Școlile doctorale

Ținând seama de domeniile de doctorat în care Universitatea Babeș-Bolyai este instituție organizatoare de studii universitare de doctorat, facultățile organizează școli doctorale pentru studenții-doctoranzi. În vederea formării unei noi generaţii de cercetători, aceste şcoli asigură perfecţionarea şi extinderea pregătirii studenţilor-doctoranzi prin activităţi de predare, seminarizare, evaluare, cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică, proiectare şi creaţie artistică, potrivite specificului unui domeniu sau subdomeniu de doctorat. Întreaga activitate a şcolilor doctorale este îndrumată şi coordonată de Institutul de Studii Doctorale.

Prevederile regulamentelor de mai jos se aplică tuturor studenţilor-doctoranzi care sunt sub incidenţa LEN şi a Codului.

ALEGERI Consilii Școli Doctorale 2022:

Școala doctorală Directorul școlii doctorale Regulamentul școlii doctorale Informații
Matematică și informatică Prof. univ. dr. Gabriela CZIBULA regulament (actualizat în septembrie 2022) prezentare
website
Fizică Prof. univ. dr. Vasile CHIȘ regulament

actualizat 2021

prezentare
website
Chimie Prof. univ. dr. Tiberiu FRENȚIU regulament (2021) prezentare
website
Inginerie chimică Prof. univ. dr. Vasile-Mircea CRISTEA regulament

actualizat 2021

prezentare
website
Biologie Integrativă Prof. univ. dr. Péter László PAP regulament

actualizat 2021

prezentare
website
Geologie Teoretică și Aplicată Conf. univ. dr. habil. Ioan TANȚĂU regulament

actualizat 2021

prezentare
website
Știința Mediului Prof. univ. dr. Călin BACIU regulament

actualizat 2021

prezentare
website
Geografie Prof. univ. dr. Iulian-Horia HOLOBÂCĂ regulament

actualizat 2023

prezentare
website
Istorie. Civilizație. Cultură Prof. univ. dr. Maria CRĂCIUN regulament

actualizat 2021

prezentare
website
Studii de Populație și Istoria Minorităților Conf. univ. dr. Ion CÂRJA regulament

actualizat 2021

prezentare
website
Filosofie Prof. univ. dr. Mihaela-Cornelia FRUNZĂ regulament

actualizat 2021 

prezentare
website
Relații Internaționale și Studii de Securitate Conf. univ. dr. Cristian-Anton GĂZDAC regulament prezentare
website
Paradigma Europeană Prof. univ. dr. Melania-Gabriela CIOT regulament 

actualizat 2021 

prezentare
website
Sociologie Conf. univ. dr. László Csaba DÉGI regulament

actualizat 2021

prezentare
website
Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific Prof. univ. dr. Aurora SZENTAGOTAI-TĂTAR regulament

actualizat 2021

prezentare
website
Psihologie Cognitivă Aplicată Prof. univ. dr. Andrei MIU regulament

actualizat 2021

prezentare
website
Educație, Reflecție, Dezvoltare Prof. univ. dr. Nicolae-Cristian STAN regulament

actualizat 2021

prezentare
website
Didactica. Tradiție, Dezvoltare,
Inovație
Prof. univ. dr. Liliana CIASCAI regulament prezentare
website
Administrație și Politici publice Prof. univ. dr. Cătălin Ovidiu BABA – director interimar începând 15.06.2023 regulament

actualizat 2021

prezentare
website
Comunicare, Relații Publice și Publicitate Prof. univ. dr. Delia Cristina BĂLAȘ regulament prezentare
website
Ştiințe Politice și ale Comunicării Prof. univ. dr. Gabriel BĂDESCU regulament prezentare
website
Studii Lingvistice și Literare Prof. univ. dr. Adrian CHIRCU-BUFTEA regulament 

actualizat 2021

prezentare
website
Studii de Hungarologie Conf. univ. dr. Levente SZABÓ regulament

actualizat 2021

prezentare
website
Drept Prof. univ. dr. Ovidiu-Laurențiu PODARU regulament

actualizat 2020 

prezentare
website
Educație Fizică și Sport Prof. univ. dr. Emilia Florina GROSU regulament

actualizat 2021

prezentare
website
Teatru și Film Prof. univ. dr. habil. Ioan-Simion POP-CURȘEU regulament 

actualizat 2021

prezentare
website
Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Prof. univ. dr. Alexandru TODEA regulament prezentare
website
Teologie Ortodoxă „Isidor Todoran” Pr. Prof. univ. dr. Vasile STANCIU regulament

actualizat 2021

prezentare
website
Ecumene Conf. univ. dr. Lehel LÉSZAI regulament

actualizat 2021

prezentare
website
Religie, Cultură, Societate Prof. univ. dr. László HOLLÓ regulament prezentare
website
Şcoala Doctorală de Inginerie (de la Centrul Universitar UBB Resita) Conf. univ. dr. ing. habil. Zoltan-Iosif KORKA regulament prezentare
website