SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE DOCTORAT

Susţinerile publice ale tezelor de doctorat


Teze ordonate după data susținerii (din 2012 până în prezent)


290   Total sustineri de teze

12 decembrie 2014, 12:30
FACULTATEA Istorie și Filosofie
LOCUL SUSȚINERII Strada Napoca nr. 11, Aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT KÁLMÁN Attila
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Elita nobiliară transilvană. Familia conților Haller în secolele 18-19.
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. RUSZ - FOGARASI Eniko
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. SIGMIREAN Cornel
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. ȘIPOȘ Sorin
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. VLAD Laurențiu
(Universitatea din București)
Acad. Prof. univ. dr. POP Ioan - Aurel
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
11 decembrie 2014, 13:00
FACULTATEA Teatru și Televiziune
LOCUL SUSȚINERII sala Cinema
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SZILÁGYI-PALKÓ Csaba
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT A szerep neme - a nem szerepe (Genul rolului - rolul genului)
DOMENIUL DE DOCTORAT Teatru
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. XANTUS Gábor
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. HATHÁZI András - Attila
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Conf. univ. dr. BOLDIZSÁR Csiky
(Academia de Muzica "Gheorghe Dima", Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. UNGVÁRI - ZRÍNYI Ildikó
(Universitatea de Artă Teatrală, Târgu-Mureș)
Conf. univ. dr. SELYEM Zsuzsa
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teatru și Televiziune
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
8 decembrie 2014, 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSȚINERII sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TEGLAȘ Camelia- Daniela (née NAGHI)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Constructions of Identity in Eliza Haywood's Novels
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. BRAGA Corin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. MUDURE Michaela
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. BLUMENFELD Odette
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Prof. univ. dr. MIHĂIEȘ Mircea
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Conf. univ. dr. POP Liliana
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
6 decembrie 2014, 09:30
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSȚINERII sala 43, Amfiteatrul de Geografie ,,George VÂLSAN"
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POP Simona - Octavia (căsătorită DEAC)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Municipiul Cluj-Napoca - Morfologia, dinamica și estetica peisajului urban
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. PETREA Dănuț
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. IRIMUȘ Ioan - Aurel
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. ing. IONIȚĂ Ion
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Prof. univ. dr. URDEA Petru
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Conf. univ. dr. arh. SPÂNU Radu - Călin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
5 decembrie 2014, 10:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSȚINERII Aula Facultății de Studii Europene
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MOLDOVAN Crisanta
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Elita europeană în prima jumătate a secolului XX
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale şi studii europene
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. PECICAN Ovidiu
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. PĂUN Nicolae
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
C.Ş. I dr. BATHORY Ludovic
(Institutul de Istorie George Bariţ, Academia Română, Cluj - Napoca)
Conf. univ. dr. BRIE Mircea
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. NICOARĂ Toader
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine

Teze ordonate după autor


 
print
Top