CSUD

Alegeri CSUD UBB 2020

CONCURS DIRECTOR CSUD 2020

Metodologia de desfasurare a concursului pentru functia de director al C.S.U.D. de la IOSUD – UBB

Anexa 1 – Declaratie depunere candidatura

Calendarul de desfasurare al concursului pentru functia de Director CSUD

Anunt – Concurs pe post Director CSUD – 2020

Rezultate concurs Director CSUD

ALEGERI Membri CSUD 2020

Anunt alegeri membri CSUD 

Calendar alegeri membri CSUD

Metodologia de alegeri membri CSUDAnexa A si Anexa B

Lista candidaturilor depuse – Conducatori de doctorat

Lista candidaturilor depuse – Studenti Doctoranzi

Lista votantilor – Conducatori de doctorat 

Lista votantilor – Studenti Doctoranzi 

REZULTATE Alegeri 2020

 

Alegeri CSUD martie 2014

În urma votului din data de 17 martie 2014 (al doilea tur de scrutin pentru alegerea unui student-doctorand membru în CSUD) candidatul CORDOȘ George-Silviu a întrunit majoritatea voturilor exprimate. Prin urmare, domnul CORDOȘ George-Silviu urmează să facă parte din Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat până la încheierea actualului mandat al acestui Consiliu (în 2016) sau până la încetarea calității de student-doctorand.

Alegeri în Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) 2014 - 17 martie 2014 - al doilea tur de scrutin

Luni 17 martie 2014, în intervalul orar 8 – 15, în Sala Club de la parterul clădirii Colegiului Academic, str. Emmanuel de Martonne, nr. 1 se va desfășura al doilea tur de scrutin din cadrul alegerilor pentru ocuparea unui loc devenit vacant în Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD). Un student-doctorand va fi ales membru al CSUD prin votul studenţilor-doctoranzi din şcolile doctorale ale Universităţii Babeş-Bolyai.

În urma votului din data de 11 martie 2014, candidații CORDOȘ George-Silviu și MAKKAI Júlia-Anna (primii clasați având în vedere numărul voturilor "pentru" valabil exprimate) au obținut un număr egal de voturi. În caz de egalitate a numărului de voturi obţinute, se organizează un nou tur de scrutin, dar numai pentru candidaţii aflaţi la egalitate.

Precizare: doi dintre studenții-doctoranzi, membri ai CSUD, au finalizat studiile de doctorat și prin urmare pozițiile ocupate de ei în CSUD au devenit vacante. CSUD are în componența sa atât membri aleși prin vot, cât și membri numiți de rectorul Universității. Unul dintre locurile vacante va fi ocupat de un student-doctorand ales prin votul studenţilor-doctoranzi din şcolile doctorale ale Universităţii Babeş-Bolyai, după cum se arată în aliniatul precedent. Al doilea loc vacant va fi ocupat de un student-doctorand numit de rectorul Universității.

Sunt organizate două depuneri succesive de candidaturi: într-o primă etapă au fost depuse candidaturile în vederea alegerilor, conform calendarului alegerilor; în a doua etapă, se dupun candidaturile în vederea procedurii de numire de către rector, conform calendarului numirii membrilor CSUD. Candidaţii au posibilitatea de a participa la ambele proceduri (alegere, respectiv numire de către rector) în măsura în care îşi depun candidaturile pentru fiecare dintre proceduri.

Condițiile de eligibilitate pentru candidații studenți-doctoranzi:

Candidații pentru pozițiile de membri ai CSUD (aleşi sau numiţi), trebuie să aibă calitatea de studenţi-doctoranzi aflaţi în activitate la data alegerii.

Depunerea candidaturilor în vederea procedurii de numire de către rector:

Dosarele de candidatură în vederea procedurii de numire de către rector se vor depune în perioada 13-14 martie 2014. Dosarul de candidatură va conține:

 1. Declarație de depunere a candidaturii (conform anexei B, document disponibil la Registratură și la Institutul de Studii Doctorale);
 2. Copia cărţii de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate;
 3. Curriculum vitae.

Rectorul Universităţii numeşte prin decizie un nou membru al CSUD pentru locul care a devenit vacant și care fusese ocupat inițial tot prin numire.

Alegeri în Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) 2014

11 martie 2014 - primul tur de scrutin

Marți 11 martie 2014, în intervalul orar 8 – 15, în Sala L1 (în locul Sălii Club care fusese anunțată inițial) de la parterul clădirii Colegiului Academic, str. Emmanuel de Martonne, nr. 1 se vor desfășura alegeri pentru ocuparea unui loc devenit vacant în Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD). Un student-doctorand va fi ales membru al CSUD prin votul studenţilor-doctoranzi din şcolile doctorale ale Universităţii Babeş-Bolyai.

Precizare: doi dintre studenții-doctoranzi, membri ai CSUD, au finalizat studiile de doctorat și prin urmare pozițiile ocupate de ei în CSUD au devenit vacante. CSUD are în componența sa atât membri aleși prin vot, cât și membri numiți de rectorul Universității. Unul dintre locurile vacante va fi ocupat de un student-doctorand ales prin votul studenţilor-doctoranzi din şcolile doctorale ale Universităţii Babeş-Bolyai, după cum se arată în aliniatul precedent. Al doilea loc vacant va fi ocupat de un student-doctorand numit de rectorul Universității.

Vor fi organizate două depuneri succesive de candidaturi: într-o primă etapă se vor depune candidaturile în vederea alegerilor, conform calendarului alegerilor; după finalizarea alegerilor, se vor depune candidaturile în vederea procedurii de numire de către rector, conform calendarului numirii membrilor CSUD. Candidaţii vor avea posibilitatea de a participa la ambele proceduri (alegere, respectiv numire de către rector) în măsura în care îşi depun candidaturile pentru fiecare dintre proceduri.

Condițiile de eligibilitate pentru candidații studenți-doctoranzi:

Candidații pentru pozițiile de membri ai CSUD (aleşi sau numiţi), trebuie să aibă calitatea de studenţi-doctoranzi aflaţi în activitate la data alegerii.

Depunerea candidaturilor în vederea alegerilor:

Candidații pentru poziția de membru al CSUD, studenți-doctoranzi, depun la Registratura universității în perioada 4-6 martie 2014 un dosar de candidatură ce conține:

 1. Declarație de depunere a candidaturii (conform anexei B, document disponibil la Registratură și la Institutul de Studii Doctorale);
 2. Copia cărţii de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate;
 3. Curriculum vitae.

Data şi locul desfăşurării alegerilor: 11 martie 2014, în intervalul orar 8 – 15, în Sala L1 de la parterul clădirii Colegiului Academic, str. Emmanuel de Martonne, nr. 1.

Reglementări

Depunerea candidaturilor în vederea procedurii de numire de către rector:

După afişarea rezultatelor finale ale scrutinului, dosarele de candidatură în vederea procedurii de numire de către rector se vor depune în perioada 13-14 martie 2014. Dosarul de candidatură va conține:

 1. Declarație de depunere a candidaturii (conform anexei B, document disponibil la Registratură și la Institutul de Studii Doctorale);
 2. Copia cărţii de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate;
 3. Curriculum vitae.

Rectorul Universităţii numeşte prin decizie un nou membru al CSUD pentru locul care a devenit vacant și care fusese ocupat inițial tot prin numire.

Lista electori

REZULTATE 11 MARTIE 2014

În urma votului pentru alegerea unui membru în CSUD, din data de 11 martie 2014, candidații CORDOȘ George-Silviu (CV) și MAKKAI Júlia-Anna (CV) (primii clasați având în vedere numărul voturilor “pentru” valabil exprimate) au obținut un număr egal de voturi. Un nou tur de scrutin va fi organizat luni 17 martie 2014.

LISTA CANDIDAȚILOR PENTRU ALEGERILE  CSUD DIN 11 MARTIE 2014

Nr. crt. Numele și prenumele Facultatea Școala doctorală Data înmatriculării Domeniul Conducător de doctorat
1 BRĂHAIȚA Ioan-Dorian Știința și Ingineria Mediului Știința mediului 1 oct. 2013 Știința mediului OZUNU Alexandru
2 CARDOȘ Roxana-Andreea-Ioana Psihologie și Științe ale Educației Psihodiagnostic și intervenții psihologice validate științific 1 oct. 2013 Psihologie DAVID Daniel
3 CIOROGAR Alexandru-Ioan Litere Studii lingvistice și literare 1 oct. 2013 Filologie BRAGA Corin
4 CORDOȘ George-Silviu Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Științe Economice și Gestiunea Afacerilor 1 oct. 2013 Contabilitate TIRON-TUDOR Adriana
5 CREMENE Cosmin-Sergiu Sociologie și Asistență Socială Sociologie 1 oct. 2013 Sociologie VEDINAȘ Traian
6 DĂRĂBAN Claudia Istorie și Filosofie Relații internationale și studii de securitate 1 oct. 2012 Istorie NASTASĂ-KOVACS Lucian
7 DOBROIU Vlad Litere Studii lingvistice și literare 1 oct. 2012 Filologie FLOREA Ligia-Stela
8 MAKKAI Júlia-Anna Litere Studii de hungarologie 1 oct. 2013 Filologie KESZEG Vilmos
9 MOGOȘ-KIRNER Liviu-Mihai Chimie și Inginerie Chimică Inginerie chimică 1 oct. 2011 Inginerie chimică AGACHI Paul-Șerban
10 SHAKHSHIR Ghassan Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Științe Economice și Gestiunea Afacerilor 1 oct. 2011 Marketing POP Marius Dorel
Alegeri UBB 2012

CALENDARUL ALEGERILOR MEMBRILOR CSUD,
RESPECTIV AL NUMIRII MEMBRILOR CSUD

 1. Depunerea dosarelor de canditatura pentru alegeri: 4-18 mai 2012
 2. Depunerea dosarelor de canditatura pentru alegeri: 4-18 mai 2012
 3. Data și locul desfășurării alegerilor:  5 iunie 2012, între orele 8 – 15, în Sala Club din clădirea Colegiului Academic, str. Emmanuel de Martonne, nr. 1.
 4. Afişarea rezultatelor: 6 iunie 2012
 5. Cel de al patrulea conducător de doctorat membru al CSUD va putea fi desemnat numai în urma unui nou tur de scrutin, care se va desfăşura în ziua de 13 iunie 2012 în Sala Club din clădirea Colegiului Academic, str. Emmanuel de Martonne, nr. 1, între orele 08:00 şi 15:00
 6. Depunerea dosarelor de canditatura pentru numiri : 7-15 iunie 2012
 7. Afişarea membrilor numiti de Rector:
 8. Validarea componentei CSUD de catre Senat.
 9. În cazul în care nu au fost ocupate toate pozițiile de membru al CSUD alocate procedurii de vot, se va relua procesul de alegeri pentru ocuparea locurilor vacante, cu respectarea prezentei metodologii.

 DOCUMENTE

 1. Metodologie de organizare a alegerilor si desemnare a membrilor CSUD
 2. Anexa A (pentru conducători de doctorat)DECLARAŢIE privind depunerea candidaturii pentru funcţia de membru al Consiliului pentru studii universitare de doctorat (CSUD) din instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca
 3. Anexa B (pentru studenţi-doctoranzi)DECLARAŢIE privind depunerea candidaturii pentru funcţia de membru în Consiliul pentru studii universitare de doctorat (CSUD) din instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

COMPONENŢA CONSILIULUI PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT DIN UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI 2012

 1. Prof. univ. dr. Andrei MĂRCUŞ, director al CSUD
 2. Prof. univ. dr. Simion AŞTILEAN (domeniul de doctorat Fizică)
 3. Prof. univ. dr. Ioan BUCUR (domeniul de doctorat Geologie)
 4. Prof. univ. dr. Ioan CHIRILĂ (domeniul de doctorat Teologie)
 5. Prof. univ. dr. Daniel – Ovidiu DAVID (domeniul de doctorat Psihologie)
 6. Prof. univ. dr. Rudolf GRÄF (domeniul de doctorat Istorie)
 7. Prof. univ. dr. Emilia – Florina GROSU (domeniul de doctorat Ştiinţele motricităţii umane)
 8. Prof. univ. dr. Adrian – Liviu IVAN (domeniul de doctorat Relaţii internaţionale şi studii europene)
 9. Prof. univ. dr. Ştefan OLTEAN (domeniul de doctorat Filologie)
 10. Prof. univ. dr. Cristian SILVESTRU (domeniul de doctorat Chimie)
 11. Prof. univ. dr. Csaba – Győrgy VARGA (domeniul de doctorat Matematică)
 12. Prof. univ. dr. Paul – Dinu VASILESCU (domeniul de doctorat Drept)
 13. Prof. univ. dr. Enikő VINCZE (domeniul de doctorat Sociologie)
 14. Student-doctorand Claudia – Anamaria IOV (domeniul de doctorat Relaţii internaţionale şi studii europene)
 15. Student-doctorand Izabela – Amalia MIHALCA (domeniul de doctorat Geografie)
 16. Student-doctorand Andreea – Ioana POP (domeniul de doctorat Ştiinţa mediului)
 17. Student-doctorand Roxana – Dorina POP (domeniul de doctorat Istorie)