Admitere

 • Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al III-lea ciclu de studii universitare și permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al calificărilor pentru învățare pe tot parcursul vieții (EQF/CEC) și din Cadrul Național al Calificărilor.
 • Admiterea la studiile universitare de doctorat se face pe baza unui concurs organizat de Universitatea Babeș-Bolyai, prin Institutul de Studii Doctorale.
 • Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obținut diploma de licență și cea de master. Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenți ai studiilor universitare cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. Diploma de absolvire sau de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate. În consecință, titularii unei diplome de studii superioare de lungă durată au dreptul să se înscrie la studii universitare de doctorat fără obligativitatea de a mai parcurge ciclul II de studii universitare de master, conform OM 3199/2021.
 • Potrivit legii, o persoană poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de doctorat.
 • Înscrierea la concursul de admitere la doctorat 2023-2024 se face exclusiv online, în platforma de admitere admitere.ubbcluj.ro
 • Vă informăm că UBB prelucrează date cu caracter personal in condițiile legii. Toate informațiile sunt disponibile la adresa: ubbcluj.ro/ro/politici

Documente care reglementează admiterea 2023:

 • Metodologia de Admitere la doctorat 2023
  Link
 • Calendar Admitere la doctorat 2023
  Link
 • Calendarul examenelor de admitere la doctorat – iulie 2023
  Link
 • Calendarul examenelor de admitere la doctorat – septembrie 2023
  Link

Documente necesare pentru platforma de înscriere:

Admitere

Pentru cetățeni din România și candidați UE
Pentru candidați non-UE
Pentru românii de pretutindeni

Cetățeni din România

Cetățeni din România sau candidați UE cu studii în străinătate

Candidați non-UE cu taxă

Candidați non-UE bursieri ai statului român

Candidați români de pretutindeni

Calendar admitere

Link

Calendar admitere

Link

Calendar admitere

Link

Calendar admitere

Link

Calendar admitere

Link

Metodologie admitere

Link

Metodologie admitere

Link

Metodologie admitere

Link

Metodologie admitere

Link

Metodologie admitere

Link

Informații suplimentare

Link

Înscriere – Acte necesare

Link

Înscriere – Acte necesare

Link

Înscriere – Acte necesare

Link

Înscriere – Acte necesare

Link

Înscriere – Acte necesare

Link

Concurs de admitere

Link

Concurs de admitere

Link

Concurs de admitere

Link

Concurs de admitere

Link

Concurs de admitere

Link

Confirmare online

Acte necesare

Link

Confirmare online

Acte necesare

Link

Confirmare online

Acte necesare

Link

Confirmare online

Acte necesare

Link

Confirmare online

Acte necesare

Link

Confirmare onsite

Acte necesare

Link

Confirmare onsite

Acte necesare

Link

Confirmare onsite

Acte necesare

Link

Confirmare onsite

Acte necesare

Link

Confirmare onsite

Acte necesare

Link

Taxe admitere

Link

Taxe admitere

Link

Taxe admitere

Link

Taxe admitere

Sunt scutiți de taxă – OM 4017 din 6 iulie 2018

Taxe admitere

Sunt scutiți de taxă – OM 4017 din 6 iulie 2018

Taxe studiu

Link

Taxe studiu

Link

Taxe studiu

Link

Taxe studiu

Nu plătesc taxa de studiu

Taxe studiu

Nu plătesc taxa candidații admiși pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare