Hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului României

Hotărâre Nr. 580 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014
Hotărâre Nr. 493 din 17 iulie 2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014
Hotărâre Nr. 1169 din 29 septembrie 2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat
Hotărâre Nr. 567 din 15 iunie 2005 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 540/2005, privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat
Hotărâre Nr. 37 din 25 ianuarie 1999 privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului