Abilitarea

În urma publicării în Monitorul Oficial al României nr. 783 din 27 august 2020 a Ordinului ministrului educației și cercetării 5229 din 17 august 2020, este abrogat Ordinul OMECS 3121/2015 și, ca atare, informațiile de mai jos nu mai sunt aplicabile în totalitatea lor persoanelor care nu și-au depus dosarul de abilitare până în 26 august 2020.

Un nou regulament și o metodologie de abilitare bazată pe recentul ordin de ministru vor fi publicate imediat după ce ele vor primi aprobarea din partea Senatului Universității.

Din noul ordin (Art.9 din Anexa 1) reiese că se păstrează, în linii generale, aceeași componență a dosarului de abilitare ca și cea de până acum. Ca atare, procesul de primire și evaluare a noilor dosare depuse începând cu 27 august 2020 nu are de ce să se oprească.

COMPONENȚA DOSARULUI DE ABILITARE în conformitate cu OMEC 5229-2020

Generalități și formulare
Abilitarea reprezintă certificarea calității unei persoane de a conduce lucrări de doctorat. Procedura de abilitare este descrisă în:

  1. Anexa 1 la Ordinul Ministrului Educației și Cercetării (OMEC) 5229 din anul 2020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum și la soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etichetă profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
  2. Anexa 1 la Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Științifice (OMECS) nr. 3121/2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare ABROGAT
  3. Regulamentul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca privind abilitarea, aprobat de Senat prin Hotărârea Nr. 4665/09.03.2015 și actualizat prin Hotărârea Nr. 5940/16.04.2020 cu Procedura de susținere publică a tezei de abilitare în regim online. REGULAMENTUL E ÎN CURS DE MODIFICARE ȘI ACTUALIZARE

Standardele minimale stabilite de CNATDCU si aprobate prin ordin de ministru sunt publicate la adresa de Internet Posturi didactice și de cercetare – perioada nedeterminată.
Domeniile de doctorat în care se organizează studii la UBB se găsesc în meniul Domeniile de Doctorat , iar Școlile Doctorale se găsesc în meniul Școlile Doctorale.

COMPONENȚA DOSARULUI DE ABILITARE (lista se poate obține cu un click de mouse pe titlu)

Dosarele pentru candidatură la abilitare se depun la camera 5, parter, în clădirea Echinox situată pe strada Universității nr. 7-9,
secretar Aurel Todoruț sau la Registratura din clădirea centrală a UBB, str. Kogălniceanu Mihail nr. 1.

FORMULARE PENTRU ABILITARE

  1. destinate candidaților
  2. destinate consiliului școlii doctorale
  3. destinate membrilor din comisiile de abilitare
Dosare de abilitare aflate în evaluare la nivelul IOSUD
Susțineri publice
Ordinele de acordare a atestatului de abilitare şi a calităţii de conducător de doctorat