Conducătorii de doctorat

Conducătorii de doctorat din Universitatea Babeş-Bolyai sunt fie profesori universitari sau cercetători ştiinţifici gradul I care au obţinut dreptul de conducere de doctorat înaintea intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, fie cadre didactice sau cercetători ştiinţifici care au obţinut atestatul de abilitare şi calitatea de conducător de doctorat în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Toţi conducătorii de doctorat s-au distins prin originalitatea şi relevanţa contribuţiilor lor academice, ştiinţifice şi profesionale.

Atestatul de abilitare şi calitatea de conducător de doctorat se acordă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, la propunerea preşedintelui Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certifcatelor Universitare (CNATDCU) înaintate după susţinerea publică şi acceptarea tezei de abilitare elaborate de candidat. Pot susţine teza de abilitare numai persoanele care deţin titlul de doctor în ştiinţă şi care îndeplinesc standardele minimale, necesare şi obligatorii, adoptate prin ordine de ministru.

Specialiştii care au obţinut calitatea de conducător de doctorat într-o altă ţară a Uniunii Europene, a Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană dobândesc automat calitatea de conducător de doctorat în România, pe baza metodologiei aprobate prin Ordinul nr. 5690/2011 al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

  1. ABILITAREA
  2. SUSȚINERILE PUBLICE ALE TEZELOR DE ABILITARE
  3. ORDINELE DE ACORDARE A ATESTATULUI DE ABILITARE ŞI A CALITĂŢII DE CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
  4. COMPONENȚA DOSARULUI DE COOPTARE ÎNTR-O ȘCOALĂ DOCTORALĂ
  5. LISTA CONDUCĂTORILOR DE DOCTORAT LA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI (după domenii)
  6. LISTA CONDUCĂTORILOR DE DOCTORAT LA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI (după facultăţi)