Adrian GROȘANU-Contribuții și interferențe privind contabilitatea, auditul și guvernanța (Contributions and interferences about accounting, auditing and governance)

 

Candidat Adrian GROȘANU
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Contabilitate
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 23 aprilie 2018, ora 13
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali nr. 58-60, sala 221
Titlul tezei de abilitare Contribuții și interferențe privind contabilitatea, auditul și guvernanța (Contributions and interferences about accounting, auditing and governance)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Liliana FELEAGĂ, Academia de Studii Economice din București

2. Prof. univ. dr. Iuliana – Eugenia GEORGESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

3. Prof. univ. dr. Vasile RĂILEANU, Academia de Studii Economice din București

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Propunerea UBB privind componența comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare fișier
Răspunsul autorului referitor la rezoluția Consiliului General al CNATDCU din 13.12.2017, de a se complete dosarul prin transmiterea titlului tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier