Admitere

Pentru cetăţeni din RomâniaPentru românii de pretutindeni, candidați UE și non-UE

Anunț important – înmatricularea la doctorat

Anunț important: Confirmarea ocupării locului în perioada 23-25 septembrie 2019

Rezultate finale

Notă:

Validarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat se face de către Consiliul Şcolii Doctorale (CSD) şi de către Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD).

Afișarea rezultatelor finale pe site-ul ISD se va face numai după validarea rezultatelor de către Consiliile de școli doctorale și de către CSUD.

 

Programarea înscrierilor pentru examenul de admitere la doctorat în anul universitar 2019 – 2020

Important!

Înscrierea candidaților români și rromi  se face la secretariatele școlilor doctorale, în locația fizică stabilite de către acestea, NU la Institutul de studii doctorale!

Date importante

Perioada de înscriere la concursul de admitere: 2 – 6 septembrie 2019
Desfăşurarea probelor din cadrul concursului de admitere: 9 – 17 septembrie 2019
Confirmarea ocupării locurilor – la Institutul de Studii Doctorale 23 – 25 septembrie 2019
Înmatricularea ca studenţi-doctoranzi (începerea programului de doctorat) 1 octombrie 2019

Orarul pentru înscrieri

Înscrierea candidaților (români și de etnie rromă) la concursul de admitere la doctorat se face la secretariatele școlilor doctorale, în locația fizică stabilite de către acestea (a se vedea mai sus: Programarea înscrierilor pentru examenul de admitere la doctorat în anul universitar 2019 – 2020). 

Important! Platforma online de înscriere la doctorat :  https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/ Rugăm ca toți candidații să completeze corect datele necesare, să genereze cele două documente în format PDF, să le imprime și să le semneze, aceste documente fiind parte integrantă a dosarului de înscriere la concursul de admitere la doctorat. 

NU UITAȚI!  Completarea electronică a fișei de înscriere și depunerea fișei de înscriere generate reprezintă etapă OBLIGATORIE pentru înscrierea la admitere doctorat 2019!

Foarte important: Înscrierea la doctorat implică depunerea dosarului (fizic) de înscriere la școala doctorală. Dosarul trebuie să fie complet. Demersurile de pe platforma de preînscriere online nu sunt suficiente pentru înscrierea la doctorat.

Candidații de etnie rromă sunt rugați să aibă în vedere faptul că dosarul lor de înscriere trebuie să conțină toate documentele menționate aici .

PENTRU CANDIDAȚII CU DIPLOME OBȚINUTE ÎN STRĂINĂTATE!

În vederea transmiterii la MEN și CNRED a dosarelor de recunoaștere de studii ale candidaților români, EU, SEE și CE, vă rugăm să aveți în vedere că depunerea acestor dosare la Institutul de Studii Doctorale al UBB va fi până în data de 19 iulie 2019. Persoană de contact la ISD: Cosmina Ciobanu (cosmina.ciobanu@ubbcluj.ro).

 

Taxe de înscriere

Taxa pentru concursul de admitere la doctorat, formată din taxa de procesare şi taxa de înscriere la concurs, se achită:

 1. la orice ghişeu poştal, prin mandat, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj;
 2. la casieria Universităţii, str. I.C. Brătianu nr. 14, orar luni-vineri: 10-14 (sâmbătă şi duminică: închis);
 3. prin ordin de plată, la orice bancă, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj. Codul fiscal al UBB: 4305849.

Pe chitanţă se va preciza numele candidatului, precum şi menţiunea „Taxă procesare şi taxă înscriere admitere doctorat, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de …”. Chitanţa se ataşează dosarului de înscriere ce se depune la Școala Doctorală. Dosarele cu actele necesare înscrierii la concursul de admitere la doctorat se depun la secretariatele Școlilor Doctorale conform unui orar care va fi afișat în timp util.. IMPORTANT! Conform ordinului MEN 4369/13.07.2017 pentru admiterea în anul universitar 2017/2018, candidații pentru bursele oferite de statul român: românii de pretutindeni și cetățenii străini propuși conform documentelor de cooperare bilaterale, a unor oferte unilaterale ale statului român, a ofertelor Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Ministerul Educației Naționale sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, de înmatriculare, pentru testarea competențelor lingvistice de limbă română, de susținere a concursului de admitere la doctorat și a probelor specifice de aptitudini. [/su_spoiler]

 

Date importante

Perioada de înscriere la concursul de admitere: 2 – 6 septembrie 2019. 
Desfăşurarea probelor din cadrul concursului de admitere: 9 – 17 septembrie 2019
Confirmarea ocupării locurilor 23 – 25 septembrie 2019
Înmatricularea ca studenţi-doctoranzi (începerea programului de doctorat) 1 octombrie 2019

Distribuția locurilor pe școli doctorale

Pași de urmat după confirmare

Anunț important – confirmare locuri

Orarul pentru înscrieri

Înscrierea candidaților români și de etnie rromă la concursul de admitere la doctorat se face la secretariatele școlilor doctorale, în locația fizică stabilite de către acestea.

Înscrierea candidaților români de pretutindeni, UE și non-UE la concursul de admitere la doctorat, se face în Clădirea Echinox de pe strada Universității nr. 7-9, la etajul I,  în zilele lucrătoare (L-V), între orele 9:00 – 12:00, începând cu 2 septembrie 2019. Ea se încheie în 6 septembrie 2019 la ora 12:00.

Important! Platforma online de înscriere la doctorat (momentan în lucru):  https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/ Rugăm ca toți candidații să completeze corect datele necesare, să genereze cele două documente în format PDF, să le imprime și să le semneze, aceste documente fiind parte integrantă a dosarului de înscriere la concursul de admitere la doctorat.

NU UITAȚI!

Completarea electronică a fișei de înscriere și depunerea fișei de înscriere generate reprezintă etapă OBLIGATORIE pentru înscrierea la admitere doctorat 2019!

 • Programarea pe conducători a examenelor de admitere

PENTRU CANDIDAȚII CU DIPLOME OBȚINUTE ÎN STRĂINĂTATE!

În vederea transmiterii la MEN și CNRED a dosarelor de recunoaștere de studii ale candidaților români, EU, SEE și CE, vă rugăm să aveți în vedere că depunerea acestor dosare la Institutul de Studii Doctorale al UBB va fi până în data de 19 iulie 2019.

Pentru autentificarea actelor de studii supuse recunoaşterii/echivalării de către MEN și CNRED vă rugăm să aveți în vedere următoarele reglementări ale acestor instituții:

1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original;

2. pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;
3. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă;

 • supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă;
 • scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Pentru admiterea în anul universitar 2019 – 2020 se aplică prevederile Metodologiei privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, începând cu an universitar 2017 – 2018, aprobată prin Ordin Comun MEN nr. 3900/2017, MAE nr. A10/2046/26.05.2017, MRP nr. C/129/07.06.2017, publicată în Monitorul Oficial (partea I) nr. 628/02 august 2017.

TAXE DE ÎNSCRIERE:

Taxa pentru concursul de admitere la doctorat, formată din taxa de procesare şi taxa de înscriere la concurs, se achită:

 1. la orice ghişeu poştal, prin mandat, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj;
 2. la casieria Universităţii, str. I.C. Brătianu nr. 14, orar luni-vineri: 10-14 (sâmbătă şi duminică: închis);
 3. prin ordin de plată, la orice bancă, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj. Codul fiscal al UBB: 4305849.

Pe chitanţă se va preciza numele candidatului, precum şi menţiunea „Taxă procesare şi taxă înscriere admitere doctorat, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de …”. Chitanţa se ataşează dosarului de înscriere ce se depune la Institutul de Studii Doctorale. Dosarele cu actele necesare înscrierii la concursul de admitere la doctorat se depun la secretariatul Institutului de Studii Doctorale, str. Universităţii 7-9, et. I, cam. 22, conform orarului afişat mai sus. IMPORTANT! Conform ordinului MEN 4369/13.07.2017 pentru admiterea în anul universitar 2019/2020, candidații pentru bursele oferite de statul român: românii de pretutindeni și cetățenii străini propuși conform documentelor de cooperare bilaterale, a unor oferte unilaterale ale statului român, a ofertelor Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Ministerul Educației Naționale sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere, taxei de procesare a dosarului, taxei de înmatriculare, taxei pentru testarea competențelor lingvistice de limbă română, taxei de susținere a concursului de admitere la doctorat și a probelor specifice de aptitudini. [/su_spoiler]

 • Actele necesare înscrierii la concursul de admitere (pentru candidații – românii de pretutindeni):

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:
a) Dosar plic (pe copertă se redactează Nume, Prenume, Domeniul de doctorat, Profesorul Coordonator);
b) Fişa de înscriere (formular tip) și anexa – generate prin Platforma online de înscriere: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/.
c) Curriculum vitae
d) Lista lucrărilor ştiinţifice publicate (dacă este cazul)
e) Certificat de naștere (Copie legalizată la notar, sau prezentarea documentelor în original în vederea stabilirii conformității cu originalul conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016)
f) Diploma de bacalaureat (Copie legalizată la notar după, sau prezentarea documentelor în original în vederea stabilirii conformității cu originalul conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016);
g) Diploma de finalizare a studiilor de licenţă cu anexele aferente după caz: foaie matricolă respectiv supliment la diploma (Copie legalizată la notar după, sau prezentarea documentelor în original în vederea stabilirii conformității cu originalul conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016);
h) Diploma de studii aprofundate / master cu anexele aferente după caz : foaie matricolă respectiv supliment la diploma (Copie legalizată la notar după, sau prezentarea documentelor în original în vederea stabilirii conformității cu originalul conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016);
i) Adeverința master pentru studenții care finalizează studiile în anul universitar 2018-2019;
j) Adeverință de autenticitate, în original, pentru toate diplomele de studiu emise anterior anului 2008 (adeverința de autenticitate se eliberează de Ministerul Educației din Republica Moldova)
k) Certificatul de căsătorie – numai în cazul schimbării numelui de naştere prin căsătorie (Copie legalizată la notar sau prezentarea documentelor în original în vederea stabilirii conformității cu originalul conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016);
l) Document administrativ de schimbare a numelui (Copie legalizată la notar sau prezentarea documentelor în original în vederea stabilirii conformității cu originalul conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016);
m) Atestat echivalare studii. Studiile efectuate în străinătate se dovedesc cu atestat de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED);
n) Copie simplă (nelegalizată) după pașaport/carte de identitate;
o) Declarație privind apartenența la identitatea culturală română: https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa%20nr%203%20Declaratie%20apartenenta.pdf
p) Toate documentele care atestă studiile universitare și anexe, foi matricole, se vor depune la Institutul de Studii Doctorale în copii legalizate și cu traducerea legalizată în limba română (dacă documentele sunt emise în altă limbă decât română).

 • Locuri alocate românilor de pretutindeni: 

Locurile alocate Universității Babeș-Bolyai de către MEN pentru candidații – românii de pretutindeni, sunt :

 • 3 (trei) locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă.
 • 2 (două) locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă.