Abilitarea

În Monitorul Oficial al României nr. 783 din 27 august 2020 a fost publicat Ordinul ministrului educației și cercetării 5229 din 17 august 2020. Ordinul OMECS 3121/2015 a fost abrogat. Ca atare, un nou regulament și o metodologie de abilitare bazată pe recentul ordin de ministru au fost aprobate de Senatul Universității, respectiv :
Anexa la Hotărârea Senatului (HS) nr. 18 privind Regulamentul UBB privind susținerea publică a tezelor de abilitare și cooptare conducători de doctorat

Modalitatea de susținere publică a examenului de abilitare în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022 în condițiile ridicării stării de alertă este descrisă în Hotărârea Consiliului de administrație al UBB 3185 din 25.03.2022.

COMPONENȚA DOSARULUI DE ABILITARE în conformitate cu OMEC 5229-2020

Generalități și formulare
Abilitarea reprezintă certificarea calității unei persoane de a conduce lucrări de doctorat. Procedura de abilitare este descrisă în:

  1. Anexa 1 la Ordinul Ministrului Educației și Cercetării (OMEC) 5229 din anul 2020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum și la soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etichetă profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
  2. Regulamentul Universității Babeș-Bolyai privind susținerea publică a tezelor de abilitare și cooptarea conducătorilor de doctorat (completat și republicat prin HS nr. 18/18.02.2022)

Standardele minimale stabilite de CNATDCU si aprobate prin ordin de ministru sunt publicate la adresa de Internet Posturi didactice și de cercetare – perioada nedeterminată.
Domeniile de doctorat în care se organizează studii la UBB se găsesc în meniul Domeniile de Doctorat , iar Școlile Doctorale se găsesc în meniul Școlile Doctorale.

COMPONENȚA DOSARULUI DE ABILITARE (lista se poate obține cu un click de mouse pe titlu)

Dosarele pentru candidatură la abilitare se depun la camera 5, parter, în clădirea Echinox situată pe strada Universității nr. 7-9,
secretar Aurel Todoruț sau la Registratura din clădirea centrală a UBB, str. Kogălniceanu Mihail nr. 1.

FORMULARE PENTRU ABILITARE

  1. destinate candidaților
  2. destinate consiliului școlii doctorale
  3. destinate membrilor din comisiile de abilitare
Dosare de abilitare aflate în evaluare la nivelul IOSUD
Susțineri publice
Ordinele de acordare a atestatului de abilitare