Școlile doctorale

Ținând seama de domeniile de doctorat în care Universitatea Babeș-Bolyai este instituție organizatoare de studii universitare de doctorat, facultățile organizează școli doctorale pentru studenții-doctoranzi. În vederea formării unei noi generaţii de cercetători, aceste şcoli asigură perfecţionarea şi extinderea pregătirii studenţilor-doctoranzi prin activităţi de predare, seminarizare, evaluare, cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică, proiectare şi creaţie artistică, potrivite specificului unui domeniu sau subdomeniu de doctorat. Întreaga activitate a şcolilor doctorale este îndrumată şi coordonată de Institutul de Studii Doctorale.

Prevederile regulamentelor de mai jos se aplică tuturor studenţilor-doctoranzi care sunt sub incidenţa LEN şi a Codului.

 

Școala doctorală Directorul școlii doctorale Regulamentul școlii doctorale Informații
Matematică și informatică Prof. univ. dr. Gabriela
CZIBULA
regulament prezentare
website
Fizică Prof. univ. dr. Simion
AȘTILEAN
regulament prezentare
website
Chimie Prof. univ. dr. Ion GROSU regulament prezentare
website
Inginerie chimică Prof. univ. dr. Mircea CRISTEA regulament prezentare
website
Biologie integrativă Prof. univ. dr. Marcel PÂRVU regulament prezentare
website
Geologie Conf. univ. dr. Călin Gabriel
TĂMAȘ
regulament prezentare
website
Știința mediului Prof. univ. dr. Laurențiu – Călin BACIU regulament prezentare
website
Geografie Prof. univ. dr. Ioan – Aurel IRIMUȘ regulament prezentare
website
Istorie, civilizație, cultură Prof. univ. dr. Maria CRĂCIUN regulament prezentare
website
Studii de populație și istoria minorităților Conf. univ. dr. Ion CÂRJA regulament prezentare
website
Filosofie Conf. univ. dr. Mihaela FRUNZĂ regulament prezentare
website
Relații internaționale și studii de securitate C.Ș.III. dr. abilitat Mihai NICOARĂ regulament prezentare
website
Paradigma europeană Conf. univ. dr. Melania-Gabriela CIOT regulament prezentare
website
Sociologie Conf. univ. dr. Mihai IOVU regulament prezentare
website
Psihodiagnostic și intervenții psihologice validate științific Prof. univ. dr. Aurora Szentágotai – Tătar regulament prezentare
website
Psihologie cognitivă aplicată Prof. univ. dr. Andrei MIU regulament prezentare
website
Educație, reflecție, dezvoltare Prof. univ. dr. Cristian Nicolae STAN regulament prezentare
website
Didactica. Tradiție, Dezvoltare,
Inovație
Prof. univ. dr. Liliana CIASCAI regulament prezentare
website
Administrație și politici publice Prof. univ. dr. Cătălin – Ovidiu BABA regulament prezentare
website
Comunicare, relații publice și publicitate Prof. univ. dr. Delia – Cristina BĂLAȘ regulament prezentare
website
Ştiințe politice și ale comunicării Prof. univ. dr. Ilie RAD  regulament prezentare
website
Studii lingvistice și literare Conf. univ. dr. Bianca – Elena BICAN regulament prezentare
website
Studii de hungarologie Prof. univ. dr. Vilmos KESZEG regulament prezentare
website
website
website
Drept Prof. univ. dr. Paul – Dinu VASILESCU regulament      regulament actualizat  prezentare
website
Educație fizică și sport Prof. univ. dr. Emilia – Florina GROSU regulament prezentare
website
Teatru și Film Prof. univ. dr. Laura TEUTIȘAN (PAVEL)  regulament prezentare
website
Științe economice și gestiunea afacerilor Prof. univ. dr. Alexandru
TODEA
regulament prezentare
website
Teologie Ortodoxă „Isidor Todoran” Pr. Prof. univ. dr. Vasile STANCIU regulament prezentare
website
Ecumene Prof. univ. dr. Ioan MOLNÁR regulament prezentare
website
Religie, cultură, societate Lector univ. dr. abilitat Clara  Antonia Csiszar regulament prezentare
website
Şcoala Doctorală de Inginerie (de la Centrul Universitar UBB Resita) Ș. l. dr. ing. abil. Zoltan – Iosif Korka regulament website