ALEXANDRU SIMON-Faiths, Lands, Powers and Humans: Methods and Sources for the Interdisciplinary Study of the Middle Ages

Numele candidatului la abilitare ALEXANDRU SIMON
Instituţia la care este titular candidatul Academia Română, Filiala Cluj
Domeniul tezei de abilitare istorie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 16 februarie 2013, ora 15
Locul susţinerii a tezei de abilitare sala Francois Chamoux, etajul I, cladirea centrala a UBB, Facultatea de Istorie si Filosofie
str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
Titlul tezei de abilitare Faiths, Lands, Powers and Humans:
Methods and Sources for the Interdisciplinary Study of the Middle
Ages
Componenţa Comisie de abilitare 1. Ionel Cândea, Muzeul Brăilei, Brăila
2. Norman Housley, Universitatea Leicester, Marea Britanie
3. Dumitru Ţeicu, Muzeul Banatului Montan, Reşiţa
Rezumatul tezei de abilitare Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CV-Lista publicatii
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raport