Alina-Ioana BRANDA-Abordări calitative în cercetarea culturală românescă. O analiză diacronică (Qualitative Approaches in Romanian Cultural Research. A Diachronic Analysis)

 

Candidat Alina – Ioana BRANDA
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Istorie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 17 ianuarie 2018, ora 11
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Clădirea centrală a UBB, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, sala 306
Titlul tezei de abilitare Abordări calitative în cercetarea culturală românescă. O analiză diacronică (Qualitative Approaches in Romanian Cultural Research. A Diachronic Analysis)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN, Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș

2. C.Ș. I dr. Simion RETEGAN, Institutul de Istorie „George Bariț” al Academiei Române, Cluj-Napoca

3. Prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier