William-Victor-Alexandru BLEIZIFFER-Dreptul canonic în slujba Bisericii: dimensiunea pastorală a unei realităţi necesare (Canon Law in the Service of the Church: The Pastoral Dimension of a Necessary Reality)

Candidat William – Victor – Alexandru BLEIZIFFER
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Teologie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 18 ianuarie 2022, ora 9
Locul susținerii publice a tezei de abilitare

Sediul Școlii doctorale din Facultatea de Teologie Romano-Catolică, str. Iuliu Maniu nr. 5, etajul 1.

Modalitatea de organizare a susținerii ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea. Astfel, ea se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020 (https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/).

Susținerea publică va putea fi urmărită public pe platforma digitală
https://zoom.us/j/92148761816?pwd=TFRXSlBCclU5cThCbkZTRE5HdE42dz09

Meeting-ID: 921 4876 1816

Kenncode: 680085

Titlul tezei de abilitare Dreptul canonic în slujba Bisericii: dimensiunea pastorală a unei realităţi necesare (Canon Law in the Service of the Church: The Pastoral Dimension of a Necessary Reality)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. ZAMFIR Emilia – Corina, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

2. Prof. univ. dr. CRISTESCU Maria – Ionela, Pontificio Istituto Orientale, Roma (Italia)

3. Acad. Prof. univ. dr. DANCĂ Wilhelm, Universitatea din București

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier