SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE DOCTORAT

Susţinerile publice ale tezelor de doctorat


Teze ordonate după data susținerii (din 2012 până în prezent)


32   Total sustineri de teze

23 ianuarie 2015, 11:00
FACULTATEA Biologie și Geologie
LOCUL SUSȚINERII Sala Alexandru Borza
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DOMOKOS Erzsébet
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Structura vegetației lemnoase din cursul mijlociu al văii Nirajului; Importanța sa pentru avifaună
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. DRAGOȘ Nicolae
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. CRISTEA Vasile
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. OROIAN Silvia
(Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș)
Acad. C.Ş. I dr. MUNTEANU Dan
(Institutul de Cercetări Biologice, Cluj+Napoca)
Conf. univ. dr. COROIU Ioan
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Botanică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
22 ianuarie 2015, 12:00
FACULTATEA Chimie și Inginerie Chimică
LOCUL SUSȚINERII Sala 48
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VULCU Adriana - Elena
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Electrozi modificați cu nanoparticule de metale nobile funcționalizate cu molecule organice
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. DIUDEA Mircea
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. MUREȘAN Liana Maria
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. SOCACIU Carmen
(Universitatea de Știinţe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. SĂNDULESCU Robert
(Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. TURDEAN Graziella
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
16 ianuarie 2015, 10:00
FACULTATEA Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSȚINERII sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SĂBĂU Florentina Simona
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiu privind comportamentul ecologic al consumatorilor de produse agroalimentare
DOMENIUL DE DOCTORAT Marketing
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. POP Ciprian - Marcel
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. PLĂIAȘ Ioan
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. POP Nicolae Tiberiu
(Academia de Studii Economice, București)
Prof. univ. dr. EPURAN Gheorghe
(Universitatea Transilvania, Braşov)
Conf. univ. dr. BĂCILĂ Mihai - Florin
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
16 ianuarie 2015, 15:00
FACULTATEA Istorie și Filosofie
LOCUL SUSȚINERII Strada Napoca nr. 11, Aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DRĂGAN Alina Sorina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Frontiere, guvernanță și organizare politică. Regiunile Ultraperiferice și Țările și Teritoriile de Peste Mări
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale şi studii europene
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. IVAN Adrian
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. HORGA Ioan
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Associate Professor, Ph.D. PACHECO AMARAL Carlos
(University of the Azores, Portugalia )
Prof. univ. dr. BĂRBULESCU Iordan
(Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), București )
Prof. univ. dr. POEDE George
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
C.Ş. I, conducător de doctorat NĂSTASĂ - KOVACS Lucian
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
16 ianuarie 2015, 13:00
FACULTATEA Istorie și Filosofie
LOCUL SUSȚINERII Strada Napoca nr. 11, Aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MÉSZÁROS Edina Lilla
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Dimensiunea de securitate ca declanșator și rezultat al modificării frontierelor Uniunii Europene
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale şi studii europene
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
C. Ș. I dr, conducător de doctorat NĂSTASĂ - KOVACS Lucian
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. HORGA Ioan
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. BĂRBULESCU Iordan
(Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), București )
Prof. univ. dr. POEDE George
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Prof. univ. dr. IVAN Adrian
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Excelent

Teze ordonate după autor


 
print
Top