SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE DOCTORAT

Susţinerile publice ale tezelor de doctorat


Teze ordonate după data susținerii (din 2012 până în prezent)


987   Total sustineri de teze

20 septembrie 2013, 11:00
FACULTATEA Matematică și Informatică
LOCUL SUSȚINERII Sala 7/1 (D. V. Ionescu)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT COROIANU Lucian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Fuzzy approximation operators
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. PRECUP Radu
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. BLAGA Petru
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. BAN Ioan Adrian
(Universitatea din Oradea)
Conf. univ. dr. MIHEŢ Dorel
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. AGRATINI Octavian
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Excelent
20 septembrie 2013, 10:00
FACULTATEA Biologie și Geologie
LOCUL SUSȚINERII Sala Emil Pop, Clădirea Centrală a UBB, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MOCAN Crina Claudia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studii asupra micorizelor la orhidee
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Conf. univ. dr. DOBROTĂ Cristina
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. DRĂGAN - BULARDA Mihail
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Conf. univ. dr. DUNCA Simona
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
C.Ş. I dr. DEAC Liana Monica
(Centrul Regional de Sănătate Publică, Cluj-Napoca )
Conf. univ. dr. MUNTEAN Vasile
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Botanică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
20 septembrie 2013, 11:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSȚINERII Sala 43, Amfiteatrul de Geografie ,,George Vâlsan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TALPAS Janos
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Turismul uval în Transilvania
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. IRIMUȘ Ioan - Aurel
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. CIANGĂ Nicolae
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. IAȚU Corneliu
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Prof. univ. dr. MAZILU Mirela
(Universitatea din Craiova)
Prof. univ. dr. BENEDEK Jozsef
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
20 septembrie 2013, 09:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSȚINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT NAN Amelia - Diana (căs. PRECUP)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Major Influences in Woody Allen’s Short Fiction (Influențe majore în proza scurtă a lui Woody Allen)
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. BRAGA Corin
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. MUDURE Michaela
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. BLUMENFELD Odette
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Prof. univ. dr. BRÎNZEU Pia
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Conf. univ. dr. POP Liliana
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Excelent
20 septembrie 2013, 10:30
FACULTATEA Biologie și Geologie
LOCUL SUSȚINERII Str. Clinicilor nr. 5-7, sala B2
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MUTAZ DANA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Oxidative stress and Hemolytic anemia
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. DRAGOŞ Nicolae
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. POPESCU Octavian
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. CHECIU Iacob
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. SOCACIU Carmen
(Universitatea de Știinţe Agricole și Medicină Veterinară, București)
Prof. univ. dr. TARBA Corneliu
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fiziologie Animală
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine

Teze ordonate după autor


 
print