Susținerea publică a tezelor

Pregătirea şi desfăşurarea susţinerii publice a tezei de doctorat (în conformitate cu Codul studiilor universitare de doctorat)

Lista documentelor necesare pentru susţinerea publică (RO)

List of documents required for the public defense (EN)

Standardele de elaborare a tezelor de doctorat sunt descrise pe paginile de web ale școlilor doctorale din lista de aici