SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE DOCTORAT

Susţinerile publice ale tezelor de doctorat


Teze ordonate după data susținerii (din 2012 până în prezent)


22   Total sustineri de teze

6 ianuarie 2015, 11:00
FACULTATEA Sociologie și Asistență Socială
LOCUL SUSȚINERII sala de Consiliu (215),sediul facultății,B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BODROGI Éva
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Vulnerabilitate față de traficul de persoane în scop de exploatare sexuală
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. POPESCU Livia
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. ROTH Maria
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
C.Ș I dr. ALBU Monica
(Institutul de Istorie George Bariţ, Academia Română, Cluj - Napoca)
Prof. univ. dr. MUNTEAN Ana
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Conf. univ. dr. ANTAL Imola
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Sociologie și Asistență Socială
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
6 ianuarie 2015, 14:00
FACULTATEA Sociologie și Asistență Socială
LOCUL SUSȚINERII sala 13, Clădirea SOCIOLOGICA, str. Dostoievski 34 - 36
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DODU Marius - Ionel
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Justiția organizațională în contextul evaluării performanțelor - percepția corectitudinii procesului și satisfacția față de acesta în cadrul sectorului public al regiunii de Nord - Vest a României
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. ROTARIU Traian
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. ILUȚ Petru
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. POEDE George
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Prof. univ. dr. PASCARU Mihai
(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia )
Conf. univ. dr. BĂDESCU Gabriel
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Fcaultății de Sociologie și Asistență Socială
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine

Teze ordonate după autor


 
print
Top