SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE DOCTORAT

Susţinerile publice ale tezelor de doctorat


Teze ordonate după data susținerii (din 2012 până în prezent)


931   Total sustineri de teze

13 iulie 2013, 11:00
FACULTATEA Chimie și Inginerie Chimică
LOCUL SUSȚINERII Sala 97
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MIHALY Bela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Metal complexes of 9-methyladenine and theophylline
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. SILAGHI - DUMITRESCU Luminiţa
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Acad. HAIDUC Ionel
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. LIPPERT Bernhard
(Universitatea Tehnică Dortmund)
C.Ş. I dr. COSTIŞOR Otilia
(Institutul de Chimie al Academiei Române, Timişoara)
Conf. univ. dr. FORISZ Edit
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
12 iulie 2013, 11:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSȚINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MUREŞAN Antoanela - Paula
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Extremă dreaptă în România: teorie, mesaj, memorialistică
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. PECICAN Ovidiu
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. PĂUN Nicolae
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Conf. univ. dr. BRIE Mircea
(Universitatea din Oradea)
C. Ş. I dr. BATHORY Ludovic
(Institutul de Istorie George Bariţ, Academia Română, Cluj - Napoca)
Prof. univ. dr. NICOARĂ Toader
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
12 iulie 2013, 12:00
FACULTATEA Sociologie și Asistență Socială
LOCUL SUSȚINERII sala 217
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POP - CHIRA (căs. MARTIN). Ioana - Carmen
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Societate şi cultură tradiţională în Ţara Lăpuşului
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Conf. univ. dr. POLEDNA Rudolf
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. VEDINAŞ Traian
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. BIRIŞ Ioan
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. PASCARU - PAG Mihai
(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia )
Prof. univ. dr. CUCEU Ioan
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
12 iulie 2013, 09:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSȚINERII Sala 43, Amfiteatrul de Geografie ,,George Vâlsan”
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT FONOGEA Silviu - Florin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Organizarea spațiului geografic și amenajarea teritoriului în Bazinul Bistriței Ardelene
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. PETREA Dănuț
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. SURD Vasile
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Conf. univ. dr. HOLONEC Liviu
(Universitatea de Știinţe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. VERT Constantin
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Conf. univ. dr. ZOTIC Vasile
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
12 iulie 2013, 11:00
FACULTATEA Biologie și Geologie
LOCUL SUSȚINERII Sala de curs din Grădina Botanică
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POP Anamaria (căs. ROMAN)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Structura şi dinamica vegetaţiei din zona exploatărilor miniere auro-argintifere de la Roşia Montană (jud. Alba)
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Conf. univ. dr. COROIU Ioan
(Universitatea Babes - Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. CRISTEA Vasile
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. OROIAN Silvia
(Universitatea de Medicină și Farmacie, Târgu-Mureș)
Conf. univ. dr. ANASTASIU Paulina
(Universitatea din București)
Conf. univ. dr. GAFTA Dan
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Botanică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine

Teze ordonate după autor


 
print