László HOLLÓ-A Szubszidiaritás Elvének Alkalmazása Az Erdélyi Római Katolikus Egyházmegyében (Aplicarea principiului subsidiarității în Episcopia Romano-Catolică de Transilvania, The Application of the Principle of Subsidiarity in the Transylvanian Diocese)

Candidat László HOLLÓ
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Teologie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 28 iunie 2016, ora 15
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Teologie Romano-Catolică, str. Iuliu Maniu nr. 5, sala „Márton Áron”, etajul 2
Titlul tezei de abilitare A Szubszidiaritás Elvének Alkalmazása Az Erdélyi Római Katolikus Egyházmegyében (Aplicarea principiului subsidiarității în Episcopia Romano-Catolică de Transilvania, The Application of the Principle of Subsidiarity in the Transylvanian Diocese)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. FAZAKAS Sándor, Universitatea Teologică Reformată din Debrecen

2. C.S. I dr. Stelian – Arcadie MÂNDRUȚ, Institutul de Istorie „George Bariț” din Cluj-Napoca

3. Prof. univ. dr. MARTON József, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Raportul comisiei de abilitare fișier