Doctoral studies constitute the third cycle of academic studies offered by Babeş-Bolyai University, with the purpose of expanding knowledge through original scientific research. Doctoral studies are organized as stipulated by the Government Decision No. 681/2011 regarding the approval of the Code of doctoral studies.
In most cases, they take up to three years. They include two components, carried out under the guidance of a doctoral supervisor from Babeş-Bolyai University: a programme based on advanced academic studies and an individual programme of scientific research or artistic creation. Upon completion of the doctoral studies, the doctoral student must publicly defend a thesis, named doctoral thesis. The doctoral thesis must prove the advanced scientific knowledge of the approached theme, and must comprise components of originality regarding the development or the solving of the theme, as well as methods for its scientific validation.
Teza de abilitare reprezintă lucrarea elaborată de o persoană care dorește să devină conducător de doctorat. O astfel de teză cuprinde principalele rezultate obținute în cercetarea științifică, relevante pentru domeniul de doctorat vizat, după conferirea titlului de doctor, precum și prezentarea domeniului științific, artistic, sportiv în care și-a dezvoltat cariera, perspectiva de evoluție în carieră și echipa formată. Abilitarea este reglementată prin Ordinul ministrului educatiei şi cercetarii ştiinţifice nr. 3121/2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare şi, in Universitatea noastră, prin Regulamentul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca privind susținerea publică a tezelor de abilitare și cooptarea conducătorilor de doctorat.

BBU organizes doctoral studies in the following fields of study:

 • Accounting
 • Biology
 • Chemical Engineering
 • Chemistry
 • Communication
 • Cybernetics and Statistics
 • Computer Science
 • Economics
 • Economics and International Affairs
 • Education Sciences
 • Environmental Sciences
 • Finance
 • Geography
 • Geology
 • History
 • International Relations and European Studies
 • Law
 • Management
 • Marketing
 • Mathematics
 • Philology
 • Philosophy
 • Sport and Physical Education Science (previous name: Sciences of Human Motricity, Physical Education and Sport)
 • Physics
 • Political Sciences
 • Psychology
 • Sociology
 • Theatre
 • Theology

UBB organizează susținerea tezelor:

Teze de abilitare

Abilitarea reprezintă certificarea calităţii unei persoane de a conduce lucrări de doctorat.


Pentru a se înscrie în procesul de acordare a atestatului de abilitare, candidatul trebuie să îndeplinească standardele minimale identice cu standardele de acordarea a titlului de profesor universitar, respectiv de CS I, stabilite de CNATDCU şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.


Atestatul de abilitare şi calitatea de conducător de doctorat este acordată prin Ordin al ministrului de resort, la propunerea de acordare a atestatului de abilitare de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU).

Detalii

Teze de doctorat

Susținerea publică a tezei de doctorat reprezintă finalizarea de către studentul-doctorand a ciclului 3 de studii universitare.


Teza de doctorat este rezultatul activității de cercetare sau de creație artistică desfăşurate de studentul-doctorand pe parcursul studiilor universitare de doctorat. Ea trebuie să respecte cerințele stabilite prin regulamentul şcolii doctorale.


Pe baza conținutului tezei de doctorat şi a susţinerii publice a acesteia se decide acordarea sau neacordarea titlului de doctor. Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului de resort după validarea tezei de doctorat de către Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.

Detalii