Ordine ale ministrului educaţiei

Ordin Nr. 5648 din 13 decembrie 2013 pentru modificarea art. 3 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5691/2011 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare și a modelului Cererii-tip pentru susținerea tezei de abilitare
Ordin Nr. 5364 din 29 octombrie 2013 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară bazată pe excelență a instituțiilor de învățământ superior de stat din România pentru anul 2013
Ordin Nr. 3504 din 12 martie 2012 privind aprobarea Regulamentului de functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare in vederea validarii tezelor de doctorat
Ordin Nr. 5691 din 13 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare in vederea evaluarii tezelor de abilitare si a modelului Cererii-tip pentru sustinerea tezei de abilitare
Ordin Nr. 5690 din 13 octombrie 2011 privind dobândirea automată a calității de conducător de doctorat în România pentru persoanele care au obținut această calitate în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană
Ordin Nr. 4061 din 15 aprilie 2011 privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2011-2012
Ordin nr. Nr. 4491 din 6 iulie 2005 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat începând cu anul universitar 2005/2006