Simona-Laura DRAGOȘ-Life Insurance Demand at Individual and Macroeconomic Level (Cererea de asigurări de viață la nivel de individ și la nivel macroeconomic)

Candidat Simona – Laura DRAGOȘ
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Finanțe
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 14 iunie 2019, ora 13
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali nr. 58-60, sala de consiliu
Titlul tezei de abilitare Life Insurance Demand at Individual and Macroeconomic Level (Cererea de asigurări de viață la nivel de individ și la nivel macroeconomic)
Componența Comisiei de abilitare numite de CNATDCU 1. Prof. univ. dr. Bogdan – Cristian NEGREA, Academia de Studii Economice din București

2. Prof. univ. dr. Alin ANDRIEȘ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

3. Prof. univ. dr. Georgeta VINTILĂ, Academia de Studii Economice din București

Supleant: Prof. univ. dr. Bogdan DIMA, Universitatea de Vest din Timișoara

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Propunerea UBB privind componența comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier