Abilitarea

COMPONENȚA DOSARULUI DE ABILITARE

Generalități și formulare
Abilitarea reprezintă certificarea calității unei persoane de a conduce lucrări de doctorat. Procedura de abilitare este descrisă în:

  1. Anexa 1 la Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Științifice (OMECS) nr. 3121/2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare
  2. Regulamentul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca privind abilitarea, aprobat de Senat prin Hotărârea Nr. 4665/09.03.2015 și actualizat prin Hotărârea Nr. 5940/16.04.2020 cu Procedura de susținere publică a tezei de abilitare în regim online.
  3. Adresa MECS nr.29466/2015 cu precizari referitoare la abilitare

Standardele minimale stabilite de CNATDCU si aprobate prin ordin de ministru sunt publicate la adresa de Internet Posturi didactice și de cercetare – perioada nedeterminată.
Domeniile de doctorat în care se organizează studii la UBB se găsesc în meniul Domeniile de Doctorat , iar Școlile Doctorale se găsesc în meniul Școlile Doctorale.

COMPONENȚA DOSARULUI DE ABILITARE (lista se poate obține cu un click de mouse pe titlu)

Dosarele pentru candidatură la abilitare se depun la camera 27, etajul 2, în clădirea Echinox situată pe strada Universității nr. 7-9,
secretar Aurel Todoruț.

 

FORMULARE PENTRU ABILITARE

  1. destinate candidaților
  2. destinate consiliului școlii doctorale
  3. destinate membrilor din comisiile de abilitare
Dosare de abilitare aflate în evaluare la nivelul IOSUD
Susțineri publice
Ordinele de acordare a atestatului de abilitare şi a calităţii de conducător de doctorat