Gabriela-Nicoleta NEMEȘ-Contributions to the Chemistry of Group 14 Elements (Contribuții la chimia elementelor grupei 14)

Candidat Gabriela – Nicoleta NEMEȘ
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Chimie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 18 noiembrie 2020, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, str. Arany János nr. 11

Modalitatea de organizare a susținerii va ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea.

În cazul menținerii suspendării activităților didactice față în față, susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020.

(https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/)

Susținerea publică va putea fi urmărită public pe platforma Microsoft Teams,
Cod de acces: 90nwl6z

Informații suplimentare privind conexiunea la susținerea publică a tezei de abilitare pot fi solicitate cel târziu cu o oră înainte de susținere la următoarele adrese de email:
raluca.septelean@ubbcluj.ro, ioana.cristea@ubbcluj.ro sau ion.grosu@ubbcluj.ro.

Titlul tezei de abilitare Contributions to the Chemistry of Group 14 Elements (Contribuții la chimia elementelor grupei 14)
Componența Comisiei de abilitare 1. Acad. Prof. univ. dr. Marius ANDRUH, Universitatea din București

2. Prof. univ. dr. Aurel PUI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

3. C.Ș. I dr. Maria CAZACU, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iași

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier-1, fișier-2
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Raportul comisiei de abilitare fișier