Reglementări ale Universităţii Babeş-Bolyai

Regulament doctorat 2017 al Universităţii Babeş-Bolyai de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat
Adresa CSUD nr.3836/2015 referitoare la abilitare
Hotărâre nr. 15354 din 1 iulie 2013 a Consiliului de Administratie, privind taxa de abilitare
Hotărâre nr. 2110 + 3440 din februarie 2013 a Consiliului de Administratie, referitoare la sustinerea tezelor de abilitare
Hotărârea Senatului UBB nr. 152/SEN/22.06.2012 cu referire la finalizarea programului de studii doctorale de către doctoranzii POSDRU înmatriculaţi în 2009
Hotărâre Nr. 23198 din 11 iunie 2009 pentru modificarea Regulamentului Universităţii Babeş-Bolyai de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat
Regulamentul Nr. 14385 din 31 octombrie 2005 al Universităţii Babeş-Bolyai de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat
Regulamentul Nr. 4379 din14 aprilie 2003 al Universităţii Babeş-Bolyai privind studiile doctorale
Hotărâre Nr. 20054 din 7 mai 2001 privind durata doctoratului