Susținerea publică a tezelor

În conformitate cu dispoziţiile tranzitorii ale Codului studiilor universitare de doctorat, studenţii-doctoranzi se împart în două categorii:

  1. Categoria I cuprinde acei studenţi-doctoranzi ale căror teze de doctorat au fost supuse analizei preliminare în cadrul catedrei sau al colectivului de cercetare până la 1 octombrie 2011 şi care au primit recomandarea de a fi susţinute public. În cadrul studiilor lor universitare de doctorat, studenţii-doctoranzi din această categorie mai au doar obligaţia de a susţine public teza de doctorat şi li se aplică, în continuare, dispoziţiile articolelor din Capitolul VIII al Hotărârii Guvernului României nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările ulterioare.
  2. Categoria II cuprinde studenţii-doctoranzi care nu fac parte din Categoria I. Acestor studenţi-doctoranzi li se aplică dispoziţiile Codului studiilor universitare de doctorat, inclusiv cele referitoare la susţinerea publică a tezelor de doctorat.

Începând cu 1 octombrie 2011, există deci două moduri de pregătire şi desfăşurare a susţinerii publice a tezei de doctorat. Ele sunt prezentate în secţiunile:

Pregătirea şi desfăşurarea susţinerii publice a tezei de doctorat (în conformitate cu Codul studiilor universitare de doctorat)

Pregătirea şi desfăşurarea susţinerii publice a tezei de doctorat (în conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 567/2005)