Desfășurarea Studiilor de Doctorat

Informaţii generale despre studiile universitare de doctorat
Admiterea la studiile universitare de doctorat
Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate
Programul individual de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică
Susţinerea publică a tezei de doctorat
Prelungirea studiilor universitare de doctorat

Taxele de studii pentru doctoranzii pe locuri cu taxă

Obligaţii specifice studenţilor-doctoranzi în regim cu taxă
Doctoratul în cotutelă
Doctoratul european