Ordinele de acordare a atestatului de abilitare şi a calităţii de conducător de doctorat 2017

1. Adresa M.E.N. nr. UBB 6763 / 24.04.2017
2. Adresa M.E.N. nr. UBB 11651 / 26.06.2017
3. Adresa M.E.N. nr. UBB 14620 / 26.07.2017
4. Adresa M.E.N. nr. UBB 19940 / 09.10.2017