Domeniile de doctorat

Domeniile de studii universitare de doctorat au fost stabilite prin:

Corespondența între denumirile domeniilor de doctorat, așa cum au fost ele publicate în diferitele documente legislative, a fost reglementată prin:

Ultima revizuire a denumirii acestor domenii a fost făcută prin:

Universitatea Babeş-Bolyai organizează studii universitare de doctorat în următoarele domenii:

DOMENIILE DE DOCTORAT
1. Biologie 12. Fizică 23. Sociologie
2. Chimie 13. Geografie 24. Știința mediului
3. Cibernetică și statistică 14. Geologie 25. Știința sportului și educației fizice
(denumiri anterioare:
Științele motricității umane,
Educație fizică și sport)
4. Cinematografie și media 15. Informatică 26. Științe administrative
5. Contabilitate 16. Inginerie chimică 27. Științe ale comunicării
6. Drept 17. Istorie 28. Științe ale educației
7. Economie 18. Management 29. Științe politice
8. Economie și afaceri internaționale 19. Marketing 30. Teatru și artele spectacolului
9. Filologie 20. Matematică 31. Teologie
10. Filosofie 21. Psihologie 32. Inginerie mecanica (in Centrul Univesitar UBB din Resita)
11. Finanțe 22. Relații internationale și studii europene