Admitere

Pentru cetăţeni din RomâniaPentru românii de pretutindeni

Anunț important – confirmare locuri

ANUNȚ IMPORTANT – ÎNMATRICULARE

Rezultate finale

IMPORTANT! Candidații care nu se regăsesc pe listă nu pot face confirmarea ocupării locului luni, 24 septembrie. Lista va fi actualizată periodic.

Date importante

Perioada de înscriere la concursul de admitere: 2 – 6 septembrie 2019
Desfăşurarea probelor din cadrul concursului de admitere: 9 – 17 septembrie 2019
Confirmarea ocupării locurilor – la Institutul de Studii Doctorale 23 – 25 septembrie 2019
Înmatricularea ca studenţi-doctoranzi (începerea programului de doctorat) 1 octombrie 2019

Orarul pentru înscrieri

Înscrierea candidaților la concursul de admitere la doctorat se face la secretariatele școlilor doctorale, în locația fizică stabilite de către acestea.

Important! Platforma online de înscriere la doctorat :  https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/ Rugăm ca toți candidații să completeze corect datele necesare, să genereze cele două documente în format PDF, să le imprime și să le semneze, aceste documente fiind parte integrantă a dosarului de înscriere la concursul de admitere la doctorat.

NU UITAȚI!

Completarea electronică a fișei de înscriere și depunerea fișei de înscriere generate reprezintă etapă OBLIGATORIE pentru înscrierea la admitere doctorat 2019!

NOU! Candidații de etnie rromă sunt rugați să aibă în vedere faptul că dosarul lor de înscriere trebuie să conțină toate documentele menționate aici .

PENTRU CANDIDAȚII CU DIPLOME OBȚINUTE ÎN STRĂINĂTATE!

În vederea transmiterii la MEN și CNRED a dosarelor de recunoaștere de studii ale candidaților români, EU, SEE și CE, vă rugăm să aveți în vedere că depunerea acestor dosare la Institutul de Studii Doctorale al UBB va fi până în data de 15 iulie 2019. Persoană de contact la ISD: Cosmina Ciobanu (cosmina.ciobanu@ubbcluj.ro)

  • Programarea pe conducători a examenelor de admitere

Taxe de înscriere

Taxa pentru concursul de admitere la doctorat, formată din taxa de procesare şi taxa de înscriere la concurs, se achită:

  1. la orice ghişeu poştal, prin mandat, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj;
  2. la casieria Universităţii, str. I.C. Brătianu nr. 14, orar luni-vineri: 10-14 (sâmbătă şi duminică: închis);
  3. prin ordin de plată, la orice bancă, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj. Codul fiscal al UBB: 4305849.

Pe chitanţă se va preciza numele candidatului, precum şi menţiunea „Taxă procesare şi taxă înscriere admitere doctorat, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de …”. Chitanţa se ataşează dosarului de înscriere ce se depune la Institutul de Studii Doctorale. Dosarele cu actele necesare înscrierii la concursul de admitere la doctorat se depun la secretariatul Institutului de Studii Doctorale, str. Universităţii 7-9, et. I, cam. 22, conform orarului afişat mai sus. IMPORTANT! Conform ordinului MEN 4369/13.07.2017 pentru admiterea în anul universitar 2017/2018, candidații pentru bursele oferite de statul român: românii de pretutindeni și cetățenii străini propuși conform documentelor de cooperare bilaterale, a unor oferte unilaterale ale statului român, a ofertelor Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Ministerul Educației Naționale sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, de înmatriculare, pentru testarea competențelor lingvistice de limbă română, de susținere a concursului de admitere la doctorat și a probelor specifice de aptitudini. [/su_spoiler]

 

Date importante

Perioada de înscriere la concursul de admitere: 3 – 7 septembrie 2018. În cazul candidaților care sunt absolvenți de masterat cu disertația în septembrie 2018, perioada de înscrieri este până în 13 septembrie 2018.
Desfăşurarea probelor din cadrul concursului de admitere: 10 – 18 septembrie 2018
Perioada de depunere și rezolvare a contestațiilor la școlile doctorale: 19 – 21 septembrie 2018
Confirmarea ocupării locurilor 24 – 26 septembrie 2018
Înmatricularea ca studenţi-doctoranzi (începerea programului de doctorat) 1 octombrie 2018

Distribuția locurilor pe școli doctorale

Pași de urmat după confirmare

Anunț important – confirmare locuri

Orarul pentru înscrieri

Înscrierea candidaților la concursul de admitere la doctorat se face în Clădirea Echinox de pe strada Universității nr. 7-9, la etajul I,  în zilele lucrătoare (L-V), între orele 10:00 – 14:00, începând cu 3 septembrie 2018. Ea se încheie în 7 septembrie 2018 la ora 14:00. Important! Platforma online de înscriere la doctorat (momentan în lucru):  https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/ Rugăm ca toți candidații să completeze corect datele necesare, să genereze cele două documente în format PDF, să le imprime și să le semneze, aceste documente fiind parte integrantă a dosarului de înscriere la concursul de admitere la doctorat.

NU UITAȚI!

Completarea electronică a fișei de înscriere și depunerea fișei de înscriere generate reprezintă etapă OBLIGATORIE pentru înscrierea la admitere doctorat 2018!

  • Programarea pe conducători a examenelor de admitere

PENTRU CANDIDAȚII CU DIPLOME OBȚINUTE ÎN STRĂINĂTATE!

În vederea transmiterii la MEN și CNRED a dosarelor de recunoaștere de studii ale candidaților români, EU, SEE și CE, vă rugăm să aveți în vedere că depunerea acestor dosare la Institutul de Studii Doctorale al UBB va fi până în data de 30 august 2018.

Pentru autentificarea actelor de studii supuse recunoaşterii/echivalării de către MEN și CNRED vă rugăm să aveți în vedere următoarele reglementări ale acestor instituții:

1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original;

2. pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;
3. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă;

  • supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă;
  • scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Pentru admiterea în anul universitar 2018 – 2019 se aplică prevederile Metodologiei prind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, începând cu an universitar 2017 – 2018, aprobată prin Ordin Comun MEN nr. 3900/2017, MAE nr. A10/2046/26.05.2017, MRP nr. C/129/07.06.2017, publicată în Monitorul Oficial (partea I) nr. 628/02 august 2017.

Taxa pentru concursul de admitere la doctorat, formată din taxa de procesare şi taxa de înscriere la concurs, se achită:

  1. la orice ghişeu poştal, prin mandat, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj;
  2. la casieria Universităţii, str. I.C. Brătianu nr. 14, orar luni-vineri: 10-14 (sâmbătă şi duminică: închis);
  3. prin ordin de plată, la orice bancă, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj. Codul fiscal al UBB: 4305849.

Pe chitanţă se va preciza numele candidatului, precum şi menţiunea „Taxă procesare şi taxă înscriere admitere doctorat, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de …”. Chitanţa se ataşează dosarului de înscriere ce se depune la Institutul de Studii Doctorale. Dosarele cu actele necesare înscrierii la concursul de admitere la doctorat se depun la secretariatul Institutului de Studii Doctorale, str. Universităţii 7-9, et. I, cam. 22, conform orarului afişat mai sus. IMPORTANT! Conform ordinului MEN 4369/13.07.2017 pentru admiterea în anul universitar 2017/2018, candidații pentru bursele oferite de statul român: românii de pretutindeni și cetățenii străini propuși conform documentelor de cooperare bilaterale, a unor oferte unilaterale ale statului român, a ofertelor Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Ministerul Educației Naționale sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, de înmatriculare, pentru testarea competențelor lingvistice de limbă română, de susținere a concursului de admitere la doctorat și a probelor specifice de aptitudini. [/su_spoiler]