Admitere

Pentru cetăţeni din RomâniaPentru românii de pretutindeni, candidați UE și non-UE

Admiterea la doctorat în regim online:

În starea de urgență/alertă și inclusiv în perioada suspendării activităților didactice față-n față admiterea la doctorat se poate face în regim online în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB numărul 5938 din 16 aprilie și procedura de înscriere și admitere online descrisă aici.

Lista rezultatelor admiterii la doctorat sesiunea septembrie 2020

Important!

Având în vedere prelungirea stării de alertă  (cand sunt suspendate activitățile didactice față în față), condițiile de înscriere și admitere vor fi în regim online, conform celor descrise in Anexa la Metodologia de admitere. 

In sesiunea septembrie 2020, inscrierea se face online, la link-ul:  https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/

Preinscrierile online pentru admiterea la doctorat – sesiunea septembrie 2020 – se pot face numai în perioada 31 august 2020 –  4 septembrie 2020. 

Documentele / actele scanate se incarca online in aceeasi platforma de admitere pana la data mentionata in calendar. 

Date importante

Sesiunea de admitere septembrie 2020. Organizează admitere in luna septembrie toate școlile doctorale, pe locurile alocate sau rămase disponibile.  Pentru aceste școli doctorale, înscrierea la doctorat este conform calendarului de mai jos.

Lista secretarilor școlilor doctorale din IOSUD – UBB  este afisata AICI

Perioada de înscriere la concursul de admitere:  31 aug. – 4 septembrie 2020
Desfăşurarea probelor din cadrul concursului de admitere: 7-15 septembrie 2020
Confirmarea ocupării locurilor online pe platforma  22 – 24 septembrie 2020
Înmatricularea ca studenţi-doctoranzi (începerea programului de doctorat) 1 octombrie 2020

Orarul pentru înscrieri

Depunerea/transmiterea dosarelor candidaților (români și de etnie rromă) la concursul de admitere la doctorat se face la secretariatele școlilor doctorale, în locația fizică stabilite de către acestea. Înscrierile online se vor face pe platforma  https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/.

Important! Platforma online de înscriere la doctorat:  https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/ Rugăm ca toți candidații să completeze corect datele necesare, să genereze cele două documente în format PDF, să le imprime și să le semneze, aceste documente fiind parte integrantă a dosarului de înscriere la concursul de admitere la doctorat. 

NU UITAȚI!  Completarea electronică a fișei de înscriere și depunerea fișei de înscriere generate reprezintă etapă OBLIGATORIE pentru înscrierea la admitere doctorat!

Foarte important: Procedura de admitere la doctorat implică și depunerea/transmiterea dosarului (fizic) de înscriere la școala doctorală, cu excepția admiterii în condițiile stării de urgență. Dosarul trebuie să fie complet. Demersurile de pe platforma de preînscriere online nu sunt suficiente pentru înscrierea la doctorat.

Lista secretarilor școlilor doctorale din IOSUD – UBB  este afisata AICI.

Candidații de etnie rromă sunt rugați să aibă în vedere faptul că dosarul lor de înscriere trebuie să conțină toate documentele menționate aici .

PENTRU CANDIDAȚII CU DIPLOME OBȚINUTE ÎN STRĂINĂTATE!

În vederea transmiterii la MEN și CNRED a dosarelor de recunoaștere de studii ale candidaților români, EU, SEE și CE, vă rugăm să aveți în vedere că depunerea acestor dosare la Institutul de Studii Doctorale al UBB va fi până în data de 1 iulie 2020. Persoană de contact la ISD: Cosmina Ciobanu (cosmina.ciobanu@ubbcluj.ro).

Taxe de înscriere

Taxa pentru concursul de admitere la doctorat, formată din taxa de procesare şi taxa de înscriere la concurs, se achită:

 1. la orice ghişeu poştal, prin mandat, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj;
 2. la casieria Universităţii, str. I.C. Brătianu nr. 14, orar luni-vineri: 10-14 (sâmbătă şi duminică: închis);
 3. prin ordin de plată, la orice bancă, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj. Codul fiscal al UBB: 4305849.

Pe chitanţă se va preciza numele candidatului, precum şi menţiunea „Taxă procesare şi taxă înscriere admitere doctorat, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de …”. Chitanţa se ataşează dosarului de înscriere ce se depune la Școala Doctorală. Dosarele cu actele necesare înscrierii la concursul de admitere la doctorat se depun la secretariatele Școlilor Doctorale conform unui orar care va fi afișat în timp util.. IMPORTANT! Conform ordinului MEN 4369/13.07.2017 pentru admiterea în anul universitar 2017/2018, candidații pentru bursele oferite de statul român: românii de pretutindeni și cetățenii străini propuși conform documentelor de cooperare bilaterale, a unor oferte unilaterale ale statului român, a ofertelor Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Ministerul Educației Naționale sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, de înmatriculare, pentru testarea competențelor lingvistice de limbă română, de susținere a concursului de admitere la doctorat și a probelor specifice de aptitudini. [/su_spoiler]

Notă:

Validarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat se face de către Consiliul Şcolii Doctorale (CSD) şi de către Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD).

Afișarea rezultatelor finale pe site-ul ISD se va face numai după validarea rezultatelor de către Consiliile de școli doctorale și de către CSUD.

Admiterea la doctorat în regim online:

În starea de urgență și inclusiv în perioada suspendării activităților didactice față-n față admiterea la doctorat se poate face în regim online în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB numărul 5938 din 16 aprilie și procedura de înscriere și admitere online descrisă aici.

Date importante

Sesiunea de admitere septembrie 

Perioada de înscriere la concursul de admitere: 31 august- 4 septembrie 2020. 
Desfăşurarea probelor din cadrul concursului de admitere: 7-15 septembrie 2020
Confirmarea ocupării locurilor 22 – 24 septembrie 2020
Înmatricularea ca studenţi-doctoranzi (începerea programului de doctorat) 1 octombrie 2020

Orarul pentru înscrieri

Înscrierea candidaților români și de etnie rromă la concursul de admitere la doctorat se face la secretariatele școlilor doctorale, în locația fizică stabilite de către acestea.

Înscrierea candidaților români de pretutindeni, UE și non-UE la concursul de admitere la doctorat, se face, NUMAI in baza unei PROGRAMĂRI PREALABILE pe email la adresa cosmina.ciobanu@ubbcluj.ro,  în Clădirea Echinox de pe strada Universității nr. 7-9, la etajul I,  în zilele lucrătoare (L-V), între orele 9:00 – 12:00, începând cu 31 august 2020. Ea se încheie în 4 septembrie 2020 la ora 12:00. Solicitările pentru programările prealabile pe email la adresa cosmina.ciobanu@ubbcluj.ro se vor transmite începând cu data de 27 august 2020. 

Important! Platforma online de înscriere la doctorat (momentan în lucru):  https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/ Rugăm ca toți candidații să completeze corect datele necesare, să genereze cele două documente în format PDF, să le imprime și să le semneze, aceste documente fiind parte integrantă a dosarului de înscriere la concursul de admitere la doctorat.

NU UITAȚI!

Completarea electronică a fișei de înscriere și depunerea fișei de înscriere generate reprezintă etapă OBLIGATORIE pentru înscrierea la admitere doctorat!

 • Programarea pe conducători a examenelor de admitere

PENTRU CANDIDAȚII CU DIPLOME OBȚINUTE ÎN STRĂINĂTATE!

În vederea transmiterii la MEN și CNRED a dosarelor de recunoaștere de studii ale candidaților români, EU, SEE și CE, vă rugăm să aveți în vedere că depunerea acestor dosare la Institutul de Studii Doctorale al UBB va fi până în data de 1 iulie 2020.

Pentru autentificarea actelor de studii supuse recunoaşterii/echivalării de către MEN și CNRED vă rugăm să aveți în vedere următoarele reglementări ale acestor instituții:

1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original;

2. pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;
3. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă;

 • supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă;
 • scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Pentru admiterea în anul universitar 2020 – 2021 se aplică prevederile Metodologiei privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, începând cu an universitar 2017 – 2018, aprobată prin Ordin Comun MEN nr. 3900/2017, MAE nr. A10/2046/26.05.2017, MRP nr. C/129/07.06.2017, publicată în Monitorul Oficial (partea I) nr. 628/02 august 2017.

TAXE DE ÎNSCRIERE:

Taxa pentru concursul de admitere la doctorat, formată din taxa de procesare şi taxa de înscriere la concurs, se achită:

 1. la orice ghişeu poştal, prin mandat, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj;
 2. la casieria Universităţii, str. I.C. Brătianu nr. 14, orar luni-vineri: 10-14 (sâmbătă şi duminică: închis);
 3. prin ordin de plată, la orice bancă, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj. Codul fiscal al UBB: 4305849.

Pe chitanţă se va preciza numele candidatului, precum şi menţiunea „Taxă procesare şi taxă înscriere admitere doctorat, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de …”. Chitanţa se ataşează dosarului de înscriere ce se depune la Institutul de Studii Doctorale. Dosarele cu actele necesare înscrierii la concursul de admitere la doctorat se depun la secretariatul Institutului de Studii Doctorale, str. Universităţii 7-9, et. I, cam. 22, conform orarului afişat mai sus. IMPORTANT! Conform ordinului MEN 4369/13.07.2017 pentru admiterea în anul universitar 2019/2020, candidații pentru bursele oferite de statul român: românii de pretutindeni și cetățenii străini propuși conform documentelor de cooperare bilaterale, a unor oferte unilaterale ale statului român, a ofertelor Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Ministerul Educației Naționale sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere, taxei de procesare a dosarului, taxei de înmatriculare, taxei pentru testarea competențelor lingvistice de limbă română, taxei de susținere a concursului de admitere la doctorat și a probelor specifice de aptitudini. [/su_spoiler]

 • Actele necesare înscrierii la concursul de admitere (pentru candidații – românii de pretutindeni):

Documente necesare admitere Români de pretutindeni:

 1. Acord principiu semnat de catre viitorul conducator de doctorat 
 2. Declarație de consimțamând pentru prelucrarea datelor personale 
 3. Fişa de înscriere (formular tip) și anexa –  generate prin Platforma online de înscriere: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/.
 4. Curriculum vitae
 5. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate (dacă este cazul)
 6. Certificat de naștere (copie și traducere legalizata în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, pentru studiile realizate in România prezentarea documentelor în original în vederea stabilirii conformității cu originalul conform Ordonanței de urgență nr. 41/2016)
 7. Diploma de bacalaureat (copie și traducere legalizata în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, pentru studiile realizate in România prezentarea documentelor în original în vederea stabilirii conformității cu originalul conform Ordonanței de urgență nr. 41/2016);
 8. Diploma de Licenţă cu anexele aferente după caz: foaie matricolă respectiv supliment la diploma (copie și traducere legalizata în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, pentru studiile realizate in România prezentarea documentelor în original în vederea stabilirii conformității cu originalul conform Ordonanței de urgență nr. 41/2016);
 9. Diploma de studii Master cu anexele aferente după caz: foaie matricolă respectiv supliment la diploma (copie și traducere legalizata în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, pentru studiile realizate in România prezentarea documentelor în original în vederea stabilirii conformității cu originalul conform Ordonanței de urgență nr. 41/2016));
 • Adeverința master pentru studenții care finalizează studiile în anul universitar 2018-2019 (copie și traducere legalizata în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, pentru studiile realizate in România prezentarea documentelor în original în vederea stabilirii conformității cu originalul conform Ordonanței de urgență nr. 41/2016);
 • Adeverință de autenticitate, în origina, pentru toate diplomele de studiu emise anterior anului 2008 în Republica Moldova (adeverința de autenticitate se eliberează de Ministerul Educației din Republica Moldova)
 • Certificatul de căsătorie – numai în cazul schimbării numelui de naştere prin căsătorie (copie și traducere legalizata în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, pentru studiile realizate in România prezentarea documentelor în original în vederea stabilirii conformității cu originalul conform Ordonanței de urgență nr. 41/2016);
 • Document administrativ de schimbare a numelui (copie și traducere legalizata în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, pentru studiile realizate in România prezentarea documentelor în original în vederea stabilirii conformității cu originalul conform Ordonanței de urgență nr. 41/2016);
 • Atestat echivalare studii. Studiile efectuate în străinate, se dovedesc cu atestat de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED);
 • Copie nelegalizată dupa pașaport/carte de identitate;

Declarație privind apartenența la identitatea culturală română: https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa%20nr%203%20Declaratie%20apartenenta.pdf

 • Locuri alocate românilor de pretutindeni: 

Ministerul Educatiei si Cercetarii a alocat Universitatii Babes Bolyai, pentru candidații – românii de pretutindeni:  6 locuri bugetate  (fără plata taxelor de școlarizare), din care: 2 locuri bugetate cu bursă și 4 locuri bugetate fără bursă.