SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE DOCTORAT

Susţinerile publice ale tezelor de doctorat


Teze ordonate după data susținerii (din 2012 până în prezent)


1101   Total sustineri de teze

4 octombrie 2013, 09:00
FACULTATEA Istorie și Filosofie
LOCUL SUSȚINERII Sala Catedrei de Filosofie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CĂLIAN Ciprian Dan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Bazele conceptuale ale politicii U.E. de vecinătate
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Prof. univ. dr. IVAN Adrian
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. ZĂPÂRȚAN Liviu - Petru
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. BIRIȘ Ioan
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. DOBRESCU Emilian
(Academia Română, București)
C.Ş. I, conducător de doctorat NĂSTASĂ - KOVACS Lucian
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
4 octombrie 2013, 09:00
FACULTATEA Istorie și Filosofie
LOCUL SUSȚINERII Strada Napoca nr. 11, Aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SONOC Gh. Alexandru
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Aspecte antropologice privind credințele în lumea de dincolo și ritul funerar în Dacia romană
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Conf. univ. dr. BUCUR Marius
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. GUDEA Nicolae
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. BENEA Doina
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. ZUGRAVU Nelu
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Conf. univ. dr. ARDEVAN Radu
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istoria Veche şi Istoria Artei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Bine
4 octombrie 2013, 11:00
FACULTATEA Istorie și Filosofie
LOCUL SUSȚINERII Sala Catedrei de Filosofie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BUDUȘAN Diana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Filosofia U.E. despre aria de libertate, securitate, justiţie
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
C.Ş. I dr. NĂSTASĂ - KOVACS Lucian
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. ZĂPÂRȚAN Liviu - Petru
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. BIRIȘ Ioan
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. DOBRESCU Emilian
(Academia Română, București)
Prof. univ. dr. IVAN Adrian
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
4 octombrie 2013, 10:00
FACULTATEA Biologie și Geologie
LOCUL SUSȚINERII Amfiteatrul Vasile Radu (SZN)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TĂUŞAN Ioan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Succesiunea comunităților de furnici (Hymenoptera: Formicidae) din tăieturi de păduri de foioase din Transilvania
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Conf. univ. dr. COROIU Ioan
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. RAKOSY Laszlo
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. MOGLAN Ioan
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Conf. univ. dr. BUCȘA Corneliu Tiberiu
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Conf. univ. dr. CRIȘAN Alexandru
(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Zoologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Foarte bine
4 octombrie 2013, 09:30
FACULTATEA Biologie și Geologie
LOCUL SUSȚINERII Amfiteatrul Vasile Radu (SZN)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TŐRŐK C. Sergiu - Cornel
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Comunităţi de macrolepidoptere din Copşa Mică (jud. Sibiu) şi împrejurimi cu accent asupra celor bioindicatoare
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Președinte:
Conf. univ. dr. COROIU Ioan
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. RAKOSY Laszlo
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. MOGLAN Ioan
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Conf. univ. dr. BUCȘA Corneliu
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Conf. univ. dr. CRIȘAN Alexandru
(Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Zoologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE Bine

Teze ordonate după autor


 
print