BOGDAN SASU-On the Asymptotic Behavior of Dynamical Systems and Applications

Numele candidatului la abilitare BOGDAN SASU
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Vest din Timişoara
Domeniul tezei de abilitare Matematică
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 25 octombrie 2013, ora 12.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Amfiteatrul Tiberiu Popoviciu, Clădirea Centrală a Univ. Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, str. Kogălniceanu, nr. 1, etaj 1
Titlul tezei de abilitare On the Asymptotic Behavior of Dynamical Systems and Applications
Componenţa Comisiei de abilitare 1 Andrei Halanay, Universitatea Politehnica din Bucureşti
2. Daniel Breaz, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia
3. Aurelian Cernea, Universitatea din Bucureşti
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari , CV
Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale   Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
 
Raportul comisiei de abilitare Raport