SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE DOCTORAT

Susţinerile publice ale tezelor de doctorat


Teze ordonate după data susținerii (din 2012 până în prezent)


1098   Total sustineri de teze

4 octombrie 2013, 09:30
FACULTATEA Biologie și Geologie
LOCUL SUSȚINERII Amfiteatrul Vasile Radu (SZN)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TŐRŐK C. Sergiu - Cornel
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Comunităţi de macrolepidoptere din Copşa Mică (jud. Sibiu) şi împrejurimi cu accent asupra celor bioindicatoare
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Conf. univ. dr. COROIU Ioan
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. RAKOSY Laszlo
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. MOGLAN Ioan
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Conf. univ. dr. BUCȘA Corneliu
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Conf. univ. dr. CRIȘAN Alexandru
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Zoologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Bine
4 octombrie 2013, 09:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSȚINERII Sala Institutului de Studii Europene
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DIMA Sănduş Raluca
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT L’Église Orthodoxe Roumaine – acteur transnational. Les relations entre l’Église Orthodoxe Roumaine et les communautés orthodoxes roumaines d’Europe occidentale après 1990 (Biserica Ortodoxă Română –actor transnaţional. Relaţiile dintre Biserica Ortodoxă Română şi comunităţile ortodoxe române din Europa Occidentală după 1990)
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale şi studii europene
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. CHIRILĂ Ioan
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. PUȘCAȘ Vasile
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Conf. univ. dr. BRIE Mircea
(Universitatea din Oradea)
Conf. dr. COSTEA Simion
(Universitatea Petru Maior, Târgu Mures)
Conf. univ. dr. CIOT Gabriela
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
4 octombrie 2013, 10:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSȚINERII Amfiteatrul Augustin Maior
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SIMON Timea
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Photosensitizer-loaded polymer-gold nanoparticle hybrids for enhancement of photodynamic therapy and multimodal cell imaging (Nanoparticule hibride fotoactivabile pentru amplificarea terapiei fotodinamice si imagistica celulara multimodala)
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. SIMON Simion
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. AȘTILEAN Simion
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Directeur de recherche BALDECK Patrice
(Université Joseph Fourier, Grenoble, Franta )
Conf. univ. dr. KACSÓ Gabriel
(Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. TODICA Mihai
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Bibloteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Excelent
2 octombrie 2013, 10:00
FACULTATEA Istorie și Filosofie
LOCUL SUSȚINERII Sala François Chamoux
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DAVID Claudia Renata
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Filosofia lui Ion Petrovici. Elemente spiritualiste
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Conf. univ. dr. BAUMAGARTEN Alexander
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. VARTIC Rodica - Marta
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. POPA Mircea
(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia )
C.Ş. I dr. CÂMPEANU Remus
(Institutul de Istorie George Bariţiu, Academia Română, Cluj - Napoca)
Prof. univ. dr. PECICAN Ovidiu
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
2 octombrie 2013, 11:00
FACULTATEA Istorie și Filosofie
LOCUL SUSȚINERII Sala François Chamoux
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TURICĂ Liliana (căs. SONEA)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Ioan Petru Culianu și problema relației dintre minte și realitate
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Conf. univ. dr. BAUMAGARTEN Alexander
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. VARTIC Rodica Marta
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
C.Ş. I dr. CÂMPEANU Remus
(Institutul de Istorie George Bariţiu, Academia Română, Cluj - Napoca)
C.Ş. I dr. MARIAN Rodica
(Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară Sextil Puşcariu, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. PECICAN Ovidiu
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine

Teze ordonate după autor


 
print