Lista conducătorilor de doctorat din UBB care se pot regăsi ca membri în comisiile de abilitare

Fișier MS Excel cuprinzînd persoanele cu drept de a conduce doctorate în Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca. Ele se pot regăsi în propunerile universităților referitoare la componența comisiilor de abilitare, ce se trimit către CNATDCU pentru numire (document redactat în temeiul Art. 34 b) din Anexa 1 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5229 din 2020) (situație la 1 iulie 2021).