EMILIA AFANA Nume de autor: Emilia Parpală-Poezia românească şi interdisciplinaritatea (post)structuralistă

Numele candidatului la abilitare EMILIA AFANA
Nume de autor: Emilia Parpală
Instituţia la care este titular candidatul Universitatea din Craiova
Facultatea de Litere
Domeniul tezei de abilitare Filologie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 15 februarie 2013, ora 9
Locul susţinerii a tezei de abilitare Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj, Facultatea de Litere,
Sala Popovici
Titlul tezei de abilitare Poezia românească şi interdisciplinaritatea (post)structuralistă
Componenţa Comisie de abilitare 1. Mircea Borcilă, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj.
2. Mariana Neţ, Academia Română.
3. Ileana Oancea, Universitatea de Vest, Timişoara.
4. Gheorghe Manolache, Universitatea din Sibiu.
5. Mircea Diaconu, Universitatea din Suceava.
Rezumatul tezei de abilitare Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CV-Lista publicatii
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raport