Taxe de studii

Pentru cetăţeni din România, Uniunea Europeană,
Spaţiul Economic European, Confederaţia Elveţiană
Pentru cetăţeni din alte state/nonUE
2022 – 2023 fisier pdf fisier pdf
2021 – 2022 fisier pdf fisier pdf
2020 – 2021
fisier pdf fisier pdf
2019 – 2020 fișier pdf fisier pdf
2018 – 2019 fisier pdf fisier pdf
2017 – 2018 fisier pdf fisier pdf 
2016 – 2017 fisier pdf fisier pdf 
2015 – 2016 fisier pdf fisier pdf
2014 – 2015 fisier pdf fisier pdf
2013 – 2014 fisier pdf fisier pdf
2012 – 2013 fisier pdf fisier pdf
2011 – 2012 fisier pdf fisier pdf
2010 – 2011 fisier pdf fisier pdf
2009 – 2010 fisier pdf fisier pdf
2008 – 2009 fisier pdf fisier pdf
2007 – 2008 fisier pdf fisier pdf
Pentru cetăţeni din România Pentru cetăţeni din alte state
2006 – 2007 fisier pdf fisier pdf
2005 – 2006 fisier pdf fisier pdf
2004 – 2005 fisier pdf fisier pdf
2003 – 2004 fisier pdf fisier pdf