Reglementări ale Universităţii Babeş-Bolyai

 

HS nr. 79 din 10.06.2024 referitoare la aprobarea Metodologiei privind alegerea membrilor și desemnarea directorului CSUD UBB HS nr. 79 din 10.06.2024 referitoare la aprobarea Metodologiei privind alegerea membrilor și desemnarea directorului CSUD UBB
HS nr. 78 din 10.06.2024 referitoare la aprobarea Regulamentului UBB de abilitare HS nr. 78 din 10.06.2024 referitoare la aprobarea Regulamentului UBB de abilitare
HS nr. 62 din 15.04.2024 privind modificarea Regulamentului de organizare și desfășurare a studiilor de doctorat HS nr. 62 din 15.04.2024 privind modificarea Regulamentului de organizare și desfășurare a studiilor de doctorat
HS nr. 28 din 19.02.2024 privind aprobarea calendarului și Metodologiei de admitere la studiile de doctorat în anul univ. 2024-2025 HS nr. 28 din 19.02.2024 privind aprobarea calendarului și Metodologiei de admitere la studiile de doctorat în anul univ. 2024-2025
Hotărâre nr. 10418 din 26.07.2023 privind acordarea unor burse doctorale pentru cetățeni străini oferite de UBB Hotărâre nr. 10418 din 26.07.2023 privind acordarea unor burse doctorale pentru cetățeni străini oferite de UBB
HS nr. 36 privind aprobarea calendarului și Metodologiei de admitere la studiile de doctorat în anul universitar 2023-2024

 

Anexa la HS nr. 36 privind aprobarea Metodologia de admitere la studiile de doctorat în anul universitar 2023-2024

 

Anexa la HS nr. 36 Calendarul de admitere la studii de doctorat sesiunea 2023

HS nr. 36 privind aprobarea calendarului și Metodologiei de admitere la studiile de doctorat în anul universitar 2023-2024

 

Anexa la HS nr. 36 privind aprobarea Metodologia de admitere la studiile de doctorat în anul universitar 2023-2024

 

Anexa la HS nr. 36 Calendarul de admitere la studii de doctorat sesiunea 2023

HS nr. 35 din 20.03.2023 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat

 

Regulamentului de organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat după HS nr. 35 din 20.03.2023

HS nr. 35 din 20.03.2023 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat

 

Regulamentului de organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat după HS nr. 35 din 20.03.2023

HS nr. 34 privind aprobarea actualizării Metodologiei de admitere la studiile de doctorat 2022

 

Anexa la HS nr. 34 privind aprobarea actualizării Metodologiei de admitere la studiile de doctorat 2022

HS nr. 34 privind aprobarea actualizării Metodologiei de admitere la studiile de doctorat 2022

 

Anexa la HS nr. 34 privind aprobarea actualizării Metodologiei de admitere la studiile de doctorat 2022

HS nr. 70 din 20.06.2022 Metodologia de organizare a alegerilor și desemnare a membrilor comisiilor școlilor doctorale

 

Anexa la HS nr. 70 aprobare Metodologie de organizare a alegerilor și desemnare a membrilor consiliilor școlilor doctorale

HS nr. 70 din 20.06.2022 Metodologia de organizare a alegerilor și desemnare a membrilor comisiilor școlilor doctorale

 

Anexa la HS nr. 70 aprobare Metodologie de organizare a alegerilor și desemnare a membrilor consiliilor școlilor doctorale

HS nr. 52 privind modificarea criteriilor de implementare a Doctoratului European la UBB

 

Anexa la HS nr. 52 privind modificarea criteriilor de implementare a Doctoratului European la UBB

HS nr. 52 privind modificarea criteriilor de implementare a Doctoratului European la UBB

 

Anexa la HS nr. 52 privind modificarea criteriilor de implementare a Doctoratului European la UBB

Regulamentul nr. 483/2020 modificat și completat prin HS 33/14.03.2022 regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat în Universitatea Babeș-Bolyai,  anexă la Carta Universității Babeş-Bolyai,  adoptat  de către Senatul Universității Babeş-Bolyai prin hotărârea 483 din 13. 01. 2020, modificat și completat prin HS 33/14.03.2022
Hotărârea Senatului nr. 33 din 14.03.2022 privind aprobarea modificărilor la Regulamentul UBB de organizare și desfășurare a studiilor de doctorat
Hotărârea Senatului Nr. 18 din 18 februarie 2022 referitoare la aprobarea modificării Regulamentului UBB privind susținerea publică a tezelor de abilitare și cooptarea conducătorilor de doctorat
Hotărârea Senatului nr. 1 privind Strategia de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat

 

Anexa la HS nr. 1 privind Strategia de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat

Hotărârea Senatului nr. 1 privind Strategia de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat

 

Anexa la HS nr. 1 privind Strategia de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat

Hotărârea Senatului nr. 155 privind înființarea Biroului de asigurare a integrității și calității doctoratelor Hotărârea Senatului nr. 155 privind înființarea Biroului de asigurare a integrității și calității doctoratelor
Hotărârea Senatului nr. 119 privind realizarea analizei de similitudini la școlile doctorale /23 septembrie 2021 Hotărârea Senatului nr. 119 privind realizarea analizei de similitudini la școlile doctorale /23 septembrie 2021
Anexa-la-HS-nr.-46-Anexa-3-la-Regulamentul-UBB-de-organizare-și-desfășurare-a-studiilor-de-doctorat Anexa-3-la-Regulamentul-UBB-de-organizare-și-desfășurare-a-studiilor-de-doctorat
Regulamentul nr. 483/2020 modificat și completat prin HS nr. 46/19 .04.2021 regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat în Universitatea Babeș-Bolyai,  anexă la Carta Universității Babeş-Bolyai,  adoptat  de către Senatul Universității Babeş-Bolyai prin hotărârea 483 din 13. 01. 2020, modificat și completat prin HS nr. 46/19 .04.2021
Anexa 4 la Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor de doctorat Anexa 4 la Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor de doctorat la Universitatea BabeșBolyai aprobata prin HS nr. 5939/16.04.2020 – Procedură de susținere publică a expunerilor orale în regim online
 Regulamentul actualizat nr. 483 din 13 ianuarie 2020 regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat în Universitatea Babeș-Bolyai,  anexă la Carta Universității Babeş-Bolyai,  adoptat  de către Senatul Universității Babeş-Bolyai prin hotărârea 483 din 13. 01. 2020
Procedura de susținere online a tezelor de doctorat Procedura de susținere online a tezelor de doctorat în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB numărul 5939 din 16 aprilie 2020

Completare la Anexa 3: HS-nr.-11669-privind-completarea-Anexei-3-a-Regulamentului-de-organizare-și-desfășurare-a-studiilor-de-doctorat-la-UBB

Procedura de susținere publică a tezei de abilitare în regim online. în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB Nr. 5940/16.04.2020
Procedura privind incheierea acordurilor de cotutela Procedura privind incheierea acordurilor de cotutela in cadrul studiilor universitare de doctorat din IOSUD – UBB, parobata prin Hotararea CA nr. 8350/22 iunie 2020
Hotărâre nr. 5654/ 6 aprilie 2020 Hotărâre privind distribuția grantului doctoral pe categorii de cheltuieli începând cu anul universitar 2019 – 2020
Completare la Hotărârea CSUD nr. 12327/29.06.2016 din 8 martie 2017 procedura actualizată privind generarea și analiza Raportului de Similitudine
Hotărâre nr. 12327 din 29 iun. 2016 a CSUD, cu privire la aprobarea Procedurii privind generarea și analiza Raportului de similitudine
Hotărâre nr. 7269 din 21 apr. 2016 a CSUD, referitoare la unele măsuri necesare pentru implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului României Nr. 134/2016 și Ordinului MENCȘ Nr. 3482 din 24 martie 2016. (A se consulta și Anexa la OMENCȘ Nr. 3482/2016)
Hotărâre nr. 7064 din 19 apr. 2016 a Consiliului de Administrație al Universității Babeș-Bolyai privind adoptarea Fișei de lichidare pentru studenții-doctoranzi
Hotărâre nr. 5100 din 21 mar. 2016 a CSUD, referitoare la unele măsuri necesare pentru implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului României Nr. 134/2016
Hotărâre nr. 19300 din 13.07.2015 a Senatul Universității Babeș-Bolyai, privind aprobarea modificarii Art. 72 din Regulamentul Universității Babeș-Bolyai de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat, nr. 23160 din 21 octombrie 2011
Metodologie nr. 9665 din 16 apr. 2015 de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeş – Bolyai, pentru anul 2015
Hotărâre nr. 5210 din 16 mar. 2015 a Consiliului de Administrație al Universității Babeș-Bolyai privind taxa de abilitare pentru angajații cu funcția de bază în UBB
Regulamentul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca privind abilitarea aprobat de Senat prin Hotărârea Nr. 4665/09.03.2015
Hotărâre nr. 2450 din 9 feb. 2015 a Consiliului de Administrație al UBB privind finanțarea studiilor doctorale
Decizie nr. 785 din 19 ian. 2015 a CSUD, referitoare la creșterea vizibilității tezelor de doctorat susținute la UBB (cuvinte cheie și rezumat scurt)
Lista actualizată a documentelor necesare pentru susținerea publică a tezei în conformitate cu Codul studiilor universitare de doctorat (HG681/2011), cu Regulamentul intern de funcționare a CNATDCU din 22.10.2012 și cu Decizia nr. 785 din 19 ian. 2015 a CSUD din UBB
Hotărâre nr. 28035 din 20 oct. 2014 a CSUD, referitoare la forma studiilor de doctorat pentru candidații care au participat la admiterea 2014
Decizie nr. 22150 din 8 septembrie 2014 a CSUD, de modificare a Deciziei CSUD nr. 2498 din 10 feb. 2014, cu referire la numirea directorilor de școli doctorale in UBB
Metodologie nr. 12859 din 26 mai 2014 de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș – Bolyai, pentru anul 2014
Hotărâre nr. 10490 din 28 aprilie 2014 a Consiliului de administrație, privind participarea studenților-doctoranzi înmatriculați la UBB la burse POSDRU în proiectele de burse doctorale implementate de alte instituții
Decizie nr. 8673 din 14 aprilie 2014 a CSUD, referitoare la documentele necesare pentru înființarea unei școli doctorale
Decizie nr. 8650 din 14 aprilie 2014 a CSUD, referitoare la modalitatea de distribuire a granturilor pe conducători de doctorat, pentru admiterea 2014 precum și la modalitatea de valorificare a rezultatelor știintifice obținute de studenții-doctoranzi
Decizie nr. 2498 din 10 februarie 2014 a CSUD, referitoare la formele de constituire a școlii doctorale precum și la unele activități din cadrul școlilor doctorale ale UBB
Hotărâre nr. 12.294 din 3 iunie 2013 a CA privind termenul de susținere publică a tezelor de doctorat ale doctoranzilor bursieri POSDRU înmatriculaţi în 2010.
Metodologie nr. 11556 din 27 mai 2013 de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș – Bolyai, pentru anul 2013
Decizie Nr. 5955 din 25 martie 2013 a Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD), privind circuitul propunerilor de membri în comisiile de îndrumare ale studenților-doctoranzi
Hotărâre Nr. 94/SEN din 4 februarie 2013 a Senatul Universității Babeș-Bolyai, privind aprobarea modificarii Regulamentului Universității Babeș-Bolyai de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat, nr. 23160 din 21 octombrie 2011
Decizie nr. 26512 din 03 septembrie 2012  a CSUD, referitoare la numirea directorilor din cadrul școlilor doctorale ale UBB
Decizie nr. 22578 din 16 iulie 2012 a Rectorului UBB, referitoare la numirea unora din membrii CSUD
METODOLOGIE DE ORGANIZARE A ALEGERILOR și desemnare a membrilor Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD)

 

Hotărâre Nr. 35/SEN/02. 05. 2012

aprobată de Senatul UBB la 02 mai 2012
METODOLOGIE DE DESFĂȘURARE a concursului pentru funcția de director al Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) de la I.O.S.U.D. Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

 

Anexa 1 (DECLARAŢIE privind depunerea candidaturii)

aprobată de Senatul UBB la 02 mai 2012
Regulamentul Nr. 10413 din 4 aprilie 2012 de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș-Bolyai, aplicabile în anul 2012
Hotărâre Nr. 15985 din 22 iulie 2011 a Senatului Universității Babeș-Bolyai din 22 iulie 2011, privind taxele de școlarizare pentru anul universitar 2011/2012
Hotărâre Nr. 15972 din 22 iulie 2011 aprobată de Senatul Universității Babeș-Bolyai din 22 iulie 2011, privind derularea programului de studii doctorale pentru doctoranzii POSDRU după încheierea proiectelor
Hotărâre Nr. 23212 din 16 noiembrie 2010 aprobată de Senatul Universității Babeș-Bolyai din 19 noiembrie 2011, privind taxele de școlarizare în situaţii speciale, în completarea Hotărârii Senatul Universității Babeș-Bolyai nr. 23.097/03.05.2010