SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE DOCTORAT

Susţinerile publice ale tezelor de doctorat


Teze ordonate după data susținerii (din 2012 până în prezent)


1081   Total sustineri de teze

30 septembrie 2013, 12:00
FACULTATEA Istorie și Filosofie
LOCUL SUSȚINERII Aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT COMȘA Marius
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Instituţia boierimii, până la începutul secolului al XVII-lea, în viziunea istoriografiei româneşti
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Conf. univ. dr. GHITTA Ovidiu
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Acad. Prof. dr. POP Ioan-Aurel
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. PLATON Florin
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
C.Ş. I dr. ANDEA Susana
(Institutul de Istorie George Bariţ, Academia Română, Cluj - Napoca)
Conf. univ. dr. MUREȘAN Ovidiu
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
30 septembrie 2013, 10:00
FACULTATEA Chimie și Inginerie Chimică
LOCUL SUSȚINERII Sala 97
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT AVRAM Cornelia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Investigarea compoziției și caracterizarea unor sortimente de vinuri românești prin metode cromatografice și spectrale
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. DIUDEA Mircea
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. MĂRUȚOIU Constantin
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. BELE Constantin
(Universitatea de Știinţe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca)
C.Ş. I dr. MOLDOVAN Zaharie
(Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. CIMPOIU Claudia
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
30 septembrie 2013, 16:00
FACULTATEA Istorie și Filosofie
LOCUL SUSȚINERII Aula Ferdinand, str. Napoca, nr. 11
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TRIFESCU Valentin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Regionalismul în istoriografia de artă. Valorizarea patrimoniului artistic din Alsacia şi Transilvania în prima jumătate a secolului al XX-lea
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Conf. univ. dr. BUCUR Marius
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. SABĂU Nicolae
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Maître de Conférences dr. GRANDHOMME Jean-Noël
(Université de Strasbourg)
Referenți:
Prof. univ. dr. GAFTON Alexandru
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Prof. univ. dr. MULLER Claude
(Université de Strasbourg)
Prof. univ. dr. SIGMIREANU Cornel
(Universitatea Petru Maior, Târgu Mures)
Prof. univ. dr. NICOARĂ Toader
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
30 septembrie 2013, 16:00
FACULTATEA Sociologie și Asistență Socială
LOCUL SUSȚINERII sala de Consiliu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT KOSZTA (BODONI) Ágnes
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT A pedagógiai kompetenciák és a szakmai hatékonyság fejlesztésének vizsgálata pedagógusoknál. Studiu privind dezvoltarea competenţelor şi a eficacităţii profesionale la pedagogi
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. ROTH Maria
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. ALBERT - LŐRINCZ Enikö
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. VÁMOS Ágnes
(Universitatea Eötvös Loránd, Budapesta)
Conf. univ. dr. BAKK - MIKLÓSI Kinga
(Universitatea de Arte, Târgu Mureş)
Conf. univ. dr. MÜLLER - FÁBIAN Andrea
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Bine
30 septembrie 2013, 17:30
FACULTATEA Sociologie și Asistență Socială
LOCUL SUSȚINERII sala de Consiliu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VARGANCSIK - THÖRIK Krisztina Iringó
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Tanulmány a marosvásárhelyi szociális jellegű civil kezdeményezésekről. Studiu privind organizațiile neguvernamentale cu caracter social din Tîrgu-Mureş
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. ROTH Maria
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. ALBERT - LŐRINCZ Enikö
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. VÁMOS Ágnes
(Universitatea Eötvös Loránd, Budapesta)
Conf. univ. dr. BAKK - MIKLÓSI Kinga
(Universitatea de Arte, Târgu Mureş)
Conf. univ. dr. ANTAL Imola
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Bine

Teze ordonate după autor


 
print