Formulare

Formulare pentru concursul de admitere la doctorat

  1. Fişa de înscriere la concursul de admitere:
  2. Proces-verbal de la proba de specialitate
  3. Cererea pentru recunoaştere în vederea admiterii la studii de doctorat, destinată cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European respectiv care sunt din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene.
  4. Formular pentru emiterea scrisorii de acceptare la studii, destinat cetăţenilor din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, respectiv care nu sunt din Confederaţia Elveţiană
  5. Declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor personale
  6. Cerere de înscriere pentru candidații de etnie romă

Formulare pentru înmatricularea la doctorat

Există posibilitatea ca formularele de mai jos să sufere modificări ulterioare (prin acte adiționale) ca urmare a implementării noilor reglementări în domeniul învățământului superior.

  1. Planul de studii: Link
  2. Contractele de studii:
Nr. crt.
Facultate
Scoală Doctorală
Domeniu
Link

1.

Biologie și Geologie

Biologie integrativă

Biologie

Link

Geologie

Geologie

Link

2.

Chimie și Inginerie Chimică

Chimie

Chimie

Link

Inginerie Chimică

Inginerie Chimică

Link

3.

Drept

Drept

Drept

Link

4.

Educație Fizică și Sport

Educație Fizică și Sport

Știința sportului și educației fizice

Link

5.

Fizică

Fizică

Fizică

Link

6.

Geografie

Geografie

Geografie

Link

7.

Inginerie

Inginerie

Inginerie mecanică

Link

8.

Istorie și Filosofie

Filosofie

Filosofie

Link

Istorie. Civilizație. Cultură

Istorie

Link

Relații internaționale și studii de securitate

Istorie

Link

Relații internaționale și studii europene

Link

Sociologie

Link

Studii de populație și istoria minorităților

Istorie

Link

9.

Litere

Studii de Hungarologie

Filologie

Link

Studii lingvistice și literare

Filologie

Link

10.

Matematică și Informatică

Matematică și Informatică

Matematică

Link

Informatică

Link

11.

Psihologie și Științe ale Educației

Didactica. Traditie, Dezvoltare, Inovatie

Științe ale educației

Link

Educație, Reflecție, Dezvoltare

Științe ale educației

Link

Psihodiagnostic și intervenții psihologice validate științific

Psihologie

Link

Psihologie cognitivă aplicată

Psihologie

Link

12.

Sociologie și Asistență Socială

Sociologie

Sociologie

Link

13.

Studii Europene

Relații Internaționale și Studii Europene conform OM 4149/2023 din 8 mai 2023 a fost schimbată vechea denumire Paradigmă europeană

Istorie

Link

Relații internaționale și studii europene

Link

Sociologie

Link

Științe politice

Link

14.

Ştiința și Ingineria Mediului

Știința mediului

Știința mediului

Link

15.

Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

SEGA

Cibernetică și statistică

Link

Contabilitate

Link

Economie

Link

Economie și afaceri internaționale

Finanțe

Link

Informatică economică

Link

Management

Link

Marketing

Link

16.

Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

Administrație și Politici publice

Finanțe

Link

Științe administrative

Link

Comunicare, relații publice și Publicitate

Marketing

Link

Științe ale comunicării

Link

Științe politice

Link

Științe politice și ale Comunicării

Științe ale comunicării

Link

Științe politice

Link

17.

Teatru și Film

Teatru și Film

Cinematografie și media

Link

Teatru și artele spectacolului

Link

18.

Teologie Ortodoxă

Teologie Ortodoxă ”Isidor Todoran”

Teologie

Link

19.

Teologie Reformată și Muzică

Ecumene

Filosofie

Teologie

Link

20.

Teologie Romano-Catolică

Religie, cultură, societate

Teologie

Link

Formulare din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate

Formulare din programul individual de cercetare stiintifica / creatie artistică

Doctoratul european:

Formulare pentru susținerea publică a tezei de doctorat

Formulare pentru abilitare

Template cereri pe parcursul studiilor doctorale

Diverse