Hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului României

Hotărâre Nr. 134 din 2 martie 2016 pentru modificarea și completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681 din 2011
Ordonanță de urgență Nr. 4 din 2 martie 2016 a Guvernului României, privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
Hotărâre Nr. 575 din
15 iulie 2015
privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2015-2016
Hotărâre Nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat
Ordonanța Nr. 22 din 29 august 2009 a Guvernului României, privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană