Domeniile de doctorat

Domeniile de studii universitare de doctorat au fost stabilite prin:

Corespondența între denumirile domeniilor de doctorat, așa cum au fost ele publicate în diferitele documente legislative, a fost reglementată prin:

Ultima revizuire a denumirii acestor domenii a fost făcută prin:

HOTĂRÂREA CONSILIULUI ARACIS NR . 81/H/29.07.2022 privind acreditarea domeniului de doctorat Informatica economica:

Universitatea Babeş-Bolyai organizează studii universitare de doctorat în următoarele domenii:

DOMENIILE DE DOCTORAT
1. Biologie 12. Geografie 23. Relații internaționale și studii europene
2. Chimie 13. Geologie 24. Sociologie
3. Cibernetică și statistică 14. Informatică 25. Știința mediului
4. Cinematografie și media 15. Informatică economică 26. Știința sportului și educației fizice
(denumiri anterioare:
Științele motricității umane,
Educație fizică și sport)
5. Contabilitate 16. Inginerie chimică 27. Științe administrative
6. Drept 17. Inginerie mecanică 28. Științe ale comunicării
7. Economie 18. Istorie 29. Științe ale educației
8. Filologie 19. Management 30. Științe politice
9. Filosofie 20. Marketing 31. Teatru și artele spectacolului
10. Finanțe 21. Matematică 32. Teologie
11. Fizică 22. Psihologie