Lista conducătorilor de doctorat din UBB care se pot regăsi ca membri în comisiile de abilitare

Fișier MS Excel cuprinzînd persoanele cu drept de a conduce doctorate în Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca. Ele se pot regăsi în propunerile universităților din România, referitoare la componența comisiilor de abilitare, ce se trimit către CNATDCU pentru numire. Documentul este redactat în temeiul Art. 34 b) din Anexa 1 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5229 din 2020 (situație la 1 noiembrie 2023).