Felvételi

Román állampolgárok számára

Online felvételi a doktori képzésre

A BBTE Szenátusának 36. sz., március 20-án kelt határozata alapján az iratkozási és felvételi módszertannal összhangban a doktori képzésre online rendszerben történik a felvételi.

FONTOS DÁTUMOK

 1. felvételi ülésszak doktori tanulmányokra 
 • Beiratkozási időszak 2023. július 10-14.
 • Meghirdetett felvételi vizsgák időszaka 2023. július 17-21.
 • A helyek elfoglalásának visszaigazolása 2023. július 24-26.
 • A doktorandusz-hallgatók beiskolázása (a doktori program kezdete) 2023. október 2.
 1. felvételi ülésszak
 • Beiratkozási időszak 2023. szeptember 4-8.
 • Meghirdetett felvételi vizsgák időszaka 2023. szeptember 11-15.
 • A helyek elfoglalásának visszaigazolása 2023. szeptember 18-20.
 • A doktorandusz-hallgatók beiskolázása (a doktori program kezdete) 2023. október 2.

A BEIRATKOZÁSOK ÓRARENDJE

Fontos! Az iratkozás a következő platformon történik: admitere.ubbcluj.ro. Kérjük a jelentkezőket, pontosan és helyesen vezessék fel a szükséges adatokat, a két dokumentumot mentsék le PDF formátumban, nyomtassák ki, írják alá, mivel ezek a dokumentumok szerves részét képezik a doktori képzésre való iratkozás iratcsomójának.

NE FELEDJÉK!  A regisztrációs űrlap elektronikus kitöltése és a lementett regisztrációs űrlap benyújtása KÖTELEZŐ a doktori felvételire történő jelentkezéshez!

A KÜLFÖLDÖN MEGSZERZETT DIPLOMÁKKAL RENDELKEZŐ JELENTKEZŐK FIGYELMÉBE!

Annak érdekében, hogy a romániai állampolgárok, valamint az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség állampolgárai tanulmányainak elismerési iratcsomója eljusson a MEN-hez és a CNRED-hez, kérjük, tartsák szem előtt, hogy ezeket a dokumentumokat 2023. július 15-ig el kell juttatni a Doktori Tanulmányok Intézetéhez. A DTI kapcsolattartója: Ioana Talos (ioana.talos@ubbcluj.ro).

A felvételi vizsgák ütemezése témavezetők szerint

BEIRATKOZÁSI DÍJAK

Románia, az Európai Unió; az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség állampolgárai számára

Más országokból érkező állampolgárok számára

A doktori felvételi díját az iratkezelési és a beiratkozási díj képezi.

Kifizetési lehetőségek:

 1. Bármelyik postahivatalnál, fizetési megbízással, számlaszám: RO35TREZ21620F330500XXXX, Banca Naţională Trezoreria Cluj;
 2. A BBTE kasszájánál, str. I.C. Brătianu (Király utca) 14. szám, hétfőtől-péntekig, naponta 10:00 és 14:00 óra között (szombat és vasárnap: zárva)
 3. Fizetési meghagyással, bármelyik banknál, számlaszám: RO35TREZ21620F330500XXXX, számlatulajdonos: Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca, Banca Naţională Trezoreria Cluj. BBTE adószáma: 4305849.

A nyugtára rá kell írni a jelentkező nevét, valamint az alábbi megjegyzést: „Taxă procesare şi taxă înscriere admitere doctorat, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de …”. (azaz: „Iratkezelési és beiratkozási díj, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, … Kar”, és a Doktori Tanulmányok Intézetéhez leadott dossziéhoz kell mellékelni. A felvételire való beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat tartalmazó iratcsomókat a doktori iskolák titkárságain kell benyújtani; az ütemezést megfelelő időben közzé tesszük. FONTOS! A 2018/2019-as tanévre vonatkozó 4017/06.07.2018. sz. MEN-rendelet szerint a román állam által felajánlott ösztöndíjra jelöltek: a határon túli románok, a kétoldalú együttműködési dokumentumoknak megfelelő külföldi állampolgárok, a román állam egyoldalú javaslatának, a Külügyminisztérium, az Üzleti Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Vállalkozási Minisztérium és a Nemzeti Oktatási Minisztérium javaslatának megfelelő jelentkezők mentesülnek a beiratkozási díjak, az iratkezelési, a regisztrációs, a román nyelvtudás felmérésére vonatkozó, a doktori felvételi vizsga díjai és a szakspecifikus készségek felmérésére vonatkozó díjak megfizetése alól.

Megjegyzés:

További, részletes tudnivalók érhetők el a következő román nyelvű felvételi oldalon: Admitere

Határon túli román nemzetiségű jelentkezők, az Európai Unió és az Európai Unión kívüli országokból érkező jelentkezők

FONTOS DÁTUMOK

 1. felvételi ülésszak doktori tanulmányokra 
Beiratkozási időszak 2023. július 10-14.
Meghirdetett felvételi vizsgák időszaka 2023. július 17-21.
A helyek elfoglalásának visszaigazolása 2023. július 24-26.
A doktorandusz-hallgatók beiskolázása (a doktori program kezdete) 2023. október 2.
 1. felvételi ülésszak 
Beiratkozási időszak 2023. szeptember 4-8.
Meghirdetett felvételi vizsgák időszaka 2023. szeptember 11-15.
A helyek elfoglalásának visszaigazolása 2023. szeptember 18-20.
A doktorandusz-hallgatók beiskolázása (a doktori program kezdete) 2023. október 2.

A helyek elosztása a doktori iskolák között

A visszaigazolást követő lépések

Fontos hirdetés – a helyek visszaigazolása

A BEIRATKOZÁSOK ÓRARENDJE

Fontos! A doktori felvételire való online iratkozás a következő platformon történik: admitere.ubbcluj.roKérjük a jelentkezőket, hogy a szükséges adatokat pontosan és helyesen vezessék fel, a két dokumentumot mentsék le PDF formátumban, nyomtassák ki, írják alá, mivel ezek a dokumentumok szerves részét képezik a doktori felvételire való iratkozás iratcsomójának.

 NE FELEDJÉK!

 A regisztrációs űrlap elektronikus kitöltése és a lementett regisztrációs űrlap benyújtása KÖTELEZŐ a doktori felvételire történő jelentkezéshez!

 A felvételi vizsgák ütemezése témavezetők szerint

 A KÜLFÖLDÖN MEGSZERZETT DIPLOMÁKKAL RENDELKEZŐ JELENTKEZŐK FIGYELMÉBE!

Annak érdekében, hogy a romániai állampolgárok, valamint az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség állampolgárai tanulmányainak honosítási iratcsomója eljusson a Nemzeti Oktatási Minisztériumhoz (MEN) és az Országos Oklevél-honosító Központhoz (CNRED), kérjük, tartsák szem előtt, hogy ezeket a dokumentumokat 2023. július 15-ig el kell juttatni a Doktori Tanulmányok Intézetéhez.

A tanulmányi okmányoknak a Nemzeti Oktatási Minisztérium (MEN) és az Országos Oklevél-honosító Központ (CNRED) általi honosítása/egyenértékűsítése esetén, kérjük, vegyék figyelembe ezeknek az intézményeknek az alábbi szabályozásait:

 • Nem szükséges a Moldovai Köztársaságban kiállított oklevelek hitelesítése és felülhitelesítése. A 2008 előtt kiállított oklevelek esetén (valamint a 2008 után kiállított azon oklevelek esetén, amelyeket ezen az oldalon nem lehet leellenőrizni) a Moldovai Köztársaság Oktatási Minisztériuma által kiállított eredeti igazolást is mellékelni kell, amely az oklevél valódiságát tanúsítja.
 • A Hágai Apostille Egyezményt aláíró országok esetén a tanulmányi okmányok egyenértékűsítése/honosítása során a kibocsátó országok illetékes hatósága részéről Hágai Apostille-tanúsítvány szükséges; az Olaszországból, Görögországból, Spanyolországból, Portugáliából és Ciprusról származó tanulmányi okmányokat a Hágai Apostille-tanúsítvánnyal kell ellátni, a többi Európai Uniós tagállam kivételt képez ez alól;
 • Azon országok esetében, amelyek NEM írták alá a Hágai Apostille Egyezményt, a tanulmányi okmányok felülhitelesítése szükséges, vagy mellékelni kell a kibocsátó ország illetékes hatósága által kiadott igazolást, amely a dokumentumok valódiságát igazolja.
 • a felülhitelesítést a kibocsátó ország Külügyminisztériuma végzi, és Romániának az adott országbeli Nagykövetsége/Konzuli Hivatala, vagy a kibocsátó ország Külügyminisztériuma, és az adott ország romániai Nagykövetsége/Konzuli Hivatala és Románia Külügyminisztériuma; mindazon országok esetén ahol Romániának nincsen diplomáciai képviselete, vagy amelyek nem rendelkeznek romániai diplomáciai képviselettel, a tanulmányi okmányokra a kibocsátó ország tanügyminisztériumának és a külügyminisztériumának jóváhagyása kerül.
 • a felülhitelesítés alóli felmentés megengedett a törvény értelmében, egy nemzetközi egyezmény alapján, amelynek Romániai is részese, vagy kölcsönösségi alapon.

A 2023–2024-es egyetemi tanévre szóló felvételi esetén a következő módszertani előírások alkalmazandóak:  Metodologie privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, începând cu an universitar 2017 – 2018, aprobată prin Ordin Comun MEN nr. 3900/2017, MAE nr. A10/2046/26.05.2017, MRP nr. C/129/07.06.2017, publicată în Monitorul Oficial (partea I) nr. 628/02 august 2017. [A határon túli román nemzetiségű jelentkezők romániai állami felsőoktatási beiskolázására vonatkozó módszertana, a 2017–2018-as egyetemi tanévtől kezdődően, jóváhagyva a Nemzeti Oktatási Minisztérium 3900/2017-es számú, a Nemzeti Oktatási Minisztérium A10/2046/26.05.2017-es számú, a Határon Túli Románok Minisztériuma C/129/07.06.2017-es számú Közös Rendelete alapján, amely Románia Hivatalos Közlönyének (I. rész) 2017. augusztus 2-i 628-as számában jelent meg.]

BEIRATKOZÁSI DÍJAK

Románia, az Európai Unió; az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség állampolgárai számára

Más országokból érkező állampolgárok számára

A doktori felvételi díját az iratkezelési és a beiratkozási díj képezi.

Kifizetési lehetőségek:

 1. Bármelyik postahivatalnál, fizetési megbízással, számlaszám: RO35TREZ21620F330500XXXX, Banca Naţională Trezoreria Cluj;
 2. A BBTE pénztáránál, str. I.C. Brătianu (Király utca) 14. szám, hétfőtől–péntekig, naponta 10:00 és 14:00 óra között (szombat és vasárnap: zárva)
 3. Fizetési meghagyással, bármelyik banknál, számlaszám: RO35TREZ21620F330500XXXX, számlatulajdonos: Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca, Banca Naţională Trezoreria Cluj. BBTE adószáma: 4305849.

A nyugtára rá kell írni a jelentkező nevét, valamint az alábbi megjegyzést: „Taxă procesare şi taxă înscriere admitere doctorat, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de …”. (azaz: „Iratkezelési és beiratkozási díj, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, … Kar”, és a Doktori Tanulmányok Intézetéhez leadott dossziéhoz kell mellékelni. A felvételire való beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat tartalmazó iratcsomókat a Doktori Tanulmányok Intézetének titkárságán kell leadni (Universității/ Egyetem utca, 7–9., I. emelet, 22-es ajtó) a fenti órarend szerint. FONTOS! A 2023/2024-as egyetemi tanévre vonatkozó 4369/13.07.2017. számú tanügyminisztériumi rendelet szerint a román állam által felajánlott ösztöndíjra jelöltek: a határon túli román nemzetiségűek, a kétoldalú együttműködési dokumentumoknak megfelelő külföldi állampolgárok, a román állam egyoldalú javaslatának, a Külügyminisztérium, az Üzleti Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Vállalkozási Minisztérium és a Nemzeti Oktatási Minisztérium javaslatának megfelelő jelentkezők mentesülnek a beiratkozási díjak, az iratkezelési, a regisztrációs, a román nyelvtudás felmérésére vonatkozó, a doktori felvételi vizsga díjai és a szakspecifikus készségek felmérésére vonatkozó díjak megfizetése alól.

A felvételi vizsgára való beiratkozáshoz szükséges dokumentumok (a határon túli román nemzetiségű jelentkezők esetén)

A határon túli román jelentkezőknek az alábbi dokumentumokat kell benyújtaniuk:

 1. A későbbi doktori irányító által aláírt elvi beleegyezés;
 2. Egyetértési nyilatkozat a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban;
 3. Beiratkozási lap (típuskérvény) és Melléklet, amelyeket a admitere.ubbcluj.ro online beiratkozási felületről kell letölteni;
 4. Curriculum Vitae (szakmai önéletrajz);
 5. Megjelent tudományos publikációk jegyzéke (amennyiben vannak);
 6. Születési anyakönyvi kivonat (fénymásolat és román vagy nemzetközileg használt idegen nyelvű hiteles fordítás, a Romániában végzett tanulmányok esetén az eredeti dokumentumok bemutatása, az eredetivel való egyezés megállapítása céljából);
 7. Érettségi oklevél (fénymásolat és román vagy nemzetközileg használt idegen nyelvű hiteles fordítás, a Romániában végzett tanulmányok esetén az eredeti dokumentumok bemutatása, az eredetivel való egyezés megállapítása céljából);
 8. Egyetemi oklevél a hozzá tartozó mellékletekkel együtt, esetenként: törzskönyvi kivonat, illetve oklevélmelléklet (fénymásolat és román vagy nemzetközileg használt idegen nyelvű hiteles fordítás, a Romániában végzett tanulmányok esetén az eredeti dokumentumok bemutatása, az eredetivel való egyezés megállapítása céljából);
 9. Magiszteri oklevél a hozzá tartozó mellékletekkel együtt, esetenként: törzskönyvi kivonat, illetve oklevélmelléklet (fénymásolat és román vagy nemzetközileg használt idegen nyelvű hiteles fordítás, a Romániában végzett tanulmányok esetén az eredeti dokumentumok bemutatása, az eredetivel való egyezés megállapítása céljából);
 10. Igazolás a magiszteri képzésről azon hallgatók esetében, akik tanulmányaikat a 2018–2019-es egyetemi tanévben fejezik be (fénymásolat és román vagy nemzetközileg használt idegen nyelvű hiteles fordítás, a Romániában végzett tanulmányok esetén az eredeti dokumentumok bemutatása, az eredetivel való egyezés megállapítása céljából);
 11. Eredetiségi igazolás, eredetiben, mindazon oklevelek esetén, amelyeket 2008 előtt állítottak ki a Moldovai Köztársaságban (az eredetiségről szóló igazolást a Moldovai Köztársaság Tanügyminisztériuma bocsátja ki)
 12. Házassági anyakönyvi kivonat – csak abban az esetben, ha a házasságkötés után névváltoztatás történt (fénymásolat és román vagy nemzetközileg használt idegen nyelvű hiteles fordítás, a Romániában végzett tanulmányok esetén az eredeti dokumentumok bemutatása, az eredetivel való egyezés megállapítása céljából);
 13. A névváltoztatásról szóló közigazgatási dokumentum (fénymásolat és román vagy nemzetközileg használt idegen nyelvű hiteles fordítás, a Romániában végzett tanulmányok esetén az eredeti dokumentumok bemutatása, az eredetivel való egyezés megállapítása céljából);
 14. A tanulmányok egyenértékűsítését igazoló bizonyítvány. A külföldön elvégzett tanulmányok honosítása egyenértékűsítési bizonyítvány alapján történik, amelyet az Országos Oklevél-honosító Központ bocsát ki (Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED).
 15. az útlevél/személyazonossági igazolvány egyszerű fénymásolata;

A román kulturális identitásra/hovatartozásra vonatkozó nyilatkozat

További, részletes tudnivalók érhetők el a következő román nyelvű felvételi oldalon: Admitere