Apel premiu – Danubius Young Scientist Award 2018 – Adresat absolvenților de masterat și de doctorat

Apel
Danubius Young Scientist Award 2018
Adresat absolvenților de masterat și de doctorat

Premiul Danubius Young Scientist este acordat pentru câte un reprezentant de seamă din fiecare stat membru al Strategiei
U.E. pentru Regiunea Dunării, printre care și România.
Premiul este acordat pentru a înlesni vizibilitatea comunității științifice în regiune, pentru a promova cercetarea, dar și
pentru a încuraja tinerii cercetători să abordeze variatele chestiuni cu care se confruntă Regiunea Dunării astăzi.
Premiul constă în acordarea a 1.200 EUR fiecărui câștigător.
Criterii de acordare a premiului:
– Excelență în cercetare și abordare inovatoare a muncii academice
– Relevanța temei cercetării pentru problemele din Regiunea Dunării
– Potențialul candidatului (i.e., participarea la rețele internaționale, participarea la proiecte științifice de anvergură,
publicații, experiență în predare etc.)
– Nu există o limită de vârstă a participanților, DAR candidații trebuie să fi absolvit programul de masterat sau de
doctorat în urmă cu maximum 5 ani (după data de 1 ianuarie 2013)
Dosarul de aplicare
Toate documentele trebuie să fie trimise în limba engleză (cu excepția diplomei titlului primit) și trebuie să includă:
a. Max. 3 pagini a rezumatului cercetării științifice (teză de masterat/ de doctorat, articol publicat într-o revistă,
volum publicat etc.)
b. Scrisoare de intenție (½ pagină) în care se menționează relevanța cercetării pentru Regiunea Dunării și
relevanța cercetării dincolo de granițele regiunii
c. Curriculum Vitae care să includă lista publicațiilor (max. 3 pagini)
d. Copie după diploma celui mai înalt grad academic primit
Punctele a. și d. trebuie incluse în același document.
Documentele se trimit în format .pdf, la adresa s.schaeffer@idm.at
Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 2 iulie 2018, ora. 23:59.
Pentru mai multe informații, vizitați pagina de website: https://mailchi.mp/98c2bfcfb14b/drc-newsletter-may-1538761
sau contactați Centrul de Cooperări Internaționale (Dr. Anca Kiss anca.kiss@ubbcluj.ro / 0264.429.762, ext. 6096)

 

Apel premiu DRC, cercetatori