SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE DOCTORAT

Susţinerile publice ale tezelor de doctorat


Teze ordonate după data susținerii (din 2012 până în prezent)


929   Total sustineri de teze

12 iulie 2013, 09:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSȚINERII Sala 43, Amfiteatrul de Geografie ,,George Vâlsan”
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT FONOGEA Silviu - Florin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Organizarea spațiului geografic și amenajarea teritoriului în Bazinul Bistriței Ardelene
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. PETREA Dănuț
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. SURD Vasile
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Conf. univ. dr. HOLONEC Liviu
(Universitatea de Știinţe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. VERT Constantin
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Conf. univ. dr. ZOTIC Vasile
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
12 iulie 2013, 11:00
FACULTATEA Biologie și Geologie
LOCUL SUSȚINERII Sala de curs din Grădina Botanică
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POP Anamaria (căs. ROMAN)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Structura şi dinamica vegetaţiei din zona exploatărilor miniere auro-argintifere de la Roşia Montană (jud. Alba)
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Conf. univ. dr. COROIU Ioan
(Universitatea Babes - Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. CRISTEA Vasile
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. OROIAN Silvia
(Universitatea de Medicină și Farmacie, Târgu-Mureș)
Conf. univ. dr. ANASTASIU Paulina
(Universitatea din București)
Conf. univ. dr. GAFTA Dan
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Botanică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
12 iulie 2013, 11:30
FACULTATEA Matematică și Informatică
LOCUL SUSȚINERII Sala Tiberiu Popoviciu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT FRĂTEAN Alina Ramona (căs. BAIAS)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Dual Representations and Subdifferential Formulae for Convex Risk Functions. Contributions to extension Theorems for Set-Valued Maps
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. PETRUŞEL Adrian
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. DUCA Dorel
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. IVAN Dumitru Mircea
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. PREDA Petru
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. LUPŞA Liana
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică şi Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
12 iulie 2013, 13:00
FACULTATEA Matematică și Informatică
LOCUL SUSȚINERII sala Tiberiu POPOVICIU (5/I)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT FECHETE Dorina - Lucia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contribuții la studiul unor construcții algebrice. Aspecte categoriale și aplicații la aritmetica numerelor fuzzy
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. MĂRCUȘ Andrei
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. PURDEA Ioan
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. FOTEA LEOREANU Violeta
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Prof. univ. dr. CRIVEI Iuliu
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. BREAZ Simion
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Matematică și Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
12 iulie 2013, 10:00
FACULTATEA Psihologie și Științe ale Educației
LOCUL SUSȚINERII sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ŞULEA (BRĂNIŞTEANU) Rodica
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Educaţia socio-emoţională - ateliere pentru preşcolari
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. CHIŞ Vasile
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. BOCOŞ - BINŢINŢAN Muşata - Dacia
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. ALBU Gabriel
(Universitatea de Petrol şi Gaze, Ploieşti)
Prof. univ. dr. CUCOŞ Constantin
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Conf. univ. dr. STAN Cristian
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine

Teze ordonate după autor


 
print