Legi

Legea 199/2023 Legea Învățământului superior publicată în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 614/5.VII.2023
Legea Nr. 49 din 14 martie 2013 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
Legea Nr. 1 din 5 ianuarie 2011 Legea educaţiei naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 18 din 10.01.2011
Legea Nr. 1 din 6 ianuarie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană