William-Victor-Alexandru BLEIZIFFER-Dreptul canonic în slujba Bisericii: dimensiunea pastorală a unei realităţi necesare (Canon Law in the Service of the Church: The Pastoral Dimension of a Necessary Reality)

Candidat William – Victor – Alexandru BLEIZIFFER
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Teologie
Titlul tezei de abilitare Dreptul canonic în slujba Bisericii: dimensiunea pastorală a unei realităţi necesare (Canon Law in the Service of the Church: The Pastoral Dimension of a Necessary Reality)
Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier