Distribuţia locurilor oferite pentru concursul de admitere

Distribuția pe școli doctorale, facultăți și conducători de doctorat a locurilor oferite pentru concursul de admitere 2021 – 2022 (candidati români și din alte țări din UE).

Locuri alocate românilor de pretutindeni pentru admiterea la doctorat 2021:   vor fi afisate in timp util. 

Notă: Situația distribuirii locurilor va fi actualizată periodic (acolo unde este cazul).

Validarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat se face de către Consiliul Şcolii Doctorale (CSD) şi de către Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD).

Afișarea rezultatelor finale pe site-ul ISD se va face numai după validarea rezultatelor de către Consiliile de școli doctorale și de către CSUD.