SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE DOCTORAT

Susţinerile publice ale tezelor de doctorat


Teze ordonate după data susținerii (din 2012 până în prezent)


270   Total sustineri de teze

7 noiembrie 2014, 09:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSȚINERII Amfiteatrul Augustin Maior
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DEMEA Horea
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Tomografia în coerență optică - o abordare diagnostică modernă în oftamologie
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. SIMON Simion
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. AȘTILEAN Simion
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. DOROHOI Dana Ortansa
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Conf. univ. dr. STAN Cristina
(Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. MANIU Dana
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
7 noiembrie 2014, 15:00
FACULTATEA Teologie Reformată
LOCUL SUSȚINERII 313
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DOBRIN Gheorghe
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Teologie euharistiei în context românesc: o analiză istorică și critică din perspectivă evanghelic protestantă
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. MOLNÁR János
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. BUZOGANY Desideriu
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. SIMUȚ Corneliu
(Universitatea Emanuel din Oradea)
Prof. univ. dr. ȚEPELEA Marius
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. ZAMFIR Corina
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Teologie Reformată
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Bine
7 noiembrie 2014, 11:00
FACULTATEA Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSȚINERII sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT HLACIUC Ana - Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Integrare monetară în spațiul Uniunii Europene. Studiu de caz: Italia
DOMENIUL DE DOCTORAT Economie şi afaceri internaţionale
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Conf. univ. dr. POSTELNICU Cătălin
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. LUȚAȘ Mihaela - Mariana
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. DODESCU Anca - Otilia
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. IGNAT Ion
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Prof. univ. dr. TRENCA Ioan
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
6 noiembrie 2014, 12:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSȚINERII sala 46
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT KIRALY Marta (căs. MATE)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Strategii de reabilitare a reliefului antropic generat de activitățile miniere. Studiu de caz: zona metropolitană Deva - Hunedoara
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. COCEAN Pompei
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. SURDEANU Virgil
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Acad. BĂLTEANU Dan
(Institutul de Geografie al Academiei Române)
Prof. univ. dr. RUSU Constantin Viorel
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Conf. univ. dr. ONCU Marcel
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
3 noiembrie 2014, 16:00
FACULTATEA Teologie Ortodoxă
LOCUL SUSȚINERII Sala V. Petrașcu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POPA - BOTA Ioan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Realizarea misiunii Bisericii prin educaţia religioasă în epoca contemporană
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Pr. Prof. univ. dr. STANCIU Vasile
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Pr. Prof. univ. dr. BEL Valer
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Pr. Prof. univ. dr. BUCHIU Ștefan
(Universitatea din București)
Pr. Prof. univ. dr. PETRARU Gheorghe
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Prof. univ. dr. OPRE Adrian
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Teologie Ortodoxă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine

Teze ordonate după autor


 
print
Top