Despre Institutul de Studii Doctorale si CSUD

Institutul de Studii Doctorale al Universităţii Babeş-Bolyai a fost înfiinţat la 1 mai 2006 prin Hotărâre a Senatului acestei universităţi. Misiunea sa este de a organiza studiile universitare de doctorat care se realizează în cadrul programelor de studii universitare de doctorat oferite de şcolile doctorale ale Universităţii Babeş-Bolyai. Acest Institut garantează unitatea studiilor universitare de doctorat, împiedică fragmentarea acestora pe domenii, asigură un cadru adecvat abordării interdisciplinare a studiilor de doctorat şi promovează comunicarea între facultăţi. Institutul de Studii Doctorale este condus de Consiliul pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) alcătuit din conducători de doctorat şi studenţi-doctoranzi, organ ce se constituie în conformitate cu prevederile Codului studiilor universitare de doctorat. CSUD este condus de un director, care este membru de drept al CSUD. Funcţia de director al CSUD este asimilată funcţiei de prorector. Activităţile administrative legate de desfăşurarea doctoratului în Universitatea Babeş-Bolyai şi de acţiunile Institutului de Studii Doctorale se realizează de către secretariatul acestuia.

Componența Consiliului pentru studiile universitare de doctorat din Universitatea Babeș-Bolyai
1 Prof. univ. dr. Zoltán NÉDA (indisponibil incepand cu data de 3 oct. 2023) director al CSUD
2 Prof. univ. dr. Laurențiu – Călin BACIU (domeniul de doctorat Știința mediului)
3 Prof. univ. dr. Delia – Cristina BĂLAȘ (domeniul de doctorat Științe ale comunicării)
4 Prof. univ. dr. József BENEDEK (domeniul de doctorat Geografie)
5 Prof. univ. dr. Aurora SZENTÁGOTAI – TĂTAR (domeniul de doctorat Psihologie)
6 Prof. univ. dr. Csilla GABOR (domeniul de doctorat Filologie)
7 Prof. univ. dr. Maria CRĂCIUN (domeniul de doctorat Istorie)
8 Prof. univ. dr. Laura (PAVEL) TEUTIȘAN (domeniul de doctorat Teatru și artele spectacolului)
9 Prof. univ. dr. Alexandru KRISTÁLY (domeniul de doctorat Matematică)
10 Prof. univ. dr. Adela DEACONU (domeniul de doctorat Contabilitate)
11 Prof. univ. dr. Vasile CHIȘ (domeniul de doctorat Fizică)
12 Prof. univ. dr. Dan Eugen RAȚIU (domeniul de doctorat Filosofie)
13 Conf. univ. dr. abilitat Cristian GĂZDAC (domeniul de doctorat Istorie)
14 Student-doctorand Diana Felicia BOGDAN (domeniul de doctorat Biologie)
15 Student-doctorand  Gyongyver  BERECZKI (domeniul de doctorat Teologie)
16 Student-doctorand Alexandra OLARU (domeniul de doctorat Filologie)
17 Student-doctorand Radu TRUSCA (domeniul de doctorat Matematica)
Secretariatul Institutului de Studii Doctorale
Șef serviciu:

Simona STANCIU – indisponibila incepand cu data de 12 sept. 2022
Teodora-Diana CHIȘ – incepand de la 5 dec. 2022 teodora.chis@ubbcluj.ro
Secretari: Mihaela TOPAN mihaela.topan@ubbcluj.ro
Gabriela TIMIȘ   gabriela.timis@ubbcluj.ro
Daria Mihaela COMAN daria.coman@ubbcluj.ro
Dacia Oana RUS oana.rus@ubbcluj.ro
Cosmina Marina CIOBANU cosmina.ciobanu@ubbcluj.ro
Ioana PANAETE (TALOȘ) ioana.talos@ubbcluj.ro
Adela LEHENE adela.lehene@ubbcluj.ro
Analist: István GERE istvan.gere@ubbcluj.ro
Biroul de asigurare a integritatii si calitatii doctoratelor: Mirela TĂMAȘ mirela.tamas@ubbcluj.ro
Compartiment abilitări: vă rugăm să vă adresați cu un mesaj transmis la doctorat@ubbcluj.ro