A Doktori Tanulmányok Intézetéről

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Doktori Tanulmányok Intézete 2006. május 1-jén jött létre a BBTE Szenátusának határozata alapján. Küldetése szerint arra vállalkozik, hogy megszervezze az egyetemi szintű doktori tanulmányokat a Babeș–Bolyai Tudományegyetem doktori iskolái által biztosított egyetemi képzési programok keretében. Az Intézet felelősséget vállal a doktori tanulmányok egységességéért, megakadályozza a szakterületek szerinti fragmentálódást, megfelelő keretet biztosít a doktori tanulmányok interdiszciplináris jellegű megközelítéséhez, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet a karok közötti kommunikációra. A BBTE Doktori Tanulmányok Intézetét a Doktori Iskola Tanácsa vezeti, amely doktorátusvezetőkből és doktorandusz hallgatókból áll, a szervezet megalakulása pedig a Doktori Tanulmányok Szabálykönyvének előírásaival összhangban valósult meg. A Doktori Iskola Tanácsát egy igazgató vezeti, aki a Tanács jog szerinti tagja. A Doktori Iskola Tanácsának igazgatói tisztségét betöltő személy egyben a BBTE rektorhelyettese is. A Babeș–Bolyai Tudományegyetem doktori programjaihoz kapcsolódó adminisztratív tevékenységeket, valamint a Doktori Tanulmányok Intézetének tevékenységét a saját hatáskörben működő titkárság végzi.

A BBTE Doktori Iskola Tanácsának tagjai
1 Dr. Ioan BUCUR akadémikus, egyetemi tanár A Doktori Iskola Tanácsának igazgatója
2 Dr. Laurențiu – Călin BACIU egyetemi tanár (Környezettudomány szakterület)
3 Dr. Delia – Cristina BĂLAȘ egyetemi tanár (Kommunikációtudomány szakterület)
4 Dr. Adina – Eliza CROITORU egyetemi tanár (Földrajz szakterület)
5 Dr. Anca DOBREAN egyetemi tanár (Pszichológia szakterület)
6 Dr. Emese EGYED egyetemi tanár (Bölcsészettudományi szakterület)
7 Dr. Rudolf GRÄF egyetemi tanár (Történelem szakterület)
8 Dr. Emilia – Florina GROSU egyetemi tanár (Testnevelés- és sporttudomány szakterület)
9 Dr. Adrian – Liviu IVAN egyetemi tanár (Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakterület)
10 Dr. Alexandru KRISTÁLY egyetemi tanár (Matematika szakterület)
11 Dr. Răzvan – Liviu NISTOR egyetemi tanár (Menedzsment szakterület)
12 Dr. Cristian – Sorin SILVESTRU egyetemi tanár (Kémia szakterület)
13 Dr. Carol VERESS egyetemi tanár (Filozófia szakterület)
14 Gabriela – Victoria HARPA doktorandusz (Földrajz szakterület)
15 Maria – Daniela STANCIU doktorandusz (Történelem szakterület)
16 Florina – Diana SECARĂ doktorandusz (Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakterület)
17 Vlad – Alexandru TOMA doktorandusz (Biológia szakterület)
A Doktori Tanulmányok Intézetének titkársága
Főtitkár: Simona STANCIU
Titkárok: Mihaela TOPAN Gabriela TIMIȘ
Ferenc PALL-SZABO Daria Mihaela AVRAM
Dacia Oana RUS Cosmina Marina CIOBANU
Adatelemző:  Agnes PALL-SZABO
Habilitáció: Aurel TODORUȚ