Despre Institutul de Studii Doctorale si CSUD

Institutul de Studii Doctorale al Universităţii Babeş-Bolyai a fost înfiinţat la 1 mai 2006 prin Hotărâre a Senatului acestei universităţi. Misiunea sa este de a organiza studiile universitare de doctorat care se realizează în cadrul programelor de studii universitare de doctorat oferite de şcolile doctorale ale Universităţii Babeş-Bolyai. Acest Institut garantează unitatea studiilor universitare de doctorat, împiedică fragmentarea acestora pe domenii, asigură un cadru adecvat abordării interdisciplinare a studiilor de doctorat şi promovează comunicarea între facultăţi. Institutul de Studii Doctorale este condus de Consiliul pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) alcătuit din conducători de doctorat şi studenţi-doctoranzi, organ ce se constituie în conformitate cu prevederile Codului studiilor universitare de doctorat. CSUD este condus de un director, care este membru de drept al CSUD. Funcţia de director al CSUD este asimilată funcţiei de prorector. Activităţile administrative legate de desfăşurarea doctoratului în Universitatea Babeş-Bolyai şi de acţiunile Institutului de Studii Doctorale se realizează de către secretariatul acestuia.

Componența Consiliului pentru studiile universitare de doctorat din Universitatea Babeș-Bolyai
1 Acad. Prof. univ. dr. Ioan BUCUR director al CSUD
2 Prof. univ. dr. Laurențiu – Călin BACIU (domeniul de doctorat Știința mediului)
3 Prof. univ. dr. Delia – Cristina BĂLAȘ (domeniul de doctorat Științe ale comunicării)
4 Conf. univ. dr. Călin Gabriel TĂMAȘ (domeniul de doctorat Geologie)
5 Prof. univ. dr. Anca DOBREAN (domeniul de doctorat Psihologie)
6 Prof. univ. dr. Emese EGYED (domeniul de doctorat Filologie)
7 Prof. univ. dr. Rudolf GRÄF (domeniul de doctorat Istorie)
8 Prof. univ. dr. Emilia – Florina GROSU (domeniul de doctorat Știința sportului și educației fizice)
9 Prof. univ. dr. Adrian – Liviu IVAN (domeniul de doctorat Relaţii internaţionale şi studii europene)
10 Prof. univ. dr. Alexandru KRISTÁLY (domeniul de doctorat Matematică)
11 Prof. univ. dr. Răzvan – Liviu NISTOR (domeniul de doctorat Management)
12 Prof. univ. dr. Cristian – Sorin SILVESTRU (domeniul de doctorat Chimie)
13 Prof. univ. dr. Carol VERESS (domeniul de doctorat Filosofie)
14 Student-doctorand Gabriela – Victoria HARPA (domeniul de doctorat Geografie)
15 Student-doctorand  Maria – Daniela STANCIU (domeniul de doctorat Istorie)
16 Student-doctorand Florina – Diana SECARĂ (domeniul de doctorat Relații internaționale și studii europene)
17 Student-doctorand Vlad – Alexandru TOMA (domeniul de doctorat Biologie)

CONCURS DIRECTOR CSUD 

Metodologia de desfasurare a concursului pentru functia de director al C.S.U.D. de la IOSUD – UBB

Calendarul de desfasurare al concursului pentru functia de Director CSUD 

Anunt – Concurs pe post Director CSUD – 2020

ALEGERI CSUD 2020

Anunt alegeri membri CSUD 

Calendar alegeri membri CSUD

Metodologia de alegeri membri CSUD. Anexa A si Anexa B

Lista candidaturilor depuse – Conducatori de doctorat

Lista candidaturilor depuse – Studenti Doctoranzi

Lista votantilor – Conducatori de doctorat 

Lista votantilor – Studenti Doctoranzi 

REZULTATE Alegeri 2020

Secretariatul Institutului de Studii Doctorale
Șef serviciu: Simona STANCIU – – indisponibila in  perioada 10 – 26 august 2020 simona.stanciu@ubbcluj.ro
Secretari: Mihaela TOPAN – indisponibila in  perioada 10 – 24 august 2020 mihaela.topan@ubbcluj.ro
Gabriela TIMIȘ  gabriela.timis@ubbcluj.ro
Ferenc PALL-SZABO – indisponibil in perioada 3-14 august 2020 pallszabo.ferenc@ubbcluj.ro
Daria Mihaela AVRAM (căs. COMAN) – indisponibila in perioada 12 august – 28 august 2020 daria.coman@ubbcluj.ro
Dacia Oana RUS  indisponibil in perioada 23 iulie-11 august 2020 oana.rus@ubbcluj.ro
Cosmina Marina CIOBANU  indisponibila in perioada 3-26 august 2020 cosmina.ciobanu@ubbcluj.ro
Ioana TALOȘ – indisponibil in perioada 3-14 august 2020 talos.ioana@ubbcluj.ro
Analist: Agnes PALL-SZABO – indisponibila in perioada 28 iulie – 14 august 2020 pallszabo.agnes@ubbcluj.ro
Compartiment abilitări: Aurel TODORUȚ aurel.todorut@ubbcluj.ro