Abilitarea

COMPONENȚA DOSARULUI DE ABILITARE

Generalități și formulare
Dosare de abilitare aflate în evaluare la nivelul IOSUD
Susțineri publice
Ordinele de acordare a atestatului de abilitare şi a calităţii de conducător de doctorat