Loading

UBB organizează studii universitare de doctorat în următoarele domenii

Biologie
Chimie
Cibernetică şi statistică
Contabilitate
Drept
Economie
Economie şi afaceri internaţionale

Știința sportului și educației fizice (denumire anterioară Ştiinţele motricităţii umane, Educaţie fizică şi sport)
Filologie
Filosofie
Finanţe
Fizică
Geografie
Geologie
Informatică

Inginerie chimică
Istorie
Management
Marketing
Matematică
Psihologie
Relaţii internaţionale şi studii europene
Sociologie
Ştiinţa mediului
Ştiinţe ale comunicării
Ştiinţe ale educaţiei
Ştiinţe politice
Teatru şi artelele spectacolului
Teologie

STUDII DOCTORALE

O POARTĂ SPRE CERCETAREA DE MÂINE
Studiile universitare de doctorat, denumite pe scurt doctorat, constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare oferite în Universitatea Babeş-Bolyai şi au ca scop dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală. Ele sunt organizate în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat. şi Regulamentul Universităţii Babeş-Bolyai de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat. De regulă, studiile de doctorat au o durată de cel mult 3 ani universitari. Ele cuprind două componente care se desfăşoară sub îndrumarea unui conducător de doctorat din Universitatea Babeş-Bolyai: un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, parcurs în cadrul unei şcoli doctorale a Universităţii Babeş-Bolyai, şi un program individual de cercetare ştiinţifică sau creaţie artistică. Doctoratul se finalizează cu susţinerea publică a unei lucrări elaborate de studentul-doctorand, numită teză de doctorat. Teza de doctorat trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei abordate, să conţină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea temei precum şi modalităţile de validare ştiinţifică a acestora.

Top