SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE DOCTORAT

Susţinerile publice ale tezelor de doctorat


Teze ordonate după data susținerii (din 2012 până în prezent)


995   Total sustineri de teze

7 iulie 2014, 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSȚINERII sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TAKÁCS Ildikó - Csilla
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Idioms of Body Parts in English. A Cognitive Perspective (Expresii idiomatice ale limbii engleze privind corpul uman. Perspectvă cognitivă)
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. BRAGA Corin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. OLTEAN Ștefan
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. AVRAM Andrei
(Universitatea din București)
Conf. univ. dr. BUJA Elena
(Universitatea Transilvania, Braşov)
Conf. univ. dr. TĂTAR Cristina - Anda
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
5 iulie 2014, 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSȚINERII sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DUMA Rodica - Mihaela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Words, Meanings and Discourses: Religious Ideological Assumptions in Same - Sex Marriage Parliamentary Debates
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. BRAGA Corin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. ZDRENGHEA Mihai
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. PORUCIUC Adrian
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Conf. univ. dr. PAVELESCU Lucia
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Conf. univ. dr. CHIRA Dorin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Excelent
4 iulie 2014, 09:00
FACULTATEA Știința și Ingineria Mediului
LOCUL SUSȚINERII Amfiteatrul Iustinian Petrescu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT HAVRILA Maria - Elisabeta (căs. LOVÁSZ)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Particularităţi ale utilizării şi expunerii la pesticide în mediul rural
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţa mediului
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. ing. OZUNU Alexandru
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
C.Ş. I dr.Prof.univ.asociat GURZĂU Eugen Stelian
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. BORZAN Cristina
(Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. ing. RUSU Tiberiu
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. ing. BACIU Laurențiu Călin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Știința Mediului
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
4 iulie 2014, 11:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSȚINERII Institutul de Cercetări Europene
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT NEACȘU Cristian - George
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Implicarea Patriarhului Miron Cristea în viaţa publică a României (1918-1939)
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. PECICAN Ovidiu
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. PĂUN Nicolae
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Conf. univ. dr. BRIE Mircea
(Universitatea din Oradea)
C.Ş. I dr. BATHORY Ludovic
(Institutul de Istorie George Bariţ, Academia Română, Cluj - Napoca)
Prof. univ. dr. NICOARĂ Toader
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
4 iulie 2014, 11:00
FACULTATEA Știința și Ingineria Mediului
LOCUL SUSȚINERII Amfiteatrul Iustinian Petrescu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MORĂRESCU Corina (căs. LUPU)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Model de evaluare a progresului programului de intervenţie în diminuarea riscurilor asociate expunerii la metale grele (Pb, Cd) în zona Copşa Mică
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţa mediului
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. ing. OZUNU Alexandru
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
C.Ş. I dr. Prof. univ .asociat GURZĂU Eugen Stelian
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. BORZAN Cristina
(Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. ing. RUSU Tiberiu
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. ing. BACIU Laurențiu Călin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Știința Mediului
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine

Teze ordonate după autor


 
print