SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE DOCTORAT

Susţinerile publice ale tezelor de doctorat


Teze ordonate după data susținerii (din 2012 până în prezent)


930   Total sustineri de teze

24 februarie 2014, 14:00
FACULTATEA Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSȚINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MIHON Simion - Iosif
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Echilibru și politici fiscale. Experiențe românești în procesul de aderare la Uniunea Europeană
DOMENIUL DE DOCTORAT Economie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. CIOBANU Gheorghe
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. LUȚAȘ Mihaela
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. BURJA Vasile
(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia )
Prof. univ. dr. IGNAT Ion
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Conf. univ. dr. BODEA Gabriela
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Bibilioteca Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
21 februarie 2014, 11:00
FACULTATEA Teologie Reformată
LOCUL SUSȚINERII sala 313
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PÉTER István
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Diaspora. Condițiile istorice și sociale ale fenomenului de diasporă în parohiile Eparhiei Reformate din Ardeal până în 1940
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. BUZOGÁNY Desideriu
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. MOLNÁR János
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. FAZAKAS Sándor
(Debreceni Református Hittudományi Egyetem)
C.Ş. I dr. SZABADI István
(Arhivele Eparhiei Reformate de dincolo de Tisa - Debrecen)
Prof. univ. dr. MARTON József
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Reformată
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
21 februarie 2014, 12:00
FACULTATEA Chimie și Inginerie Chimică
LOCUL SUSȚINERII Sala 48 (Raluca Ripan)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PETREHELE Anda Ioana Grațiela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Noi polioxometalați de tip Keggin cu atomi adenzi micști
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. SILVESTRU Anca
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. RUSU Mariana
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Conf. univ. dr. FODOR Alexandrina
(Universitatea din Oradea)
Conf. univ. dr. STĂNILĂ Andreea
(Universitatea de Știinţe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. PĂTRUȚ Adrian
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Bine
19 februarie 2014, 11:00
FACULTATEA Istorie și Filosofie
LOCUL SUSȚINERII Aula Ferdinand, str. Napoca nr. 11
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT Ann M. HANSEN
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT The Minor Religions in International Relations: The Case of the Mormons in the 20th and 21st Centuries
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale şi studii europene
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. CIPĂIANU Gheorghe
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. VESE Vasile
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
C.Ş. I dr. CÂMPEANU Remus
(Institutul de Istorie George Bariţ, Academia Română, Cluj - Napoca)
Prof. univ. dr. POEDE George
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Conf. univ. dr. SĂLĂGEAN Marcela
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
19 februarie 2014, 09:00
FACULTATEA Istorie și Filosofie
LOCUL SUSȚINERII Aula Ferdinand, str. Napoca nr. 11
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT Muslim MAHAMID
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT A comparative study of military thought: the Islamic military theory and Clausewitz's military theory and their impact on contemporary wars in the Middle East from the 1956 to the Israeli war in Gaza at 2008
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale şi studii europene
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. CIPĂIANU Gheorghe
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. VESE Vasile
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
C.Ş. I dr. CÂMPEANU Remus
(Institutul de Istorie George Bariţ, Academia Română, Cluj - Napoca)
Prof. univ. dr. POEDE George
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Conf. univ. dr. BUCUR Marius
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine

Teze ordonate după autor


 
print