Actele necesare înscrierii la concursul de admitere