Formulare

Formulare pentru concursul de admitere la doctorat

 1. Fişa de înscriere la concursul de admitere:
 2. Proces-verbal de la proba de specialitate
 3. Cererea pentru recunoaştere în vederea admiterii la studii de doctorat, destinată cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European respectiv care sunt din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene.
 4. Formular pentru emiterea scrisorii de acceptare la studii, destinat cetăţenilor din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, respectiv care nu sunt din Confederaţia Elveţiană
 5. Declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor personale 

Formulare pentru înmatricularea la doctorat

 1. Propunere comisie de îndrumare a studentului-doctorand (formular retras: comisia de îndrumare se comunică directorului de școală doctorală și se evidențiază în statul de funcții)
 2. Planul studiilor universitare de doctorat
 3. Contractul de studii universitare de doctorat 2022 (corespunzător fiecărui domeniu de doctorat):
  Biologie Chimie Cibernetică și statistică Cinematografie și media Contabilitate Drept Economie Filologie Filosofie Finanțe
  Fizică Geografie Geologie Informatică Inginerie chimică Istorie Management Marketing Matematică Psihologie
  Relații internationale și studii europene Sociologie Știința mediului Știința sportului și educației fizice Științe administrative Științe ale comunicării Științe ale educației Științe politice Teatru și artele spectacolului Teologie
  Inginerie mecanica Informatică economică

Formulare din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate

Formulare din programul individual de cercetare stiintifica / creatie artistică

Doctoratul european:

Formulare pentru susținerea publică a tezei de doctorat

Formulare pentru abilitare

Template cereri pe parcursul studiilor doctorale

Diverse