Distribuţia locurilor oferite pentru concursul de admitere

Distribuția pe școli doctorale, facultăți și conducători de doctorat a locurilor oferite pentru concursul de admitere 2019 – 2020. 

Notă: Situația distribuirii locurilor va fi actualizată periodic (acolo unde este cazul).