Legi

Legea Nr. 2 din 9 ianuarie 2008 privind modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicate,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 21 din 11.01.2008
Legea Nr. 316 din 12 iulie 2006 pentru completarea art. 5 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, şi a art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor din alte ţări care studiazã pe cont propriu în România
Legea Nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare
Legea Nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic
Legea Nr. 84 din 24 iulie 1995 Legea învăţământului,
republicată în Monitorul Oficial al României nr. 606/10.12.1999