SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE DOCTORAT

Susţinerile publice ale tezelor de doctorat


Teze ordonate după data susținerii (din 2012 până în prezent)


1083   Total sustineri de teze

20 ianuarie 2014, 11:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSȚINERII Sala Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POP (nume actual INDIG) L. Delia - Simona
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contribuția lui Lorenzo Renzi la cunoașterea folclorului și a culturii românești
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. PĂUN Nicolae
(Universitatea Babeş - Bolyai, Cluj - Napoca )
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. CUCEU Ioan
(Universitatea Babeş - Bolyai, Cluj - Napoca )
Referenți:
Prof. univ. dr. MOISE Ilie
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Conf. univ. dr. SALA Dana
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. PECICAN Ovidiu
(Universitatea Babeş - Bolyai, Cluj - Napoca )
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
20 ianuarie 2014, 09:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSȚINERII Sala Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SÂRBU Anca Lucia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT O abordare diacronică a cercetării etnologice clujene
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. PĂUN Nicolae
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. CUCEU Ioan
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. GAVRILUȚĂ Nicu
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Prof. univ. dr. MOISE Ilie
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Prof. univ. dr. FLOREA Virgiliu
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultații de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Excelent
20 ianuarie 2014, 12:00
FACULTATEA Psihologie și Științe ale Educației
LOCUL SUSȚINERII Sala 19 A
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT NISTOR Anamaria Andreea
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Comportamentele problematice ale elevilor cu dizabilități intelectuale și burnout-ul profesorilor din școlile speciale românești
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. FELEZEU Călin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. OPRE Adrian
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. POPOVICI Vlad
(Universitatea din București)
Conf. univ. dr. LUPU Vasile
(Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. BENGA Oana
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Psihologie și Științe ale Educației
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Bine
20 ianuarie 2014, 09:00
FACULTATEA Istorie și Filosofie
LOCUL SUSȚINERII Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga, Sala Ioan Mușlea
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BĂLĂUCĂ Roxana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Cenzura în Bibliotecile Centrale Universitare din România în perioada comunistă
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Conf. univ. dr. GHITTA Ovidiu
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. RADOSAV Doru
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Conf. univ. dr. DOCEA Vasile
(Universitatea de Vest, Timișoara)
C.Ş.II dr. MIHALACHE Andi
(Institutul de Istorie A.D. Xenopol, Iaşi)
Conf. univ. dr. COSTEA Ionuț
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
18 ianuarie 2014, 12:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSȚINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BRUCKNER Leonard
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare din România Analiză și expresie cartografică
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. IRIMUȘ Ioan - Aurel
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. SURD Vasile
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. ILIEȘ Alexandru
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. CREȚAN Remus
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. CIANGĂ Nicolae
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine

Teze ordonate după autor


 
print