Doctoral studies constitute the third cycle of academic studies offered by Babeş-Bolyai University, with the purpose of expanding knowledge through original scientific research. Doctoral studies are organized as stipulated by the Government Decision No. 681/2011 regarding the approval of the Code of doctoral studies.
In most cases, they take up to three years. They include two components, carried out under the guidance of a doctoral supervisor from Babeş-Bolyai University: a programme based on advanced academic studies and an individual programme of scientific research or artistic creation. Upon completion of the doctoral studies, the doctoral student must publicly defend a thesis, named doctoral thesis. The doctoral thesis must prove the advanced scientific knowledge of the approached theme, and must comprise components of originality regarding the development or the solving of the theme, as well as methods for its scientific validation.
Teza de abilitare reprezintă lucrarea elaborată de o persoană care dorește să devină conducător de doctorat. O astfel de teză cuprinde principalele rezultate obținute în cercetarea științifică, relevante pentru domeniul de doctorat vizat, după conferirea titlului de doctor, precum și prezentarea domeniului științific, artistic, sportiv în care și-a dezvoltat cariera, perspectiva de evoluție în carieră și echipa formată. Abilitarea este reglementată prin Ordinul ministrului educatiei şi cercetarii ştiinţifice nr. 3121/2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare şi, in Universitatea noastră, prin Regulamentul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca privind susținerea publică a tezelor de abilitare și cooptarea conducătorilor de doctorat.

BBU organizes doctoral studies in the following fields of study:

 • Accounting
 • Administrative Sciences
 • Biology
 • Chemical Engineering
 • Chemistry
 • Cinematography and Media
 • Communication
 • Computer Science
 • Cybernetics and Statistics
 • Economic Computer Science
 • Economics
 • Education Sciences
 • Environmental Sciences
 • Finance
 • Geography
 • Geology
 • History
 • International Relations and European Studies
 • Law
 • Management
 • Marketing
 • Mathematics
 • Mechanical Engineering
 • Philology
 • Philosophy
 • Physics
 • Political Sciences
 • Psychology
 • Sociology
 • Sport and Physical Education Science (previous name: Sciences of Human Motricity, Physical Education and Sport)
 • Theatre and Performing Arts
 • Theology

BBU organizes thesis defense:

Habilitation theses

The habilitation confirms a person's ability to supervise doctoral dissertations.


In order to apply for obtaining the habilitation certificate, applicants must meet the minimum standards set for the position of university professor or scientific assistant level I according to the CNATCDU regulations, approved by decree of the Ministry of Education and Research.


The certificate of habilitation and the status of scientific supervisor of dissertations are granted by decree of the Ministry, based on the proposal of the Commission for the Recognition of University Titles, Diplomas and Certificates (CNATDCU).

Details

PhD theses

The public presentation and defence of a PhD thesis is in fact the culmination of 3 years of doctoral studies and research by a PhD student.


The PhD thesis is the result of the research or artistic creative activity carried out by the PhD student during the PhD studies. The thesis must be written in accordance with the requirements of the regulations of the PhD school.


On the basis of the content of the PhD thesis and its public defence, it is decided whether or not to award the PhD degree. The PhD degree is awarded by order of the relevant minister after validation of the PhD thesis by the National Council for the Accreditation of University Degrees, Diplomas and Certificates.

Details