Larissa-Margareta BĂTRÂNCEA-The Analysis of the Financial Brain: Large-Scale Empirical Studies on Tax Behaviour, Financial Equilibrium and Performance (Analiza creierului financiar: studii empirice la scară largă privind comportamentul fiscal, echilibrul financiar și performanța

Candidat Larissa – Margareta BĂTRÂNCEA
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Finanțe
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 10 mai 2023, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali nr. 58-60, sala 118
Titlul tezei de abilitare The Analysis of the Financial Brain: Large-Scale Empirical Studies on Tax Behaviour, Financial Equilibrium and Performance (Analiza creierului financiar: studii empirice la scară largă privind comportamentul fiscal, echilibrul financiar și performanța)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. ANDRIEȘ Alin – Marius, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2. Prof. univ. dr. NEGREA Bogdan – Cristian, Academia de Studii Economice din București

3. Prof. univ. dr. TODEA Alexandru, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier