Distribuţia locurilor oferite pentru concursul de admitere

Distribuția pe școli doctorale, facultăți și conducători de doctorat a locurilor oferite pentru concursul de admitere 2020 – 2021 (candidati români și din alte țări din UE).

Locuri alocate românilor de pretutindeni pentru admiterea la doctorat 2020:   Ministerul Educatiei si Cercetarii a alocat Universitatii Babes Bolyai, pentru candidații – românii de pretutindeni:  6 locuri bugetate  (fără plata taxelor de școlarizare), din care: 2 locuri bugetate cu bursă și 4 locuri bugetate fără bursă.

Notă: Situația distribuirii locurilor va fi actualizată periodic (acolo unde este cazul).

Validarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat se face de către Consiliul Şcolii Doctorale (CSD) şi de către Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD).

Afișarea rezultatelor finale pe site-ul ISD se va face numai după validarea rezultatelor de către Consiliile de școli doctorale și de către CSUD.