Formulare 2000-2010

FORMULARE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT

 1. Fişa de înscriere la concursul de admitere
  [RO] / [EN]
 2. Declaratie de consimtamant 
 3. Proces-verbal de la proba de specialitate
 4. Cererea pentru recunoaştere în vederea admiterii la studii de doctorat, destinată cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European respectiv care sunt din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene.
 5. Formular pentru emiterea scrisorii de acceptare la studii, destinat cetăţenilor din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, respectiv care nu sunt din Confederaţia Elveţiană

FORMULARE PENTRU ÎNMATRICULAREA LA DOCTORAT

 1. Model de declaraţie pentru doctoranzii bugetaţi
 2. Planul studiilor universitare de doctorat
 3. Contract de studii universitare de doctorat
  [ RO] / [ EN]

pentru anul 2018: Contract ROContract EN

 1. Act adiţional la Contractul de studii universitare de doctorat
  în vederea prelungirii studiilor
  [ RO] / [EN]                  2017
 2. Act adiţional la Contractul de studii universitare de doctorat în vederea intreruperii studiilor
  [ RO] / [ EN]                    2017

FORMULARE DIN PROGRAMUL DE PREGĂTIRE UNIVERSITARĂ AVANSATĂ

 1. Proces-verbal de examen
 2. Propunere de comisie pentru susţinerea proiectului de cercetare
 3. Proces-verbal de la susţinerea proiectului de cercetare

FORMULARE DIN PROGRAMUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

 1. Proces-verbal de susţinere a unui referat ştiinţific
 2. Documente pentru susţinerea unui referat ştiinţific
  (pentru doctoranzii înmatriculaţi înainte de 2005) – Proces-verbal | Cerere
 3. Proces verbal expunere orala

FORMULARE PENTRU SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT

 1. Propunere de comisie de doctorat
 2. Cerere pentru susţinerea publică a tezei de doctorat
  [ RO] / [ EN]
 3. Lista lucrărilor doctorandului
 4. Model de exprimare a votului de către un referent
 5. Cerere de eliberare a diplomei de doctor
 6. Acord pentru susţinerea publică a tezei de doctorat (2011-09.mar.2016)
 7. Cerere pentru susţinerea publică a tezei de doctorat (2011-09.mar.2016):
  [ RO] / [ EN]

FORMULARE PENTRU CONFERIREA CALITĂŢII DE CONDUCĂTOR DE DOCTORAT

 1. Fişă de prezentare pentru obţinerea calităţii de conducător de doctorat
 2. Fişă sintetică a activităţii candidatului la conducere de doctorat

DIVERSE

 1. Referat de necesitate (pentru deplasările referenţilor)
 2. Lista documentelor pentru plata referenţilor