Despre Institutul de Studii Doctorale

Institutul de Studii Doctorale al Universităţii Babeş-Bolyai a fost înfiinţat la 1 mai 2006 prin Hotărâre a Senatului acestei universităţi. Misiunea sa este de a organiza studiile universitare de doctorat care se realizează în cadrul programelor de studii universitare de doctorat oferite de şcolile doctorale ale Universităţii Babeş-Bolyai. Acest Institut garantează unitatea studiilor universitare de doctorat, împiedică fragmentarea acestora pe domenii, asigură un cadru adecvat abordării interdisciplinare a studiilor de doctorat şi promovează comunicarea între facultăţi. Institutul de Studii Doctorale este condus de Consiliul pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) alcătuit din conducători de doctorat şi studenţi-doctoranzi, organ ce se constituie în conformitate cu prevederile Codului studiilor universitare de doctorat. CSUD este condus de un director, care este membru de drept al CSUD. Funcţia de director al CSUD este asimilată funcţiei de prorector. Activităţile administrative legate de desfăşurarea doctoratului în Universitatea Babeş-Bolyai şi de acţiunile Institutului de Studii Doctorale se realizează de către secretariatul acestuia.

Componența Consiliului pentru studiile universitare de doctorat din Universitatea Babeș-Bolyai
1 Acad. Prof. univ. dr. Ioan BUCUR director al CSUD
2 Prof. univ. dr. Laurențiu – Călin BACIU (domeniul de doctorat Știința mediului)
3 Prof. univ. dr. Delia – Cristina BĂLAȘ (domeniul de doctorat Științe ale comunicării)
4 Conf. univ. dr. Călin Gabriel TĂMAȘ (domeniul de doctorat Geologie)
5 Prof. univ. dr. Anca DOBREAN (domeniul de doctorat Psihologie)
6 Prof. univ. dr. Emese EGYED (domeniul de doctorat Filologie)
7 Prof. univ. dr. Rudolf GRÄF (domeniul de doctorat Istorie)
8 Prof. univ. dr. Emilia – Florina GROSU (domeniul de doctorat Știința sportului și educației fizice)
9 Prof. univ. dr. Adrian – Liviu IVAN (domeniul de doctorat Relaţii internaţionale şi studii europene)
10 Prof. univ. dr. Alexandru KRISTÁLY (domeniul de doctorat Matematică)
11 Prof. univ. dr. Răzvan – Liviu NISTOR (domeniul de doctorat Management)
12 Prof. univ. dr. Cristian – Sorin SILVESTRU (domeniul de doctorat Chimie)
13 Prof. univ. dr. Carol VERESS (domeniul de doctorat Filosofie)
14 Student-doctorand Gabriela – Victoria HARPA (domeniul de doctorat Geografie)
15 Student-doctorand  Maria – Daniela STANCIU (domeniul de doctorat Istorie)
16 Student-doctorand Florina – Diana SECARĂ (domeniul de doctorat Relații internaționale și studii europene)
17 Student-doctorand Vlad – Alexandru TOMA (domeniul de doctorat Biologie)
Secretariatul Institutului de Studii Doctorale
Șef serviciu: Simona STANCIU simona.stanciu@ubbcluj.ro
Secretari: Mihaela TOPAN mihaela.topan@ubbcluj.ro
Gabriela TIMIȘ gabriela.timis@ubbcluj.ro
Ferenc PALL-SZABO pallszabo.ferenc@ubbcluj.ro
Daria Mihaela AVRAM (căs. COMAN) daria.coman@ubbcluj.ro
Dacia Oana RUS oana.rus@ubbcluj.ro
Cosmina Marina CIOBANU cosmina.ciobanu@ubbcluj.ro
Ioana TALOȘ talos.ioana@ubbcluj.ro
Analist: Agnes PALL-SZABO pallszabo.agnes@ubbcluj.ro
Compartiment abilitări: Aurel TODORUȚ aurel.todorut@ubbcluj.ro