SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE DOCTORAT

Susţinerile publice ale tezelor de doctorat


Teze ordonate după data susținerii (din 2012 până în prezent)


1114   Total sustineri de teze

28 martie 2014, 11:00
FACULTATEA Matematică și Informatică
LOCUL SUSȚINERII Observatorul Astronomic
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ALBERT Balázs
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Modele matematice și simulări numerice pentru curgerea sângelui
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. AGRATINI Octavian
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. PETRILĂ Titus
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
C.Ş. I dr. CARDOȘ Vladimir
(Institutul de Statistică Matematică șii Matematică Aplicată al Academiei Române Gheorghe Mihoc - Caius Iacob)
Prof. univ. dr. ing. DUMITRESCU Horia
(Institutul de Statistică Matematică șii Matematică Aplicată al Academiei Române Gheorghe Mihoc - Caius Iacob)
Prof. univ. dr. TRIF Damian
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Matematică și Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
21 martie 2014, 10:00
FACULTATEA Biologie și Geologie
LOCUL SUSȚINERII Amfiteatrul Eugen Stoicovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CRANDELL Otis Norman
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Siliceous artefacts from Neolithic and Copper Age settlements within Romania: an integrated study
DOMENIUL DE DOCTORAT Geologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. FILIPESCU Sorin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. IONESCU Corina
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. HOECK Volker
(Universitatea Paris Lodron, Salzburg, Austria)
Prof. univ. dr. IANCU Ovidiu
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Conf. univ. dr. BENEA Marcel
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Geologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Excelent
14 martie 2014, 12:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSȚINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BALÁSSY Enikő
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Székelyhodos község hiedelmeinek szerkezete és funkciói a 20. században Structura și funcțiile mitologiei populare din comuna Hodoșa în secolul 20
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. POZSONY Ferenc
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. KESZSEG Vilmos
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. BARTHA Elek
(Universitatea din Debrecen, Ungaria)
Conf. univ. dr. GAGYI József
(Universitatea Sapientia, Târgu-Mureș)
Conf. univ. dr. TÁNCZOS Vilmos
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Bine
12 martie 2014, 08:30
FACULTATEA Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSȚINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TECHORESH - PELEG Josepha
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Leadership in Education
DOMENIUL DE DOCTORAT Management
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. BORZA Anca
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. ILIEȘ Liviu
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. DOBRIN Cosmin
(Academia de Studii Economice, București)
Prof. univ. dr. POPA Ion
(Academia de Studii Economice, București)
Conf. univ. dr. POPA Mirela
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
11 martie 2014, 13:30
FACULTATEA Istorie și Filosofie
LOCUL SUSȚINERII Aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DINU Elena Steluța
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Asistența spitalicească a orașului Craiova în a doua jumătate a secolului al XIX lea - începutul secolului XX
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. MITU Sorin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. BOCȘAN Nicolae
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
C.Ş. I dr. COSMA Ela
(Institutul de Istorie George Bariţiu, Academia Română, Cluj - Napoca)
C.Ş. I dr. SUCIU Dumitru
(Institutul de Istorie George Bariţiu, Academia Română, Cluj - Napoca)
Conf. univ. dr. BĂRBULESCU Constantin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary

Teze ordonate după autor


 
print