Felvételi

Román állampolgárok számáraHatáron túli román nemzetiségű jelentkezők, az Európai Unió és az Európai Unión kívüli országokból érkező jelentkezők

Online felvételi a doktori képzésre

A BBTE Szenátusának 5938. sz., április 16-án kelt határozatával, illetve az itt leírt iratkozási és felvételi módszertannal összhangban a szükségállapot, illetve a frontális oktatás felfüggesztésének ideje alatt a doktori képzésre online rendszerben történik a felvételi.

Fontos!

A román állampolgárok, illetve a roma etnikumú jelentkezők beiratkozása az egyes doktori iskolák titkárságán, az általuk meghatározott fizikai helyszínen történik, NEM a Doktori Tanulmányok Intézeténél!

Amennyiben érvényben marad a szükségállapot, a beiratkozás körülményei megegyeznek a Felvételi módszertan Mellékletében leírtakkal.

FONTOS DÁTUMOK

 1. felvételi ülésszak doktori tanulmányokra 

Doktori iskolák, amelyek júliusban és szeptemberben szerveznek felvételit: Az európai paradigma (az Európai Tanulmányok Karon), Kommunikáció, közkapcsolatok és reklám, Közigazgatás és közpolitika (a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karon).

 • Beiratkozási időszak 2022. július 11–15.
 • Meghirdetett felvételi vizsgák időszaka 2022. július 18–22.
 • A helyek elfoglalásának visszaigazolása 2022. július 25-27.
 • A doktorandusz-hallgatók beiskolázása (a doktori program kezdete) 2022. október 3.
 1. felvételi ülésszak
 • Beiratkozási időszak 2022. szeptember 5-9.
 • Meghirdetett felvételi vizsgák időszaka 2022. szeptember 12–15.
 • A helyek elfoglalásának visszaigazolása 2022. szeptember 16–20.
 • A doktorandusz-hallgatók beiskolázása (a doktori program kezdete) 2022. október 3.

A BEIRATKOZÁSOK ÓRARENDJE

A doktori felvételire jelentkezők (román állampolgárok és roma etnikumú jelentkezők) beiratkozása doktori iskoláknál történik, az általuk meghatározott helyszínen (lásd: A doktori felvételi vizsgákra való iratkozás ütemezése a 2022-2023 tanévben).

Fontos! Az iratkozás a következő platformon történik (augusztus második felétől elérhető): https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/Kérjük a jelentkezőket, pontosan és helyesen vezessék fel a szükséges adatokat, a két dokumentumot mentsék le PDF formátumban, nyomtassák ki, írják alá, mivel ezek a dokumentumok szerves részét képezik a doktori képzésre való iratkozás iratcsomójának.

NE FELEDJÉK!  A regisztrációs űrlap elektronikus kitöltése és a lementett regisztrációs űrlap benyújtása KÖTELEZŐ a doktori felvételire történő jelentkezéshez!

Nagyon fontos: Szükséges a doktori képzésre történő beiratkozás iratcsomójának benyújtása (fizikai formában) a doktori iskolához, kivéve, ha a felvételi a szükségállapot idején történik. Az iratcsomónak teljesnek kell lennie. Az előzetes regisztrációs platformon megtett online lépések nem elegendőek a doktori képzésre való beiratkozáshoz.

A roma etnikumú jelentkezőket kérjük, tartsák szem előtt, hogy az iratkozási dossziénak tartalmaznia kell az itt felsorolt összes dokumentumot.

A KÜLFÖLDÖN MEGSZERZETT DIPLOMÁKKAL RENDELKEZŐ JELENTKEZŐK FIGYELMÉBE!

Annak érdekében, hogy a romániai állampolgárok, valamint az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség állampolgárai tanulmányainak elismerési iratcsomója eljusson a MEN-hez és a CNRED-hez, kérjük, tartsák szem előtt, hogy ezeket a dokumentumokat 2022. július 1-jéig el kell juttatni a Doktori Tanulmányok Intézetéhez. A DTI kapcsolattartója: Ioana Talos (ioana.talos@ubbcluj.ro).

A felvételi vizsgák ütemezése témavezetők szerint

BEIRATKOZÁSI DIJAK

Románia, az Európai Unió; az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség állampolgárai számára

Más országokból érkező állampolgárok számára

A doktori felvételi díját az iratkezelési és a beiratkozási díj képezi.

Kifizetési lehetőségek:

 1. Bármelyik postahivatalnál, fizetési megbízással, számlaszám: RO35TREZ21620F330500XXXX, Banca Naţională Trezoreria Cluj;
 2. A BBTE kasszájánál, str. I.C. Brătianu (Király utca) 14. szám, hétfőtől-péntekig, naponta 10:00 és 14:00 óra között (szombat és vasárnap: zárva)
 3. Fizetési meghagyással, bármelyik banknál, számlaszám: RO35TREZ21620F330500XXXX, számlatulajdonos: Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca, Banca Naţională Trezoreria Cluj. BBTE adószáma: 4305849.

A nyugtára rá kell írni a jelentkező nevét, valamint az alábbi megjegyzést: „Taxă procesare şi taxă înscriere admitere doctorat, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de …”. (azaz: „Iratkezelési és beiratkozási díj, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, … Kar”, és a Doktori Tanulmányok Intézetéhez leadott dossziéhoz kell mellékelni. A felvételire való beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat tartalmazó iratcsomókat a doktori iskolák titkárságain kell benyújtani; az ütemezést megfelelő időben közzé tesszük. FONTOS! A 2017/2018-as tanévre vonatkozó 4369/13. 07. 2017. sz. MEN-rendelet szerint a román állam által felajánlott ösztöndíjra jelöltek: a határon túli románok, a kétoldalú együttműködési dokumentumoknak megfelelő külföldi állampolgárok, a román állam egyoldalú javaslatának, a Külügyminisztérium, az Üzleti Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Vállalkozási Minisztérium és a Nemzeti Oktatási Minisztérium javaslatának megfelelő jelentkezők mentesülnek a beiratkozási díjak, az iratkezelési, a regisztrációs, a román nyelvtudás felmérésére vonatkozó, a doktori felvételi vizsga díjai és a szakspecifikus készségek felmérésére vonatkozó díjak megfizetése alól.

Megjegyzés:

A felvételi eredményeinek érvényesítését a Doktori Iskola Tanácsa (CSD) és a Doktori Egyetemi Tanulmányok Tanácsa (CSUD) végzi.

A végleges eredményeket a Doktori Tanulmányok Intézetének honlapján csak az eredmények érvényesítése után tesszük közzé.

FONTOS DÁTUMOK

 1. felvételi ülésszak doktori tanulmányokra 

Doktori iskolák, amelyek júliusban és szeptemberben szerveznek felvételit: Az európai paradigma (az Európai Tanulmányok Karon), Kommunikáció, közkapcsolatok és reklám, Közigazgatás és közpolitikák (a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karon).

Beiratkozási időszak 2022. július 11–15.
Meghirdetett felvételi vizsgák időszaka 2022. július 18–22.
A helyek elfoglalásának visszaigazolása 2022. július 25–27.
A doktorandusz-hallgatók beiskolázása (a doktori program kezdete) 2022. október 3.
 1. felvételi ülésszak 
Beiratkozási időszak 2022. szeptember 5-9
Meghirdetett felvételi vizsgák időszaka 2022. szeptember 12–15.
A helyek elfoglalásának visszaigazolása 2022. szeptember 16–20.
A doktorandusz-hallgatók beiskolázása (a doktori program kezdete) 2022. október 3.

 A helyek elosztása a doktori iskolák között

A visszaigazolást követő lépések

Fontos hirdetés – a helyek visszaigazolása

A BEIRATKOZÁSOK ÓRARENDJE

A doktori felvételire jelentkezők (román állampolgárok és roma etnikumú jelentkezők) beiratkozása a doktori iskolák titkárságán történik, az általuk meghatározott helyszínen.

A határon túli román nemzetiségű jelentkezők, az Európai Unió és az Európai Unión kívüli országokból érkező jelentkezők doktori felvételi vizsgára való beiratkozása az Echinox épületében lesz (Universității/ Egyetem utca, 7–9., I. emelet), munkanapokon (hétfőtől–péntekig), 09:00 és 12:00 óra között, 2022. szeptember 5-ig tart (12:00 óráig).

Fontos! A doktori felvételire való online iratkozás a következő platformon történik (jelenleg építés alatt): https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/Kérjük a jelentkezőket, hogy a szükséges adatokat pontosan és helyesen vezessék fel, a két dokumentumot mentsék le PDF formátumban, nyomtassák ki, írják alá, mivel ezek a dokumentumok szerves részét képezik a doktori felvételire való iratkozás iratcsomójának.

 NE FELEDJÉK!

 A regisztrációs űrlap elektronikus kitöltése és a lementett regisztrációs űrlap benyújtása KÖTELEZŐ a doktori felvételire történő jelentkezéshez!

 A felvételi vizsgák ütemezése témavezetők szerint

 A KÜLFÖLDÖN MEGSZERZETT DIPLOMÁKKAL RENDELKEZŐ JELENTKEZŐK FIGYELMÉBE!

Annak érdekében, hogy a romániai állampolgárok, valamint az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség állampolgárai tanulmányainak honosítási iratcsomója eljusson a Nemzeti Oktatási Minisztériumhoz (MEN) és az Országos Oklevél-honosító Központhoz (CNRED), kérjük, tartsák szem előtt, hogy ezeket a dokumentumokat 2022. július 1-jéig el kell juttatni a Doktori Tanulmányok Intézetéhez.

A tanulmányi okmányoknak a Nemzeti Oktatási Minisztérium (MEN) és az Országos Oklevél-honosító Központ (CNRED) általi honosítása/egyenértékűsítése esetén, kérjük, vegyék figyelembe ezeknek az intézményeknek az alábbi szabályozásait: 

 • Nem szükséges a Moldovai Köztársaságban kiállított oklevelek hitelesítése és felülhitelesítése. A 2008 előtt kiállított oklevelek esetén (valamint a 2008 után kiállított azon oklevelek esetén, amelyeket ezen az oldalon nem lehet leellenőrizni) a Moldovai Köztársaság Oktatási Minisztériuma által kiállított eredeti igazolást is mellékelni kell, amely az oklevél valódiságát tanúsítja.
 • A Hágai Apostille Egyezményt aláíró országok esetén a tanulmányi okmányok egyenértékűsítése/honosítása során a kibocsátó országok illetékes hatósága részéről Hágai Apostille-tanúsítvány szükséges; az Olaszországból, Görögországból, Spanyolországból, Portugáliából és Ciprusról származó tanulmányi okmányokat a Hágai Apostille-tanúsítvánnyal kell ellátni, a többi Európai Uniós tagállam kivételt képez ez alól;
 • Azon országok esetében, amelyek NEM írták alá a Hágai Apostille Egyezményt, a tanulmányi okmányok felülhitelesítése szükséges, vagy mellékelni kell a kibocsátó ország illetékes hatósága által kiadott igazolást, amely a dokumentumok valódiságát igazolja.
 • a felülhitelesítést a kibocsátó ország Külügyminisztériuma végzi, és Romániának az adott országbeli Nagykövetsége/Konzuli Hivatala, vagy a kibocsátó ország Külügyminisztériuma, és az adott ország romániai Nagykövetsége/Konzuli Hivatala és Románia Külügyminisztériuma; mindazon országok esetén ahol Romániának nincsen diplomáciai képviselete, vagy amelyek nem rendelkeznek romániai diplomáciai képviselettel, a tanulmányi okmányokra a kibocsátó ország tanügyminisztériumának és a külügyminisztériumának jóváhagyása kerül.
 • a felülhitelesítés alóli felmentés megengedett a törvény értelmében, egy nemzetközi egyezmény alapján, amelynek Romániai is részese, vagy kölcsönösségi alapon.

A 2022–2023-es egyetemi tanévre szóló felvételi esetén a következő módszertani előírások alkalmazandóak: Metodologie privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, începând cu an universitar 2017 – 2018, aprobată prin Ordin Comun MEN nr. 3900/2017, MAE nr. A10/2046/26.05.2017, MRP nr. C/129/07.06.2017, publicată în Monitorul Oficial (partea I) nr. 628/02 august 2017. [A határon túli román nemzetiségű jelentkezők romániai állami felsőoktatási beiskolázására vonatkozó módszertana, a 2017–2018-as egyetemi tanévtől kezdődően, jóváhagyva a Nemzeti Oktatási Minisztérium 3900/2017-es számú, a Nemzeti Oktatási Minisztérium A10/2046/26.05.2017-es számú, a Határon Túli Románok Minisztériuma C/129/07.06.2017-es számú Közös Rendelete alapján, amely Románia Hivatalos Közlönyének (I. rész) 2017. augusztus 2-i 628-as számában jelent meg.]

BEIRATKOZÁSI DIJAK

Románia, az Európai Unió; az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség állampolgárai számára

Más országokból érkező állampolgárok számára

A doktori felvételi díját az iratkezelési és a beiratkozási díj képezi.

Kifizetési lehetőségek:

 1. Bármelyik postahivatalnál, fizetési megbízással, számlaszám: RO35TREZ21620F330500XXXX, Banca Naţională Trezoreria Cluj;
 2. A BBTE pénztáránál, str. I.C. Brătianu (Király utca) 14. szám, hétfőtől–péntekig, naponta 10:00 és 14:00 óra között (szombat és vasárnap: zárva)
 3. Fizetési meghagyással, bármelyik banknál, számlaszám: RO35TREZ21620F330500XXXX, számlatulajdonos: Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca, Banca Naţională Trezoreria Cluj. BBTE adószáma: 4305849.

A nyugtára rá kell írni a jelentkező nevét, valamint az alábbi megjegyzést: „Taxă procesare şi taxă înscriere admitere doctorat, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de …”. (azaz: „Iratkezelési és beiratkozási díj, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, … Kar”, és a Doktori Tanulmányok Intézetéhez leadott dossziéhoz kell mellékelni. A felvételire való beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat tartalmazó iratcsomókat a Doktori Tanulmányok Intézetének titkárságán kell leadni (Universității/ Egyetem utca, 7–9., I. emelet, 22-es ajtó) a fenti órarend szerint. FONTOS! A 2022/2023-as egyetemi tanévre vonatkozó 4369/13.07.2017. számú tanügyminisztériumi rendelet szerint a román állam által felajánlott ösztöndíjra jelöltek: a határon túli román nemzetiségűek, a kétoldalú együttműködési dokumentumoknak megfelelő külföldi állampolgárok, a román állam egyoldalú javaslatának, a Külügyminisztérium, az Üzleti Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Vállalkozási Minisztérium és a Nemzeti Oktatási Minisztérium javaslatának megfelelő jelentkezők mentesülnek a beiratkozási díjak, az iratkezelési, a regisztrációs, a román nyelvtudás felmérésére vonatkozó, a doktori felvételi vizsga díjai és a szakspecifikus készségek felmérésére vonatkozó díjak megfizetése alól.

A felvételi vizsgára való beiratkozáshoz szükséges dokumentumok (a határon túli román nemzetiségű jelentkezők esetén)

A határon túli román jelentkezőknek az alábbi dokumentumokat kell benyújtaniuk:

 1. A későbbi doktori irányító által aláírt elvi beleegyezés;
 2. Egyetértési nyilatkozat a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban;
 3. Beiratkozási lap (típuskérvény) és Melléklet, amelyeket ahttps://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/ online beiratkozási felületről kell letölteni;
 4. Curriculum Vitae (szakmai önéletrajz);
 5. Megjelent tudományos publikációk jegyzéke (amennyiben vannak);
 6. Születési anyakönyvi kivonat (fénymásolat és román vagy nemzetközileg használt idegen nyelvű hiteles fordítás, a Romániában végzett tanulmányok esetén az eredeti dokumentumok bemutatása, az eredetivel való egyezés megállapítása céljából, a 41/2016-os számú Sürgősségi rendelet értelmében);
 7. Érettségi oklevél (fénymásolat és román vagy nemzetközileg használt idegen nyelvű hiteles fordítás, a Romániában végzett tanulmányok esetén az eredeti dokumentumok bemutatása, az eredetivel való egyezés megállapítása céljából, a 41/2016-os számú Sürgősségi rendelet értelmében);
 8. Egyetemi oklevél a hozzá tartozó mellékletekkel együtt, esetenként: törzskönyvi kivonat, illetve oklevélmelléklet (fénymásolat és román vagy nemzetközileg használt idegen nyelvű hiteles fordítás, a Romániában végzett tanulmányok esetén az eredeti dokumentumok bemutatása, az eredetivel való egyezés megállapítása céljából, a 41/2016-os számú Sürgősségi rendelet értelmében);
 9. Magiszteri oklevél a hozzá tartozó mellékletekkel együtt, esetenként: törzskönyvi kivonat, illetve oklevélmelléklet (fénymásolat és román vagy nemzetközileg használt idegen nyelvű hiteles fordítás, a Romániában végzett tanulmányok esetén az eredeti dokumentumok bemutatása, az eredetivel való egyezés megállapítása céljából, a 41/2016-os számú Sürgősségi rendelet értelmében);
 10. Igazolás a magiszteri képzésről azon hallgatók esetében, akik tanulmányaikat a 2018–2019-es egyetemi tanévben fejezik be (fénymásolat és román vagy nemzetközileg használt idegen nyelvű hiteles fordítás, a Romániában végzett tanulmányok esetén az eredeti dokumentumok bemutatása, az eredetivel való egyezés megállapítása céljából, a 41/2016-os számú Sürgősségi rendelet értelmében);
 11. Eredetiségi igazolás, eredetiben, mindazon oklevelek esetén, amelyeket 2008 előtt állítottak ki a Moldovai Köztársaságban (az eredetiségről szóló igazolást a Moldovai Köztársaság Tanügyminisztériuma bocsátja ki)
 12. Házassági anyakönyvi kivonat – csak abban az esetben, ha a házasságkötés után névváltoztatás történt (fénymásolat és román vagy nemzetközileg használt idegen nyelvű hiteles fordítás, a Romániában végzett tanulmányok esetén az eredeti dokumentumok bemutatása, az eredetivel való egyezés megállapítása céljából, a 41/2016-os számú Sürgősségi rendelet értelmében);
 13. A névváltoztatásról szóló közigazgatási dokumentum (fénymásolat és román vagy nemzetközileg használt idegen nyelvű hiteles fordítás, a Romániában végzett tanulmányok esetén az eredeti dokumentumok bemutatása, az eredetivel való egyezés megállapítása céljából, a 41/2016-os számú Sürgősségi rendelet értelmében);
 14. A tanulmányok egyenértékűsítését igazoló bizonyítvány. A külföldön elvégzett tanulmányok honosítása egyenértékűsítési bizonyítvány alapján történik, amelyet az Országos Oklevél-honosító Központ bocsát ki (Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED).
 15. az útlevél/személyazonossági igazolvány egyszerű fénymásolata;

A román kulturális identitásra/hovatartozásra vonatkozó nyilatkozat

A határon túli román jelentkezők számára kiutalt helyek száma:

A határon túli román jelentkezők számára kiutalt helyeket itt fogjuk közzétenni, miután a Nemzeti Oktatási Minisztérium elküldi az adatokat az egyetemeknek.

A 2020-as doktori képzésre történő felvétel módszertana és a Módszertan melléklete (felvételi a szükségállapot idején)