Doktorátusvezetők

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem doktorátusvezetői egyetemi tanárok vagy I. fokozatú tudományos kutatók, akik az 1/2011-es Nemzeti oktatási törvény életbe lépését megelőzően doktorátusvezetői jogot kaptak, illetve olyan egyetemi oktatók vagy tudományos kutatók, akik az 1/2011-es Nemzeti oktatási törvény előírásainak megfelelően habilitációs oklevelet kaptak és doktorátusvezetői státussal rendelkeznek. A BBTE valamennyi doktorátusvezetője akadémiai, tudományos és szakmai hozzájárulásának eredetiségével és relevanciájával tűnik ki.

A habilitációs oklevelet az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszter rendelete alapján bocsátják ki, az Egyetemi Címeket, Okleveleket és Bizonyítványokat Hitelesítő Országos Tanács (CNATDCU) elnökének javaslatára, a jelölt által elkészített habilitációs dolgozat nyilvános bemutatását és elfogadását követően. A jelölt a doktorátusvezetői státust is ekkor kapja meg. Kizárólag azon személyek habilitálhatnak, akik a tudományok doktora címmel rendelkeznek, és teljesítik a szakminisztérium rendelete által elfogadott minimális, szükséges és kötelező követelményeket.

Azok a személyek, akik az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Svájci Államszövetség államaiban szereztek doktorátusvezetői státust, automatikusan megkapják doktorátusvezetői jogukat Románia területén is az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszter 5690/2011-es számú rendeletével jóváhagyott módszertan alapján.