Szakterületek listája

A doktori képzés szakterületeit az

határozta meg, és a szakterületek elnevezésére vonatkozó legutóbbi áttekintés a

alapján történt. Ennek értelmében a doktori képzés szakterületeinek elnevezése közötti megfeleltetést a

szabályozta.

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem a következő szakterületeken indít doktori képzést: (24 pont magyarul)

SZAKTERÜLETEK
1. Biológia 12. Fizika 23. Szociológia
2. Kémia 13. Földrajz 24. Környezettudományok
3. Kibernetika és statisztika 14. Geológia 25. Testnevelés- és sporttudomány (korábbi megnevezése: Az emberi
mozgáskészség tudománya. Testnevelés és sport)
4. Filmezés és a media 15. Informatika 26. Közigazgatásitudományok
5. Könyvelés 16. Vegyészmérnöki 27. Kommunikációtudományok
6. Jogtudomány 17 Történelem 28. Neveléstudományok
7. Közgazdaságtan 18. Menedzsment 29. Politikatudományok
8. Nemzetközi gazdaságtan és ügyletek 19. Marketing 30. Színház és színművészet
9.

Bölcsészettudomány

20. Matematika 31. Teológia
10. Filozófia 21. Pszichológia
11. Pénzügy 22. Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok