Formulare

Formulare pentru concursul de admitere la doctorat

  1. Fişa de înscriere la concursul de admitere:
  2. Proces-verbal de la proba de specialitate
  3. Cererea pentru recunoaştere în vederea admiterii la studii de doctorat, destinată cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European respectiv care sunt din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene.
  4. Formular pentru emiterea scrisorii de acceptare la studii, destinat cetăţenilor din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, respectiv care nu sunt din Confederaţia Elveţiană
  5. Declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor personale
  6. Cerere de înscriere pentru candidații de etnie romă

Formulare pentru înmatriculare

Formulare din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate

Formulare din programul individual de cercetare stiintifica / creatie artistică

Doctoratul european:

Formulare pentru susținerea publică a tezei de doctorat

Formulare pentru abilitare

Template cereri pe parcursul studiilor doctorale

Diverse

BAICD