MARIUS ROTAR-Cremaţiunea în România modernă (Modern Cremation in Romania)

Numele candidatului la abilitare MARIUS ROTAR
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia
Domeniul tezei de abilitare Istorie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 15 ianuarie 2014, ora 15
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Aula „Ferdinand”, Universitatea Babeş-Boylai, Cluj Napoca
Titlul tezei de abilitare Cremaţiunea în România modernă (Modern Cremation in Romania)
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Ulf Brunnbauer, Institute of History, Chair of Southeast and East European History, University of Regensburg (Germany)
2. Laurenţiu Vlad, Universitatea din Bucureşti
3. Toader Nicoară, Universitatea Babeş-Boylai din Cluj-Napoca
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO) , Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO),CV(RO), CV(EN)
Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raportul comisiei de abilitare Raport