Susținerea publică a tezelor

 

Pregătirea şi desfăşurarea susţinerii publice a tezei de doctorat (în conformitate cu Codul studiilor universitare de doctorat)

List of documents required for the public defense 

Standardele de elaborare a tezelor de doctorat sunt descrise pe paginile de web ale școlilor doctorale din lista de aici