Abilitarea

În Monitorul Oficial al României nr. 236 din 20 martie 2024 a fost publicat Ordinul ministrului educației 3998 (OME 3998). Acest ordin abrogă Ordinul ministrului educației și cercetării 5229 din 17 august 2020. Ca atare, un nou regulament și o metodologie de abilitare bazată pe recentul ordin de ministru vor fi elaborate de UBB și aprobate de Senatul Universității. Până atunci, prevederile din Anexa la HS nr. 151 din 11.12.2023 cu referire la modificarea Regulamentului UBB privind susținerea publică a tezelor de abilitare și cooptare conducători de doctorat se pot aplica în măsura în care nu contravin celor din OME 3998.

COMPONENȚA DOSARULUI DE ABILITARE

Generalități și formulare
Abilitarea reprezintă certificarea calității unei persoane de a conduce lucrări de doctorat. Procedura de abilitare este descrisă în:

  1. Anexa la Ordinul ministrului educației 3998 din anul 2024 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a atestatului de abilitare ;
  2. Regulamentul Universității Babeș-Bolyai privind susținerea publică a tezelor de abilitare și cooptarea conducătorilor de doctorat.

Standardele minimale stabilite de CNATDCU si aprobate prin ordin de ministru sunt publicate la adresa de Internet Posturi didactice și de cercetare – perioada nedeterminată.
Domeniile de doctorat în care se organizează studii la UBB se găsesc în meniul Domeniile de Doctorat , iar Școlile Doctorale se găsesc în meniul Școlile Doctorale.

COMPONENȚA DOSARULUI DE ABILITARE (lista se poate obține cu un click de mouse pe titlu)

Dosarele pentru candidatură la abilitare se depun la Institutul de Studii Doctorale, situat la etajul 1 în clădirea Echinox de pe strada Universității nr. 7-9, sau la Registratura din clădirea centrală a UBB, str. Kogălniceanu Mihail nr. 1.

FORMULARE PENTRU ABILITARE

  1. destinate candidaților
  2. destinate consiliului școlii doctorale
  3. destinate membrilor din comisiile de abilitare
Dosare de abilitare aflate în evaluare la nivelul IOSUD
Susțineri publice
Ordinele de acordare a atestatului de abilitare