
15 noiembrie 2013, 12:00
FACULTATEA Istorie și Filosofie
LOCUL SUSȚINERII Sala Chamoux
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TRIF-BOIA Horațiu Marius
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Identitatea şi Diferenţa Gândirii cu Fiinţa la Hegel. Turnura speculativă şi Originea ei
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. RAȚIU Dan Eugen
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. CIOMOȘ Virgil
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. BIRIȘ Ioan
(Universitatea de Vest, Timișoara)
C.Ş. I dr. ISAC Ionuț
(Institutul de Istorie George Bariţiu, Academia Română, Cluj - Napoca)
Conf. univ. dr. COPOERU Ion
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
15 noiembrie 2013, 17:00
FACULTATEA Istorie și Filosofie
LOCUL SUSȚINERII Aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT STAN Adrian Daniel
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT IMPACTUL LOBBYULUI ASUPRA POLITICILOR PUBLICE EUROPENE”
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale şi studii europene
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. SHAFIR Michael
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. IVAN Adrian
(.Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
C.Ş. I dr. NĂSTASĂ - KOVACS Lucian
(Institutul de Istorie George Bariţiu, Academia Română, Cluj - Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. FRUNZETI Teodor
(Universitatea Naţională de Apărare Carol I, București)
Prof. univ. dr. POEDE George
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Prof. univ. dr. ZĂPÂRȚAN Liviu Petru
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Excelent

Teze ordonate după autor


 
print